براي مشاهده روي هر منو كليك نماييد:

فيلمهاي آموزشي پشتيبان مطالعات اجتماعی پایه ششم و هفتم( 96/5/23)


رديف عنوان فيلم درس پايه فصل صفحه زمان حجم فايل
 1 من حق دارم  مطالعات اجتماعي
 هفتم  2  6 1:27 6,976 کیلو بایت
 2 موزه ایران باستان (1)   مطالعات اجتماعي  هفتم  18  107 1:03
5,111 کیلو بایت
 3 موزه ایران باستان (2)   مطالعات اجتماعي  هفتم  18  107 2:06 95,472 کیلو بایت
4 موزه ایران باستان (3)   مطالعات اجتماعي هفتم 18 107 1:47 7,987 کیلو بایت
5 موزه زمین‌شناسی (1)   مطالعات اجتماعي  هفتم  17  105 1:51 8,806 کیلو بایت
6 موزه زمین‌شناسی (2)   مطالعات اجتماعي  هفتم  17  105 2:06 10,030 کیلو بایت
7 پارک پردیسان (1)   مطالعات اجتماعي  هفتم  12  67  2:19 10,947 کیلو بایت
8 پارک پردیسان (2)   مطالعات اجتماعي  هفتم  12 69
2:22
11,501 کیلو بایت
9 پارک پردیسان (3)   مطالعات اجتماعي  هفتم  12 69
1:56
9,477 کیلو بایت
10 پارک پردیسان (4)   مطالعات اجتماعي  هفتم  12  69  3:12 15,298 کیلو بایت
11 پارک پردیسان (5)   مطالعات اجتماعي  هفتم  12  69  1:1 5,023 کیلو بایت
12 تنوع زیستی جهان   مطالعات اجتماعي  هفتم  12  64  1:46 8,567 کیلو بایت
13 موزه تنوع زیستی پارک طبیعت پردیسان   مطالعات اجتماعي  هفتم  12  64  1:49 8,832 کیلو بایت
14 تفکیک و مدیریت پسماند   مطالعات اجتماعي  هفتم  12  68   5:26 25,618 کیلو بایت
15 ایستگاه پردازش و بازیافت پسماند   مطالعات اجتماعي  هفتم  12  68 3:59 18,881 کیلو بایت
16 پسماند و بازیافت   مطالعات اجتماعي  هفتم  8  39  4:37 21,782 کیلو بایت
17 بازیافت زباله‌های خاص   مطالعات اجتماعي  هفتم  8  39  5:23 25,485 کیلو بایت
18 استاندارد (1)   مطالعات اجتماعي  هفتم  8  37  2:08 6,945 کیلو بایت
19 استاندارد (2)   مطالعات اجتماعي  هفتم  8  36  5:31 26,261 کیلو بایت
20 استاندارد (3)   مطالعات اجتماعي  هفتم  8  36  1:28 11,850 کیلو بایت
21 سازمان ملی استاندارد (1)   مطالعات اجتماعي  هفتم  8  36  6:57 32,618 کیلو بایت
22 سازمان ملی استاندارد (2)   مطالعات اجتماعي  هفتم  8  36  3:08 15,003 کیلو بایت
23 سازمان ملی استاندارد (3)   مطالعات اجتماعي  هفتم  8  36  3:54 18,667 کیلو بایت
24 سازمان ملی استاندارد (4)   مطالعات اجتماعي  هفتم  8  36  1:59 9,648 کیلو بایت
25 سازمان ملی استاندارد (5)   مطالعات اجتماعي  هفتم 8 37  2:23 11,850 کیلو بایت
26 سازمان ملی استاندارد (6)   مطالعات اجتماعي  هفتم 8
37
 3:56 18,871 کیلو بایت
27 سازمان ملی استاندارد (7)   مطالعات اجتماعي  هفتم 8
37
 3:43 17,936 کیلو بایت
28 سازمان ملی استاندارد (8)   مطالعات اجتماعي  هفتم 8
37
 1:38 7,868 کیلو بایت
29 شجاعت (پايه ششم)
  مطالعات اجتماعي  ششم  2  23  7:29 34,515 کیلو بایت

فيلمهاي آموزشي پشتيبان مطالعات اجتماعی پایه پنجم

انتقال نفت خام و فراورد‌های نفتی با خطوط لوله  زمان پخش: 1دقیقه  حجم: 5,973 کیلو بایت
مزایای انتقال نفت خام و فراورده‌های نفتی با خطوط لوله   زمان پخش: 1دقیقه    حجم: 6,463 کیلو بایت

