بوم
پايه دوازدهم
كلاس هاي چندپايه
معرفي كتاب
همايش ها
مقاله ها
 
 
 
گروه درسی رایانه

برنامه آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات برای دوره های تحصیلی ابتدایی، راهنمایی و متوسطه

  • تناسب با نیاز های مخاطبان دوره های تحصیلی
  • توجه به پرورش خلاقیت و مهارت های تفکر در دانش آموزان
  • تاکید به پرورش مهارت کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانش آموزان
  • ارائه نمونه فعالیت های آموزشی در راستای تلفیق فناوری اطلاعات و ارتباطات با دروس دیگر
  • ارائه نمونه فعالیت های انجام شده توسط دانش آموزان
  • قابل استفاده برای بخش خصوصی جهت تولید مواد آموزشی
  • انطباق با مهارت های ICDL  (با توجه به نیازهای شهروندان ایرانی)

دفعات بازديد: 9435
تعداد بازديدكنندگان: 8663