بوم
پايه دوازدهم
كلاس هاي چندپايه
معرفي كتاب
همايش ها
مقاله ها
 
 
 
سایر فعالیت ها

      اهم فعالیت های گروه جغرافيا

بارم بندي كتاب هاي چغرافياي سال تحصيلي 94-95 .

      اهم فعالیت های گروه تفكر و سبك زندگي

دانلود فيلم هاي آموزشي ويژه دانش آموزان ابتدايي.

      اهم فعالیت های  در بسته آموزشی

مقالات و مطالب مرتبط با بسته آموزشي نمونه كتاب هاي درسي جديد ژاپن
دستورالعملها و بخشنامه هاي مربوط به بسته آموزشي تعاريف انواع نرم‌افزارهاي آموزشي

      اهم فعالیت های گروه زبان هاي خارجي

نمونه سوالات زبان انگليسي نهم متوسطه.

الگوي پيشنهادي براي آزمون كتبي 

كتاب گوياي زبان انگليسي نهم متوسطه.

بارم بندي كتاب زبان انگليسي نهم متوسطه.

راهنماي تدريس كتاب زبان انگليسي نهم متوسطه

 

دفعات بازديد: 17930
تعداد بازديدكنندگان: 14080