فيلمهاي آموزشي پشتيبان مطالعات اجتماعی پایه چهارم

خطرات ورود به حریم خطوط لوله     زمان پخش: 2دقیقه     حجم: 6,949 کیلو بایت
ترمیم و بازسازی محیط زیست آسیب‌دیده توسط شرکت نفت    زمان پخش: 2دقیقه     حجم: 8,796 کیلو بایت
آشنایی با نشانگر حریم خطوط لوله مواد نفتی     زمان پخش: 2دقیقه     حجم: 7,207 کیلو بایت
چگونگی مواجهه با عدم رعایت حریم خطوط لوله مواد نفتی     زمان پخش: 1 دقیقه     حجم: 6,329 کیلو بایت
همسایگان خطوط لوله مواد نفتی     زمان پخش: 2دقیقه     حجم: 7,303 کیلو بایت

فيلمهاي آموزشي پشتيبان مطالعات اجتماعی پایه سوم

چگونگی تشخیص نشت مواد نفتی از خطوط لوله     زمان پخش: 1 دقیقه     حجم: 6,405 کیلو بایت
تلفن‌های ضروری تماس با شرکت نفت     زمان پخش: 2دقیقه     حجم: 6,990 کیلو بایت

فیلم های کمک آموزشی كتاب آمادگی دفاعی پایه دهم (04/02/97)

  نام حجم  
آتش‌سوزی 47,468 کیلو بایت آمادگی دفاعی پایه دهم
کمک‌های اولیه 73,905 کیلو بایت آمادگی دفاعی پایه دهم
احیای قلبی ریوی 48,175 کیلو بایت آمادگی دفاعی پایه دهم
حوادث طبیعی 61,986 کیلو بایت آمادگی دفاعی پایه دهم
آشنایی با سلاح انفرادی 119,410 کیلو بایت آمادگی دفاعی پایه دهم
جهت‌یابی 45,580 کیلو بایت آمادگی دفاعی پایه دهم
پدافند زیستی 91,719 کیلو بایت آمادگی دفاعی پایه دهم
پدافند اقتصادی 22,398 کیلو بایت آمادگی دفاعی پایه دهم
دفاع غیرعامل 32,927 کیلو بایت آمادگی دفاعی پایه دهم
پدافند غیرعامل 61,598 کیلو بایت آمادگی دفاعی پایه دهم
ابزارهای جنگ نرم 29,399 کیلو بایت آمادگی دفاعی پایه دهم
جنگ نرم 32,231 کیلو بایت آمادگی دفاعی پایه دهم
آشنایی با یادمان‌های دفاع مقدس 75,778 کیلو بایت آمادگی دفاعی پایه دهم
اسوه‌های صبر و مقاومت 42,326 کیلو بایت آمادگی دفاعی پایه دهم
پدافند شیمیایی 7,821 کیلو بایت آمادگی دفاعی پایه دهم
روایت فتح 78,228 کیلو بایت آمادگی دفاعی پایه دهم
ارغوان 15,518 کیلو بایت آمادگی دفاعی پایه دهم
عملیات والفجر هشت 17,873 کیلو بایت آمادگی دفاعی پایه دهم
صدام و تکرار جنایت حمله به شهرها 5,682 کیلو بایت آمادگی دفاعی پایه دهم
باغ موزه دفاع مقدس 61,617 کیلو بایت آمادگی دفاعی پایه دهم
حماسه هشت سال دفاع مقدس 73,478 کیلو بایت آمادگی دفاعی پایه دهم
بسیجی 10,960 کیلو بایت آمادگی دفاعی پایه دهم
بسیج 61,023 کیلو بایت آمادگی دفاعی پایه دهم
اقتدار دفاعی کشور 17,558 کیلو بایت آمادگی دفاعی پایه دهم
اقتدار 12,641 کیلو بایت آمادگی دفاعی پایه دهم
اقتدار دفاعی 32,638 کیلو بایت آمادگی دفاعی پایه دهم
سیاست‌های دفاعی کشور 12,570 کیلو بایت آمادگی دفاعی پایه دهم
امنیت پایدار 37,409 کیلو بایت آمادگی دفاعی پایه دهم

فهرستگان منابع آموزشی و تربیتی رشد برای دوره دوم متوسطه (14/12/95)

