پايه دوازدهم
كلاس هاي چندپايه
معرفي كتاب
چند رسانه اي
همايش ها
مقاله ها
 
 
 
سوالات مطرح شده در اجلاس روساي آموزش و پرورش كشور


با وجود اين که بهترين سن يادگيري زبان دوم دوره‌ي ابتدايي است، چرا در دوره‌ي ابتدايي زبان انگليسي تدريس نمي‌شود؟
به منظور امکان‌سنجي آموزش زبان انگليسي در دوره‌ي ابتدايي اين دفتر در سال تحصيلي 83-82 يک طرح آزمايشي را در تعدادي از کلاس‌هاي ابتدايي شهرستان‌هاي ملاير در استان همدان و پاکدشت ورامين به اجرا در آورده و نتايج ارزش‌يابي آن را به شوراي عالي آموزش وپرورش فرستاده است. تصميم‌گيري در اين زمينه بر عهده‌ي شوراي مذکور است.


جهت تقويت هويت ديني و ملي در دانش‌آموزان چه برنامه‌هايي داريد؟
به منظور تقويت هويت ديني و ملي دانش‌آموزان و توجه بيش‌از پيش به جنبه‌هاي تربيتي در برنامه‌هاي درسي سازمان پژوهش تقويت رويکرد فرهنگي – تربيتي را يکي از برنامه‌هاي اصلي خود قرار داده و براي اجرايي کردن اين هدف کميته‌اي در دفتر تشکيل شده است و در اين راستا در نظر است کتاب‌هاي درسي مورد بازنگري و بازخواني قرار گيرند و جنبه‌هاي تربيتي و ارزشي آن‌ها تقويت شود. علاوه بر آن براساس مصوبه‌ي شوراي عالي انقلاب فرهنگي در نظر است نسبت به معرفي فرهنگ و تمدن ايران و اسلام از طريق کتاب‌هاي درسي اهتمام جدي صورت گيرد. هم‌چنين درباره‌ي چگونگي تقويت هويت ملي از طريق کتاب‌هاي تاريخ اصولي تنظيم شده که در تأليف کتاب‌هاي جديد مورد توجه قرار خواهد گرفت.


راهکار عملي در فرايند فعاليت‌هاي تربيت ديني دانش‌آموزان توسط معلمان چيست؟
در سنين کودکي دانش‌آموزان معلم خود را به عنوان الگوي قابل احترام در زندگي در نظر مي‌گيرند و منش و شخصيت او را مطلوب خود مي‌دانند . بنابراين بهترين راهکار عملي براي تربيت ديني دانش‌آموزان توسط معلمان آن است که معلمان داراي چنان رفتار و شخصيتي باشند که بتوانند به عنوان الگوي واقعي دانش‌آموز مقبوليت يابند. عالم و عامل بودن به تعاليم ديني و ارائه اخلاق و رفتاري منطبق با تعاليم اسلامي، دانش‌آموزان را به دين مجذوب ساخته و رفتار آن‌ها را به سمت و سوي صحيح هدايت مي‌کند. وظيفه مسئولان و مديران نيز در اين زمينه‌ سنگين است و آن اين‌که براي تدريس دروس ديني معلماني را انتخاب کنند که معرفت ديني لازم و نيز شايستگي الگو بودن را داشته باشند و از معلمان بي‌انگيزه براي تدريس ديني استفاده نکنند.


زمان تدريس هفتگي درس‌ها با حجم کتاب‌ها متناسب نيست و حجم زياد است. در اين زمينه چه اقدامي خواهيد کرد؟
بحث حجم کتب درسي و عوامل مؤثر بر آن بحث نسبتاً مفصلي است که بايد به همه‌ي جنبه‌هاي آن پرداخت. به همين دليل اين دفتر قبلاً مقاله‌اي را تهيه و در نشريه‌ي نگاه نيمه دوم آبان‌ماه 82 به چاپ رسانده است. مطالعه‌ي آن مقاله که تصوير آن ضميمه است ابعاد موضوع را روشن مي‌سازد. در عين‌حال تعديل حجم کتاب‌هاي درسي با حفظ کيفيت و استاندارد آموزشي، مورد توجه اين دفتر قرار دارد.


