معرفی دفتر تألیف كتابهاي درسي ابتدايي و متوسطه نظري
دفتر تألیف كتابهاي درسي ابتدايي و متوسطه نظري یكی از دفاتر اصلی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی است كه وظیفه برنامه ریزی و تالیف كتب درسی دوره های مختلف تحصیلی شامل : ابتدایی و متوسطه را در سطح آموزش و پرورش برعهده دارد. دراین دفتر 13 گروه برنامه ریزی درسی زیر نظر مدیركل و دو معاون وی كار برنامه ریزی درسی ، تالیف كتب و اصلاح برنامه های درسی را انجام می دهند.
به منظور آشنایی با ساختار تشكیلاتی دفتر تألیف كتابهاي درسي ابتدايي و متوسطه نظري اینجا كلیك كنید.

بارم بندی کتابهای درسی دوره متوسطه اول 97-98

بارم بندی کتابهای درسی دهم دوره متوسطه دوم 97-98

بارم بندی کتابهای درسی يازدهم دوره متوسطه دوم 97-98

بارم بندی کتابهای درسی دوازدهم دوره متوسطه دوم 97-98جدول عناوین دروس و زمان آموزش
دوره دوم متوسطه


جدول عناوین دروس نهایی پایه دوازدهم
دوره دوم متوسطه


شاخه نظري- كليه رشته ها

اهداف، نشانه هاي تحقق و سطوح عملكرد دروس دوره ابتدايي بر اساس آخرين تغييرات كتاب هاي درسي سال تحصيلي 97-96 باز توليد شده است.(96/8/14)
  كارنامه و جداول ارزشيابي توصيفي دروس پايه اول ابتدايي سال  96 ـ 97
  كارنامه و جداول ارزشيابي توصيفي دروس پايه دوم ابتدايي سال  96 ـ 97
  كارنامه و جداول ارزشيابي توصيفي دروس پايه سوم ابتدايي سال  96 ـ 97
  كارنامه و جداول ارزشيابي توصيفي دروس پايه چهارم ابتدايي سال  96 ـ 97
  كارنامه و جداول ارزشيابي توصيفي دروس پايه پنجم ابتدايي سال  96 ـ 97
  بارم بندي و كارنامه ، جداول ارزشيابي توصيفي دروس پايه ششم ابتدايي سال  96 ـ 97

فهرست اعلام در کتابهای درسی

شما در اين قسمت مي توانيد محل قرار گرفتن نام اشخاص و مكانهاي مختلف را در كتابهاي درسي جستجو نماييد