مقدمه
-موضوع درسی:
اقتصاد
تاریخ
جغرافیا
داستان
ديني
روا نشناسی
رياضي
زبان و ادبيات فارسي
زبا نهای خارجي
زمین شناسی
زیست شناسی
شعر
شیمی
عربی
علوم اجتماعی
علوم تربیتی
فلسفه و منطق
فیزیک
قرآن
مبانی علم رایانه
مرجع
مهارت های زندگی
هنر
منابع آموزشی وتربیتی منتخب غیر مکتوب
- نمايه ها
عنوان-پديدآورندگان -نام ناشر/ تولیدکننده -درهمکرد نام ناشر/ تولیدکننده و عنوان-نشاني ناشران و تولیدکنندگان

فيلم هاي كوتاه و اصوات

فايل صوتي ترتيل آيات ابتداي دروس دين و زندگي پايه 11-رشته انساني:

درس اول : دانلود صوت- حجم 4.93 MB
درس دوم: دانلود صوت- حجم 1.95 MB
درس سوم: دانلود صوت- حجم 2.91 MB
درس چهارم: دانلود صوت- حجم 2.94 MB
درس پنجم: دانلود صوت- حجم 3.77 MB
درس ششم: دانلود صوت- حجم 2.39 MB
درس هفتم: دانلود صوت- حجم 2.64 MB
درس هشتم: دانلود صوت- حجم 1.42 MB
درس نهم: دانلود صوت- حجم 2.56 MB
درس دهم: دانلود صوت- حجم 2.08 MB
درس يازدهم: دانلود صوت- حجم 1.93 MB
درس دوازدهم: دانلود صوت- حجم 2.03 MB
درس سيزدهم: دانلود صوت- حجم 2.01 MB
درس چهاردهم: دانلود صوت- حجم 2.21 MB
درس پانزدهم: دانلود صوت- حجم 2.94 MB
درس شانزدهم: دانلود صوت- حجم 4.10 MB
درس هفدهم: دانلود صوت- حجم 1.88 MB
درس هجدهم: دانلود صوت- حجم 2.28 MB

فايل صوتي ترتيل آيات ابتداي دروس دين و زندگي پايه 11-رشته تجربي:

درس اول : دانلود صوت- حجم 4.93 MB
درس دوم : دانلود صوت- حجم 1.98 MB
درس سوم : دانلود صوت- حجم 2.94 MB
درس چهارم : دانلود صوت- حجم 3.77 MB
درس پنجم : دانلود صوت- حجم 2.64 MB
درس ششم : دانلود صوت- حجم 2.39 MB
درس هفتم : دانلود صوت- حجم 2.56 MB
درس هشتم : دانلود صوت- حجم 2.08 MB
درس نهم : دانلود صوت- حجم 2.303MB
درس دهم : دانلود صوت- حجم 2.21 MB
درس يازدهم : دانلود صوت- حجم 5.10 MB
درس دوازدهم : دانلود صوت- حجم 2.28 MB

فهرستگان منابع آموزشی و تربیتی رشد دوره اول متوسطه (14/12/95)

مقدمه
-موضوع درسی:
ادبيات فارسي
انگليسي
پيام هاي آسماني
تربيت بدني
تفكر و سبك زندگي
چند موضوعي
داستان
رياضی
شعر
علوم تجربي
علوم تربيتي
قرآن
مرجع
مطالعات اجتماعي
هنر
منابع آموزشي و تربیتی منتخب غير مكتوب
- نمايه ها
عنوان-پديدآورندگان -نام ناشر/ تولیدکننده -درهمکرد نام ناشر/ تولیدکننده و عنوان-نشاني ناشران و تولیدکنندگان

فيلم آموزشي راهنماي معلم  تفکر و پژوهش پایه هفتم (12/11/94)

بخش اول
بخش دوم
بخش سوم
بخش چهارم
بخش پنجم
بخش ششم

فيلم آموزشي راهنماي معلم  تفکر و سبک زندگی پایه هفتم (12/11/94)

بخش اول
بخش دوم
بخش سوم
بخش چهارم
بخش پنجم
بخش ششم

فيلم آموزشي راهنماي معلم  هنر پايه  ششم ابتدايي(30/10/94)