چرا براي افزايش ساعات هفتگي درس‌هاي هنر و تعليمات اجتماعي عليرغم پي‌گيري‌هاي زياد اقدامي صورت نگرفته است ؟
در اين زمينه اقداماتي به اين شرح در دست انجام است: تهيه برنامه‌ي جديد مطالعات اجتماعي براي دوره‌هاي ابتدايي و راهنمايي با رويکرد تلفيقي، تهيه‌ برنامه‌ي جديد هنر براي دوره‌هاي ابتدايي و راهنمايي و از همه مهم‌تر تهيه و توليد برنامه‌ي درسي ملي که در آن جايگاه دروس، ساعات هفتگي مطلوب، شيوه‌هاي آموزشي مناسب و ... تعيين خواهد شد. بديهي است براي دروس مورد اشاره نيز اقدام مناسب صورت خواهد گرفت.


نظر شما در مورد قرار دادن درسي تحت عنوان پژوهش و تحقيق در مدارس کشور چيست؟
در دور‌ه‌ي دبيرستان در حال حاضر چنين درسي جزء درس‌هاي اختياري منظور شده و کتابي نيز از سوي دفتر تأليف فني و حرفه‌اي براي آن تأليف گرديده و مدارسي که امکان ارائه‌ي درس را از نظر داشتن معلم و دانش‌آموز داوطلب دارند، مي‌توانند آن را ارائه دهند. اما در دوره‌هاي ابتدايي و راهنمايي درس مستقلي به صورت پژوهش و تحقيق کارآيي چنداني نخواهد داشت و بر سنگيني بار دانش‌آموزان خواهد افزود. در اين دو دوره بهتر است نکته‌هاي آموزشي لازم براي ايجاد علاقه به تحقيق و جست‌وجوگري و چگونگي انجام فعاليت‌هاي تحقيقي در ضمن دروسي مانند علوم‌تجربي ، ادبيات فارسي، رياضي با تأکيد بيش‌تر و در ساير دروس به صورت تلفيقي به دانش‌آموزان آموزش داده شود تا به تدريج فنون و روش‌هاي مقدماتي تحقيق را فراگيرند و در عمل با انجام فعاليت‌هاي ساده آن‌ها را تمرين کنند. در تأليف کتاب‌هاي درسي در حال حاضر چنين شيوه‌اي اتخاذ شده است.


آيا کتاب‌هاي فارسي و تعليمات ديني دوره‌ي راهنمايي به دنبال دوره‌ي ابتدايي تغيير خواهند يافت؟
بلي . اين کتاب‌ها از سال تحصيلي 86- 85 به صورت آزمايشي در تعدادي از مدارس تدريس مي‌شود و پس از طي دوره‌ي آزمايشي به صورت سراسري جايگزين کتاب‌هاي قبلي خواهند شد.


آشنايي با قوانين حقوقي و اجتماعي و فراگيري مهارت‌هاي زندگي موردنياز دانش‌آموزان است. در اين زمينه چه برنامه‌اي داريد؟
براي آموزش قوانين مهم اجتماعي و آشنايي دانش‌آموزان با حقوق خود، از چند سال قبل دو کتاب به نام‌هاي : « آموزش حقوق براي نوجوانان» و « آشنايي با قوانين مهم اجتماعي» تأليف و منتشر شده و دانش‌آموزان دبيرستاني مي‌توانند آن‌ها را به صورت دروس اختياري انتخاب کنند. در دوره‌هاي ابتدايي و راهنمايي مفاهيم لازم به صورت تلفيقي در کتاب‌هاي مختلف گنجانده شده است. در ارتباط با آموزش مهارت‌هاي زندگي اخيراً کميته‌اي در دفتر جهت برنامه‌ريزي « ارتقاء آداب و مهارت‌هاي زندگي» فعاليت خود را آغاز کرده است.


