بخش دانستني هاي معلم/تفسيمات كشوري 1316
14 دي 1395

   فايل تدريس دروس 4 و 6 كتاب جديدالتاليف جغرافياي دهم
20 شهريور 1395

   فايل تدريس درس 7 كتاب جديدالتاليف جغرافياي دهم
15 شهريور 1395

   فايل تدريس دروس1، 2 و 10 كتاب جديدالتاليف جغرافياي دهم
13 شهريور 1395

   بارم‌بندي كتاب جغرافياي ایران پایه دهم - سال تحصیلی 96-95
30 مرداد 1395

   بارم بندي كتاب هاي چغرافياي سال تحصيلي 94-95
16 شهريور 1394

   بارم بندي كتاب جغرافيا ي دوره پيش دانشگاهي 93-94
01 آذر 1393

   تغيير جزئي كتاب درسي جغرافياي پيش دانشگاهي
07 مهر 1393

   گزارش سفر ژاپن "دهمین المپیاد جهانی جغرافیا"
08 مهر 1392

   بارم بندي نهايي كتاب هاي جغرافيا سال تحصيلي 92-93
01 مهر 1392

   بارم بندی کتاب جغرافیای پیش دانشگاهی 91-92
11 خرداد 1392