عنوان نوع رسانه ارتباط با حجم دانلود تاريخ
راهنمای معلم هنر ششم ابتدایی فيلم هنر ششم ابتدایی 406  MB دانلود 94/10/30
راهنمای معلم هنر دوم ابتدایی (1) فيلم هنر دوم ابتدایی 46,797  MB دانلود 94/08/17
راهنمای معلم هنر دوم ابتدایی (2) فيلم هنر دوم ابتدایی 45,305 MB دانلود 94/08/17
راهنمای معلم هنر دوم ابتدایی (3) فيلم هنر دوم ابتدایی 49,810 MB دانلود 94/08/17
راهنمای معلم هنر دوم ابتدایی (4) فيلم هنر دوم ابتدایی 48,437 MB دانلود 94/08/17
راهنمای معلم هنر دوم ابتدایی (5) فيلم هنر دوم ابتدایی 60,462 MB دانلود 94/08/17
راهنمای معلم هنر دوم ابتدایی (6) فيلم هنر دوم ابتدایی 50,237 MB دانلود 94/08/17

فيلم آموزشي راهنماي معلم  علوم تجربي پايه چهارم (11/11/94)

 ابتدايي(سخني با معلمان)
 ابتدايي(کلیــات)
 ابتدايي(ارزشیابی)
 ابتدايي(آهن‌ربا)
 ابتدايي(انـــرژی)

فيلم آموزشي راهنماي معلم هديه هاي آسمان پايه چهارم ابتدايي(قسمت اول و دوم)

فيلم آموزشي راهنماي معلم  هديه هاي آسمان پايه چهارم  ابتدايي(قسمت دوم)(04/11/94)

فيلم آموزشي راهنماي معلم  هديه هاي آسمان پايه چهارم  ابتدايي (قسمت اول)  (30/10/94)

فیلم های آموزشی تشریح اندام ها در گروه درسی علوم تجربی (24/06/94)

مجموعه فيلم هاي كوتاه مهارت و آداب زندگي سري رهايي (آسيب اجتماعي دانش آموزان) با موضوعات(اعتياد، مواد مخدر و ...)
براي دانلود كردن فيلم، روي نام فیلم كليك راست نموده و گزينه ...Save Target As (اگر در مرورگر اينترنت اكسپلورر هستيد يا گزينه Save Link As... در مرورگر فايرفاكس FireFox يا كروم chorme) را انتخاب نماييد.
 

DownloadMovie,size:81MB

تشریح چشم
 

DownloadMovie,size:50MB

تشریح شش
 

DownloadMovie,size:67MB

تشریح قلب 1

DownloadMovie,size:20MB

تشریح قلب 2
 

DownloadMovie,size:80MB

تشریح کلیه
 

DownloadMovie,size:125MB

تشریح مغز

پشتيبان تصويري كتاب ریاضی اول ابتدایی فیلم (flv)(16/09/94)

