ثبت 16 شماره اخير مجله آموزش قرآن و معارف اسلامي در سايت
21 آذر 1397


   ثبت بيش از 100 فيلم آموزشي مربوط به دوره ابتدايي
07 آذر 1397


   پيش نويس راهنماي معلم كتاب دين و زندگي(3) پايه دوازدهم- درس اول تا هشتم
29 آبان 1397


   فيلم هاي كوتاه كتاب دين و زندگي پايه يازدهم رشته تجربي و رياضي (دروس 7-9-10)
21 آبان 1397


   يلم هاي كوتاه كتاب دين و زندگي پايه يازدهم رشته انساني( دروس9-12-13-14-15)
21 آبان 1397


   پيش نويس راهنماي معلم دين و زندگي(1) پايه دهم
15 آبان 1397


   پيش نويس كتاب راهنماي معلم دين و زندگي(3) پايه دوازدهم- درس اول تا آخر درس چهارم
01 آبان 1397


   در بخش دانش تكميلي كتاب دين و زندگي پايه دوازدهم(رشته علوم تجربي و رياضي و علوم انساني) درس سوم افزوده شد
23 مهر 1397


   از سري فيلم هاي راهنماي معلم كتاب دين و زندگي(3) پايه دوازدهم-فيلم ارائه نمونه درس - بخش دوم
23 مهر 1397


   معرفي منابع براي كتاب دين و زندگي پايه يازدهم-دروس9-10-13
14 مهر 1397


   معرفي منابع براي كتاب دين و زندگي پايه يازدهم
09 مهر 1397


   پيش نويس كتاب راهنماي معلم دين و زندگي(3) پايه دوازدهم- درس 1 و 2
03 مهر 1397


   فيلم هاي كوتاه كتاب دين و زندگي پايه يازدهم رشته انساني: دروس1،2،4،6 و7
31 شهريور 1397


   دانش تكميلي كتاب دين و زندگي پايه دوازدهم(رشته علوم تجربي)
27 شهريور 1397


   فيلم هاي كوتاه كتاب دين و زندگي پايه يازدهم رشته تجربي-درس 1 الي 5
27 شهريور 1397


   فايل صوتي ترتيل آيات ابتداي دروس دين و زندگي پايه 12-رشته تجربي و رياضي
27 شهريور 1397


   فيلم هاي كوتاه كتاب دين و زندگي پايه دهم و يازدهم
14 شهريور 1397


   مبنای تغييرات کتاب‌های درسی رشته معارف اسلامی از زبان مولفان
25 تير 1397


   مجموعه نمونه سوالات اهل سنت كتاب دين و زندگي3
16 بهمن 1396


   فيلم هاي ضمن خدمت كتاب دين و زندگي پايه يازدهم-كليات و دروس 1 تا 15 افزوده شد
02 بهمن 1396


   بارم بندي پيام هاي آسمان هفتم، هشتم و نهم و بارم بندي دين و زندگي 1 و 2 پايه دهم و يازدهم
11 آذر 1396


   فيلم هاي دوره ضمن خدمت كتاب دين و زندگي پايه يازدهم
08 آذر 1396


   فايل صوتي ترتيل آيات ابتداي دروس دين و زندگي پايه 11-رشته تجربي
01 آبان 1396


   فايل صوتي ترتيل آيات ابتداي دروس دين و زندگي پايه 11-رشته انساني
29 مهر 1396


   بروز رساني كتاب راهنماي معلم هديه هاي آسمان دوم، سوم، چهارم و بنجم ابتدايي سال تحصيلي 96-97
22 مهر 1396


   پاورپوينت كتاب دين و زندگي پايه يازدهم(دروس 5 تا 6) افزوده شد
15 مهر 1396


   پاورپوينت كتاب دين و زندگي پايه يازدهم(دروس 1 تا 4)
10 مهر 1396


   بروز رساني كتاب دين و زندگي دوره دوم متوسطه(دهم،يازدهم و پيش دانشگاهي) سال تحصيلي96-97
21 شهريور 1396


   دانش تكميلي كتاب دين و زندگي پايه يازدهم (رشته علوم انساني)
15 شهريور 1396