برگزاري كارگاه مدرسان تفكر و سبك زندگي پاية هفتم و هشتم مناطق استان خوزستان، اهواز - 97/08/22 و 23 كارگاه آموزشي فيلم نامه نويسي توليد محتواي الكترونيكي پايه 12 با مشاركت اساتيد دانشگاه شهيد رجايي- 97/08/27 كارگاه آموزشي فيلم نامه نويسي توليد محتواي الكترونيكي پايه 12 با مشاركت اساتيد دانشگاه شهيد رجايي- 97/08/27 جلسه هم انديشي مديركل، معاونين و كارشناسان گروه هاي درسي دفتر تاليف- 97/08/22 کسب مقام نخست جهان در دوازدهمین المپیاد جهانی نجوم توسط دانش‌آموزان ایرانی- 97/08/21 جلسه هم انديشي مديركل و روساي كروه هاي درسي دفتر تاليف- 97/07/24 سیزدهمین همایش تجلیل از مؤلفان و پدیدآورندگان مواد و رسانه‌های آموزشی- 97/07/17 سیزدهمین همایش تجلیل از مؤلفان و پدیدآورندگان مواد و رسانه‌های آموزشی- 97/07/17 پوستر رسمی بازگشایی مدارس در مهرماه 97 - 97/06/27 نشست علمی «تبیین اهداف مصوب دوره های تحصیلی» - 97/06/21 هفتمين جلسه شوراي برنامه‌ريزي آمادگي دفاعي در دفتر تأليف كتاب‌هاي درسي  - 97/05/24 جلسه تقدير از مولفان كتاب انسان و محيط زيست توسط سازمان حفاظت محيط زيست ايران - 97/05/16 جلسه هم انديشي مديركل، معاونين و كارشناسان گروه هاي درسي دفتر تاليف با حضور رياست محترم سازمان - 97/05/15  شورای مدیران سازمان پژوهش در مدرسه تاریخی دارالفنون - 97/04/31 همایش تدوین نقشه راه اشاعه فرهنگ دریایی و بندری در کتب درسي - 97/04/27 ششمين جلسه شوراي درس آمادگي دفاعي با موضوع «علوم و معارف دفاع مقدس» و حضور سردار سرتيپ پاسدار رودكي (رئيس پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس) - 97/04/27 ششمين جلسه شوراي درس آمادگي دفاعي با موضوع «علوم و معارف دفاع مقدس» و حضور سردار سرتيپ پاسدار رودكي (رئيس پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس) - 97/04/27 بازدید مدیران مدارس غیردولتی کشور افغانستان از سازمان پژوهش - 97/02/17  جلسه شوراي گروه درسي انسان و محيط زيست به رياست دكتر اماني طهراني - 97/02/11 دومين نشست كشوري كارگاه آموزش علوم تجربي با رويكرد كاوشگري(IBSE) با حضور كارشناسان علوم پايه دفتر تاليف در شيراز - 97/02/5 و 6  نشست سرگروه های دفتر تالیف کتب درسی عمومی و نظری با رياست سازمان دكتر حيدر توراني - 97/02/02  نخستین نشست عمومی کارکنان سازمان در سال 97 با رياست سازمان دكتر حيدر توراني - 97/01/19