تصوير نام حجم ارتباط با(كتاب درسي) دانلود
جمع اعداد 50,287 کیلو بایت  رياضي اول ابتدايي
دانلود
مبانی نظری و چارچوب تغییر کتاب ریاضی اول دبستان (21) 33,011 کیلو بایت  رياضي اول ابتدايي دانلود
مبانی نظری و چارچوب تغییر کتاب ریاضی اول دبستان (20) 40,553 کیلو بایت  رياضي اول ابتدايي دانلود
مبانی نظری و چارچوب تغییر کتاب ریاضی اول دبستان (19) 39,652 کیلو بایت  رياضي اول ابتدايي دانلود
مبانی نظری و چارچوب تغییر کتاب ریاضی اول دبستان (18) 45,809 کیلو بایت  رياضي اول ابتدايي دانلود
مبانی نظری و چارچوب تغییر کتاب ریاضی اول دبستان (17) 48,060 کیلو بایت  رياضي اول ابتدايي دانلود
مبانی نظری و چارچوب تغییر کتاب ریاضی اول دبستان (16) 56,857 کیلو بایت  رياضي اول ابتدايي دانلود
مبانی نظری و چارچوب تغییر کتاب ریاضی اول دبستان (15) 48,744 کیلو بایت  رياضي اول ابتدايي دانلود
مبانی نظری و چارچوب تغییر کتاب ریاضی اول دبستان (13) 44,790 کیلو بایت  رياضي اول ابتدايي دانلود
مبانی نظری و چارچوب تغییر کتاب ریاضی اول دبستان (12) 46,126 کیلو بایت  رياضي اول ابتدايي دانلود
مبانی نظری و چارچوب تغییر کتاب ریاضی اول دبستان (11) 48,736 کیلو بایت  رياضي اول ابتدايي دانلود
مبانی نظری و چارچوب تغییر کتاب ریاضی اول دبستان (10) 46,636 کیلو بایت  رياضي اول ابتدايي دانلود
مبانی نظری و چارچوب تغییر کتاب ریاضی اول دبستان (9) 37,201 کیلو بایت  رياضي اول ابتدايي دانلود
مبانی نظری و چارچوب تغییر کتاب ریاضی اول دبستان (8) 48,203 کیلو بایت  رياضي اول ابتدايي دانلود
مبانی نظری و چارچوب تغییر کتاب ریاضی اول دبستان (7) 49,908 کیلو بایت  رياضي اول ابتدايي دانلود
مبانی نظری و چارچوب تغییر کتاب ریاضی اول دبستان (6) 49,138 کیلو بایت  رياضي اول ابتدايي دانلود
مبانی نظری و چارچوب تغییر کتاب ریاضی اول دبستان (5) 60,800 کیلو بایت  رياضي اول ابتدايي دانلود
مبانی نظری و چارچوب تغییر کتاب ریاضی اول دبستان (4) 29,573 کیلو بایت  رياضي اول ابتدايي دانلود
مبانی نظری و چارچوب تغییر کتاب ریاضی اول دبستان (3) 43,383 کیلو بایت  رياضي اول ابتدايي دانلود
مبانی نظری و چارچوب تغییر کتاب ریاضی اول دبستان (2) 40,718 کیلو بایت  رياضي اول ابتدايي دانلود
مبانی نظری و چارچوب تغییر کتاب ریاضی اول دبستان (1) 55,953 کیلو بایت رياضي اول ابتدايي دانلود
آشنایی با برنامه‌های درس ریاضی پایه اول ابتدایی (30) 11,249 کیلو بایت رياضي اول ابتدايي دانلود
آشنایی با برنامه‌های درس ریاضی پایه اول ابتدایی (29) 58,166 کیلو بایت رياضي اول ابتدايي دانلود
آشنایی با برنامه‌های درس ریاضی پایه اول ابتدایی (28) 40,010 کیلو بایت رياضي اول ابتدايي دانلود
آشنایی با برنامه‌های درس ریاضی پایه اول ابتدایی (27) 46,348 کیلو بایت رياضي اول ابتدايي دانلود
آشنایی با برنامه‌های درس ریاضی پایه اول ابتدایی (26) 41,686 کیلو بایت رياضي اول ابتدايي دانلود
آشنایی با برنامه‌های درس ریاضی پایه اول ابتدایی (25) 38,229 کیلو بایت رياضي اول ابتدايي دانلود
آشنایی با برنامه‌های درس ریاضی پایه اول ابتدایی (24) 32,529 کیلو بایت رياضي اول ابتدايي دانلود
آشنایی با برنامه‌های درس ریاضی پایه اول ابتدایی (23) 52,832 کیلو بایت رياضي اول ابتدايي دانلود
آشنایی با برنامه‌های درس ریاضی پایه اول ابتدایی (22) 36,619 کیلو بایت رياضي اول ابتدايي دانلود
آشنایی با برنامه‌های درس ریاضی پایه اول ابتدایی (21) 26,905 کیلو بایت رياضي اول ابتدايي دانلود
آشنایی با برنامه‌های درس ریاضی پایه اول ابتدایی (20) 56,646 کیلو بایت رياضي اول ابتدايي دانلود
آشنایی با برنامه‌های درس ریاضی پایه اول ابتدایی (19) 46,153 کیلو بایت رياضي اول ابتدايي دانلود
آشنایی با برنامه‌های درس ریاضی پایه اول ابتدایی (18) 42,720 کیلو بایت رياضي اول ابتدايي دانلود
آشنایی با برنامه‌های درس ریاضی پایه اول ابتدایی (17) 43,280 کیلو بایت رياضي اول ابتدايي دانلود
آشنایی با برنامه‌های درس ریاضی پایه اول ابتدایی (16) 42,716 کیلو بایت رياضي اول ابتدايي دانلود
آشنایی با برنامه‌های درس ریاضی پایه اول ابتدایی (15) 50,965 کیلو بایت رياضي اول ابتدايي دانلود
آشنایی با برنامه‌های درس ریاضی پایه اول ابتدایی (14) 13,613 کیلو بایت رياضي اول ابتدايي دانلود
آشنایی با برنامه‌های درس ریاضی پایه اول ابتدایی (13) 30,579 کیلو بایت رياضي اول ابتدايي دانلود
آشنایی با برنامه‌های درس ریاضی پایه اول ابتدایی (12) 45,348 کیلو بایت رياضي اول ابتدايي دانلود
آشنایی با برنامه‌های درس ریاضی پایه اول ابتدایی (11) 41,045 کیلو بایت رياضي اول ابتدايي دانلود
آشنایی با برنامه‌های درس ریاضی پایه اول ابتدایی (10) 51,385 کیلو بایت رياضي اول ابتدايي دانلود
آشنایی با برنامه‌های درس ریاضی پایه اول ابتدایی (8) 42,265 کیلو بایت رياضي اول ابتدايي دانلود
آشنایی با برنامه‌های درس ریاضی پایه اول ابتدایی (7) 66,952 کیلو بایت رياضي اول ابتدايي دانلود
آشنایی با برنامه‌های درس ریاضی پایه اول ابتدایی (6) 20,380 کیلو بایت رياضي اول ابتدايي دانلود
آشنایی با برنامه‌های درس ریاضی پایه اول ابتدایی (5) 33,118 کیلو بایت رياضي اول ابتدايي دانلود
آشنایی با برنامه‌های درس ریاضی پایه اول ابتدایی (4) 34,793 کیلو بایت رياضي اول ابتدايي دانلود
آشنایی با برنامه‌های درس ریاضی پایه اول ابتدایی (3) 35,005 کیلو بایت رياضي اول ابتدايي دانلود
آشنایی با برنامه‌های درس ریاضی پایه اول ابتدایی (2) 57,127 کیلو بایت رياضي اول ابتدايي دانلود
آشنایی با برنامه‌های درس ریاضی پایه اول ابتدایی (1) 46,523 کیلو بایت رياضي اول ابتدايي دانلود

