بازدید مدیران مدارس غیردولتی کشور افغانستان از سازمان پژوهش - 97/02/17  جلسه شوراي گروه درسي انسان و محيط زيست به رياست دكتر اماني طهراني - 97/02/11 دومين نشست كشوري كارگاه آموزش علوم تجربي با رويكرد كاوشگري(IBSE) با حضور كارشناسان علوم پايه دفتر تاليف در شيراز - 97/02/5 و 6  نشست سرگروه های دفتر تالیف کتب درسی عمومی و نظری با رياست سازمان دكتر حيدر توراني - 97/02/02  نخستین نشست عمومی کارکنان سازمان در سال 97 با رياست سازمان دكتر حيدر توراني - 97/01/19  برگزاري دومين جلسه شوراي برنامه‌ريزي درس آمادگي دفاعي  - 96/12/23  آخرین نشست هم انديشي دفتر تالیف کتابهای درسی ابتدایی و متوسطه در سال 96 با حضور همکاران پیش کسوت - 96/12/22  همایش شیوه های نوین حفاظت از محیط زیست با استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر و نقش آن در سلامت انسان در خوزستان- 96/11/30 تقدیر معاون وزیر آموزش و پرورش وقت و مدير كل دفتر تاليف از ناشران کتب کمک درسی استاندارد - 96/11/16