بوم
پايه دوازدهم
كلاس هاي چندپايه
معرفي كتاب
همايش ها
مقاله ها
 
 
 
اشاعه برنامه درسی

      اهم فعالیت های گروه جغرافيا

   در پايان دي ماه سال جاري  يك مسابقه علمي بين دبيران جغرافيا برگزار خواهد شد.اطلاعات بيشنر را در اين آدرس بيابيد.http://geography-dept.talif.sch.ir 

      اهم فعالیت های گروه ادبیات

1 - برنامه ریزی دوره ی آموزشی فارسی پنجم ابتدایی
2- فارسی اول راهنمایی
فارسی پنجم ابتدایی نخستین سال اجرای سراسری را طی می کند و فارسی اول راهنمایی اجرا ی آزمایشی خواهد داشت.

      اهم فعالیت های گروه هنر

آماده سازی افرادی برای توسعه ی شورای برنامه ریزی درسی

در گروه علوم تربیتی شش نفر  - گروه هنر های تجسمی (نقاشی و کاردستی) پانزده نفر - گروه قصه و نمایش هفت نفر - گروه تربیت شنوایی هفت نفر طی جلسات آموزش و بحث و گفتگو با برنامه ی درسی آشنا شده و برای اجرای آموزش مدرسان در سراسر کشور آماده شدند.
 
      اهم فعالیت های گروه تربیت بدنی و آمادگی دفاعی

اشاعه درس تربیت بدنی در دوره ابتدایی
 
1- برگزاری جلسات تبیین ویژگیهای درس تربیت بدنی در دوره ابتدایی برای مدیران مدارس در مناطق 4و 11 با هماهنگی سازمان آموزش و پرورش شهر تهران
2- برگزاری یک جلسه مقدماتی برای توضیح در مورد موانع و راه کار های اشاعه درس تربیت بدنی ابتدایی در مدارس کشور با سرپرست محترم معاونت تربیت بدنی و تندرستی آموزش و پرورش
3- بر گزاری جلسات متعدد با کارشناسان تربیت بدنی دفتر استاندارد سازی تربیت بدنی جهت تعمیق برنامه درسی تربیت بدنی و اصلاح برنامه درسی دوره های کاردانی و کارشناسی تربیت بدنی مراکز تربیت معلم مبتنی بر برنامه درسی تدوین شده در دوره های تحصیلی

دفعات بازديد: 13786
تعداد بازديدكنندگان: 11887