پشتيبان تصويري كتاب علوم اول ابتدایی فیلم (flv)(16/09/94)

نام حجم ارتباط با (کتاب درسی و...) دانلود
سالم باش، شاداب باش 21,935 کیلو بایت علوم اول ابتدایی دانلود
منابع تولید گرما 8,209 کیلو بایت علوم اول ابتدایی دانلود
گرما 8,283 کیلو بایت علوم اول ابتدایی دانلود
تبدیل انرژی 12,456 کیلو بایت علوم اول ابتدایی دانلود
آلاینده‌های هوا 13,132 کیلو بایت علوم اول ابتدایی دانلود
استفاده از هوا 13,363 کیلو بایت علوم اول ابتدایی دانلود
وجود گاز در هوا و تاثیر آن بر زندگی جانداران 17,176 کیلو بایت علوم اول ابتدایی دانلود
وجود هوا در اطراف ما 10,818 کیلو بایت علوم اول ابتدایی دانلود
آشنایی با برنامه‌های جدید آموزش علوم پایه اول ابتدایی (22) 43,698 کیلو بایت علوم اول ابتدایی دانلود
آشنایی با برنامه‌های جدید آموزش علوم پایه اول ابتدایی (21) 41,864 کیلو بایت علوم اول ابتدایی دانلود
آشنایی با برنامههای جدید آموزش علوم پایه اول ابتدایی (20) 3,457 کیلو بایت علوم اول ابتدایی دانلود
آشنایی با برنامه‌های جدید آموزش علوم پایه اول ابتدایی (19) 56,398 کیلو بایت علوم اول ابتدایی دانلود
آشنایی با برنامه‌های جدید آموزش علوم پایه اول ابتدایی (18) 37,754 کیلو بایت علوم اول ابتدایی دانلود
آشنایی با برنامههای جدید آموزش علوم پایه اول ابتدایی (17) 37,664 کیلو بایت علوم اول ابتدایی دانلود
آشنایی با برنامه‌های جدید آموزش علوم پایه اول ابتدایی (16) 27,976 کیلو بایت علوم اول ابتدایی دانلود
آشنایی با برنامه‌های جدید آموزش علوم پایه اول ابتدایی (15) 46,207 کیلو بایت علوم اول ابتدایی دانلود
آشنایی با برنامه‌های جدید آموزش علوم پایه اول ابتدایی (14) 56,892 کیلو بایت علوم اول ابتدایی دانلود
آشنایی با برنامه های جدید آموزش علوم پایه اول ابتدایی (13 44,251 کیلو بایت علوم اول ابتدایی دانلود
آشنایی با برنامههای جدید آموزش علوم پایه اول ابتدایی (12 8,107 کیلو بایت علوم اول ابتدایی دانلود
آشنایی با برنامه‌های جدید آموزش علوم پایه اول ابتدایی (11) 23,683 کیلو بایت علوم اول ابتدایی دانلود
آشنایی با برنامه‌های جدید آموزش علوم پایه اول ابتدایی (10) 46,357 کیلو بایت علوم اول ابتدایی دانلود
آشنایی با برنامه‌های جدید آموزش علوم پایه اول ابتدایی (9) 44,876 کیلو بایت علوم اول ابتدایی دانلود
آشنایی با برنامه‌های جدید آموزش علوم پایه اول ابتدایی (8) 49,634 کیلو بایت علوم اول ابتدایی دانلود
آشنایی با برنامه‌های جدید آموزش علوم پایه اول ابتدایی (7) 49,307 کیلو بایت علوم اول ابتدایی دانلود
آشنایی با برنامه‌های جدید آموزش علوم پایه اول ابتدایی (6) 36,898 کیلو بایت علوم اول ابتدایی دانلود
آشنایی با برنامه‌های جدید آموزش علوم پایه اول ابتدایی (5) 30,643 کیلو بایت علوم اول ابتدایی دانلود
آشنایی با برنامه‌های جدید آموزش علوم پایه اول ابتدایی (4) 27,124 کیلو بایت علوم اول ابتدایی دانلود
آشنایی با برنامه‌های جدید آموزش علوم پایه اول ابتدایی (3) 40,780 کیلو بایت علوم اول ابتدایی دانلود
آشنایی با برنامه‌های جدید آموزش علوم پایه اول ابتدایی (2) 55,321 کیلو بایت علوم اول ابتدایی دانلود
آشنایی با برنامه‌های جدید آموزش علوم پایه اول ابتدایی (1) 51,917 کیلو بایت علوم اول ابتدایی دانلود
آشنایی با برنامه‌های درس علوم پایه اول ابتدایی (6) 34,025 کیلو بایت علوم اول ابتدایی دانلود
آشنایی با برنامه‌های درس علوم پایه اول ابتدایی (5) 27,423 کیلو بایت علوم اول ابتدایی دانلود
آشنایی با برنامه‌های درس علوم پایه اول ابتدایی (4) 45,951 کیلو بایت علوم اول ابتدایی دانلود
آشنایی با برنامه‌های درس علوم پایه اول ابتدایی (3) 34,009 کیلو بایت علوم اول ابتدایی دانلود
آشنایی با برنامه‌های درس علوم پایه اول ابتدایی (2) 44,090 کیلو بایت علوم اول ابتدایی دانلود
آشنایی با برنامه‌های درس علوم پایه اول ابتدایی (1) 36,133 کیلو بایت علوم اول ابتدایی دانلود

