معرفي فيلم هاي آموزشي در دوره هاي ابتدايي و متوسطه
11 آبان 1395


   دستورالعمل تشكيل كارگروه توليد محتواي پيش دبستاني استان ها
01 آبان 1395


   شيوه نامه اجرايي آيين نامه ساماندهي صدور و تائيدمدارك تحصيلي دانش آموزان
03 مهر 1395


   فهرست لوح هاي فشرده دانش آموزي منضم به كتاب هاي ابتدايي و دوره متوسطه اول در سال 95
12 تير 1395


   آيين‌نامه هدايت تحصيلي دانش آموزان ، مصوبه نهصد و بيست و هفتمين (927) جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش
05 تير 1395


   آيين نامه گروه هاي آموزشي و تربيتي، مصوبه نهصد و چهارمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش
05 تير 1395


   مشخصات كلي و جزئی نرم افزار مورد درخواست گروه درسي
09 آذر 1394


   گزارش گروه بررسي محتواي استان قم پيرامون توزيع اجزاي بسته آموزشي پنجم
09 آذر 1394


   گزارش استان سيستان و بلوچستان پيرامون بسته آموزشي
07 آذر 1394


   گزارش سازماني توزيع بسته آموزشي بر فراز آسمان3
07 آذر 1394


   گزارش بسته هاي آموزشي و كمك آموزشي در استان خراسان شمالي
07 آذر 1394


   نماية استان‌هاي سهيم در ارزشيابي فشرده كتاب‌هاي جديدالتأليف چهارم، پنجم و نهم در سال تحصيلي 95-94
07 آذر 1394


   معيارهاي مورد تأكيد سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي در ارزشيابي فشرده از كتاب‌هاي درسي جديدالتأليف (چهارم، پنجم و نهم) در سال تحصيلي 95-94
07 آذر 1394


   دستورالعمل اجرايي ارزشيابي فشرده كتاب‌هاي جديدالتأليف پايه‌هاي چهارم، پنجم و نهم در سال تحصيلي 95-94
07 آذر 1394


   اطلاعات آماري بسته آموزشي برفراز آسمان3 در سال1394
07 آذر 1394


   اطلاعات آماري بسته آموزشي برفراز آسمان2 در سال1394
07 آذر 1394


   مقاله/بسته باز آموزشي چیست؟
07 آذر 1394


   كلياتي پيرامون بسته آموزشي
07 آذر 1394


   معرفی کتاب/ بسته آموزشی برنامۀ درسی و یادگیري اثربخش
07 آذر 1394


   فیلم های آموزشی علوم پایه سوم، چهارم و پنجم ابتدایی
07 آذر 1394


   كتاب گوياي عربي نهم متوسطه
21 مهر 1394


   كتاب گويا فارسي نهم متوسطه
21 مهر 1394


   كتاب گويا فارسي خوانداري و نوشتاري پايه پنجم
21 مهر 1394


   وضعیت اجزاي بسته آموزشي در سال1394 بر حسب پايه تحصيلي
12 مرداد 1394


   قطعات آموزشی پشتیبان کتابهای درسی/ مجموعه فيلم هاي كوتاه مهارت و آداب زندگي(12 فيلم) از سري رهايي 2
06 تير 1394


   «برفراز آسمان 3» مرداد ماه به دست معلمان می‌رسد/ 2500 دقیقه فیلم آموزشی برای معلمان پایه پنجم و نهم
26 خرداد 1394


   اخبار/ ابلاغ استانداردهای اختصاصی فیلم آموزشی – تربیتی
19 خرداد 1394


   مطالب مرتبط/ نمون برگ نظرات معلمان و دانش آموزان استان همدان پيرامون اوح هاي فشرده منضم به كتاب هاي درسي
19 خرداد 1394


   اخبار/ ساخت فیلم آموزشی کتاب‌های درسی با عنوان «بر فراز آسمان 3» کلید خورد
18 خرداد 1394