بوم
پايه دوازدهم
كلاس هاي چندپايه
معرفي كتاب
چند رسانه اي
همايش ها
مقاله ها
 
 
 
گروه درسی علوم تجربی

محتوای راهنمای برنامه درسی علوم تجربی دوره ابتدایی و راهنمایی بر اساس عناوین زیر تدوین شده است :

- فلسفه آموزش علوم تجربی

- اهداف کلی در طرح جدید آموزش علوم تجربی

این اهداف شامل : دانستنی ها، مهارت ها و نگرش های ضروری است.

- جدول مفاهیم کتاب های درسی علوم تجربی دوره ی ابتدایی و راهنمایی 

دفعات بازديد: 24678
تعداد بازديدكنندگان: 20711