پشتيبان تصويري كتاب خوانداری سوم ابتدایی فیلم (16/09/94)

نام حجم ارتباط با (کتاب درسی و...) دلنلود
ترانه های خاله ستاره (ستاره) 12,126 کیلو بایت خوانداری سوم ابتدایی دانلود
بهتر از سیب 20,352 کیلو بایت خوانداری سوم ابتدایی دانلودپشتيبان تصويري كتاب مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی فیلم (16/09/94)


نام حجم ارتباط با (کتاب درسی و...) دانلود
چگونگی تشخیص نشت مواد نفتی از خطوط لوله 6,405 کیلو بایت مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی دانلود
تلفنهای ضروری تماس با شرکت نفت 6,990 کیلو بایت مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی دانلود

مجموعه فيلم هاي كوتاه مهارت و آداب زندگي سري رهايي (آسيب اجتماعي دانش آموزان) با موضوعات(اعتياد، مواد مخدر و ...)
براي دانلود كردن فيلم، روي نام فیلم كليك راست نموده و گزينه ...Save Target As (اگر در مرورگر اينترنت اكسپلورر هستيد يا گزينه Save Link As... در مرورگر فايرفاكس FireFox يا كروم chorme) را انتخاب نماييد.
نام
حجم
دانلود
سري
کاهش عرضه و تقاضای مواد مخدر 61.9 MB
رهایی
انواع مواد 118 MB رهایی
علل اعتیاد (1) 99.8 MB رهایی
علل اعتیاد (2) 87.2 MB رهایی
علائم اعتیاد 104 MB رهایی
عوارض اعتیاد 96.8 MB رهایی
پیشگیری از اعتیاد (1) 111 MB رهایی
پیشگیری از اعتیاد (2) 94.9 MB رهایی
درمان اعتیاد 111 MB رهایی
کاهش آسیب 94.9 MB رهایی
مهارتهای زندگی (1) 92 MB رهایی
مهارتهای زندگی (2) 87.4 MB رهایی

لوح آموزشي تربيت بدني چهارم ابتدايي

ويژه دانش آموز

حركات پايه و وضعيت بدني 3.18 MB
بهداشت، تغريه و ورزش 804 KB
آمادگي جسماني 1.57 MB
آشنايي دانش آموزان با اهداف تربيت بدني 624 KB
آشنايي با رشته هاي ورزشي 2.22MB
موارد ايمني در ورزش 0.98MB
طناب بازي 435KB

توجه: پس از دانلود فايل هاي پاورپوينت براي مشاهده روي آنها كليك نماييد. پنجره اي باز مي شود مبني بر درج رمز ورود :

شما روي دكمه Read Only كليك نماييد. به اين ترتيب فايل نمايش داده مي شود.

فيلمهاي آموزشي پشتيبان علوم پایه سوم

مهره‌داران 8,193 کیلو بایت
غذای جانوران 11,870 کیلو بایت
 پستانداران  5,294 کیلو بایت
 خزندگان  7,809 کیلو بایت
 ماهی‌ها  11,704 کیلو بایت
 نیاز جانوران به هوا  7,162 کیلو بایت
  محل زندگی جانوران (2)  8,022 کیلو بایت
 محل زندگی جانوران (1)  7,185 کیلو بایت
  انواع گل  4,874 کیلو بایت
  انواع برگ  4,907 کیلو بایت
 انواع ریشه  3,473 کیلو بایت
 اهرم  7,166 کیلو بایت
 نیروی جاذبه  4,137 کیلو بایت
  تهیه آب شیرین از آب شور  11,395 کیلو بایت
 چگونگی تشکیل ابر  13,672 کیلو بایت
  اندازه نیرو  6,839 کیلو بایت
 نیرو  2,080 کیلو بایت
  پریسکوپ  5,252 کیلو بایت
 علت مشاهده اجسام  6,883 کیلو بایت
 تصاویر در آینه تخت  5,091 کیلو بایت
 انواع آینه  5,773 کیلو بایت
 منابع نور  8,365 کیلو بایت
 رود و چشمه  6,930 کیلو بایت
 آلودگی آب‌های زیرزمینی  18,552 کیلو بایت
 قنات  8,722 کیلو بایت
 چاه آب  5,855 کیلو بایت
 تشکیل آب‌های زیرزمینی  10,095 کیلو بایت
 ابرها  4,520 کیلو بایت
 آب در همه جا وجود دارد  9,085 کیلو بایت
 میعان  4,586 کیلو بایت
 چرخه آب  10,767 کیلو بایت
 تبخیر  4,791 کیلو بایت
 انواع آینه و بازتابش  12,953 کیلو بایت
 نیاز انسان و گیاهان به نور  14,800 کیلو بایت
 اثر گرما بر مواد جامد، مایع و گاز  18,344 کیلو بایت
 آب و استفاده از آن  12,539 کیلو بایت
 جرم  16,655 کیلو بایت
 گنجایش و حجم  17,775 کیلو بایت
 حجم  12,632 کیلو بایت
 گاز  5,808 کیلو بایت


فيلمهاي آموزشي پشتيبان علوم پایه چهارم

پشتيبان كتاب علوم در سايت رشد
سفر به فضا 15,964 کیلو بایت
  منظومه شمسی 19,792 کیلو بایت
 گردش زمین  17,289 کیلو بایت
 بازیافت و ضرورت آن  17,478 کیلو بایت
 استفاده از سنگ و کانی در زندگی  11,205 کیلو بایت
 معرفی آهنربا  19,586 کیلو بایت
 ساخت آهنربا و اهنربای الکتریکی  13,511 کیلو بایت
 قطب‌نما و قبله‌نما  23,615 کیلو بایت
 مدار متوالی و موازی  12,555 کیلو بایت
 رسانا و نارسانا  14,981 کیلو بایت
 مدار الکتریسیته  8,409 کیلو بایت
 چگونگی ذخیره کردن انرژی  8,694 کیلو بایت
 تبدیل انرژی  12,456 کیلو بایت
 مواد برای حرکت به انرژي نياز دارند  12,384 کیلو بایت
 شکل‌های انرژی  14,083 کیلو بایت
 انرژی تغییر مواد  14,083 کیلو بایت
 انرژی انجام کارها  9,506 کیلو بایت
 تشکیل سنگ‌های رسوبی  16,521 کیلو بایت
 تشکیل سنگ‌های آذرین  22,066 کیلو بایت
 آشنای با انواع سنگ  15,750 کیلو بایت
 آشنایی با کانی‌ها و مواد تشکیل‌دهنده خاک  10,764 کیلو بایت