چرا محتواي کتب درسي کاربردي نيست و با نيازهاي دانش‌آموزان هماهنگي ندارد و فارغ‌التحصيلان از کارآيي لازم برخوردار نيستند؟
ابتدا بايد مفهوم « کاربردي بودن» و « نيازهاي دانش‌آموزان» روشن شود تا بتوان به سؤال پاسخ داد. هدف‌هاي تعليم و تربيت در دوره‌هاي مختلف تحصيلي که به تصويب مراجع قانوني مانند مجلس‌ شوراي اسلامي يا شوراي عالي آموزش و پرورش رسيده است در حقيقت نشان دهنده‌ نيازهاي عام دانش‌آموزان در هر دوره است. وظيفه‌ي کتاب‌هاي درسي فراهم کردن زمينه‌ براي تحقق اين هدف‌ها و يا پاسخگويي به نيازهاست و طبيعي است که مواد درسي هر دوره تحصيلي و محتواي کتاب‌هاي درسي مربوط به آن دوره تابعي از هدف هاي تعليم و تربيت در آن دوره است. اما پر واضح است که کتاب درسي به تنهايي قادر به تحقق اهداف و تأمين نيازها نيست و عوامل گوناگون دخيل در آموزش و پرورش مانند معلم، مدير، جوّ حاکم بر مدرسه، شيوه‌هاي تدريس و ارزش‌يابي،‌ امکانات و وسايل و ... بايد هر کدام سهم خود را به طور کامل انجام دهند تا نتيجه‌ي مطلوب به دست آيد. در ارتباط با کاربردي نبودن کتاب‌هاي د رسي بايد دانست که نمي‌توان از کتاب درسي انتظار داشت که مانند يک بروشور دستگاه برقي تنظيم شود که دستورالعمل‌هاي معيني را ارائه دهد و خواننده با انجام آن دستورالعمل‌ها به هدف معيني برسد. در کتاب هاي درسي مباني و اصول هر علم آموزش داده مي‌شود و از خود يادگيرنده انتظار مي‌رود با فراگيري مباني و اصول و با راهنمايي معلم و انجام تمرينات درسي بتواند آن‌ها را در عمل به کار گيرد و مصاديق عيني مفاهيم درسي را در اطراف خود بيابد. کاربرد مطالب درسي در اثر تعامل يادگيرنده با محيط زندگي تحقق مي‌يابد و مراحل اوليه‌ي آن در محيط مدرسه و از تعامل معلم و شاگرد و شاگردان با يک‌ديگر شکل مي‌گيرد. به عنوان مثال وقتي دانش‌آموز در درس رياضي با چهار عمل اصلي و کسر و جذر و معادله و ... آشنا شد، اين خود اوست که بايد در زندگي از آن‌ها استفاده کند و به کمک آن‌ها مسائل مرتبط را حل کند. يا وقتي در درس علو م از يک سو با چگونگي عمل سلول‌ها و دستگاه‌هاي بدن آشنا شد و از سوي ديگر چگونگي رشد و توليد مثل ميکروب‌ها و با کتري‌ها را شناخت، خود اوست که بايد در زندگي بفهمد براي حفظ بدن از تأثير ميکروب‌ها و جلوگيري از ابتلا به بيماري، مواد غذايي را چگونه بايد نگهداري کرد يا آب آلوده به ميکروب را نبايد نوشيد.


تغيير کتب درسي تا کي ا دامه خواهد داشت و براي تثبيت آن‌ها چه دوره‌ي زماني را در نظر گرفته‌ايد؟
با توجه به اين‌که تعداد عناوين کتاب‌هاي درسي در سه دوره‌ي ابتدايي و راهنمايي و متوسطه حدود 175 عنوان است اگر دوره تغيير يک کتاب را هر 10 سال يک‌بار در نظر بگيريم باز هم هر سال 17 يا 18 عنوان کتاب بايد تغيير کند. پس هيچ‌وقت تغييرات کتاب‌ها متوقف نخواهد شد. البته بايد ارزش يابي‌ها و نيازسنجي‌هاي جديد ، ملاک تغيير کتاب‌ها باشد. اما براي آن‌که يک کتاب در سال‌هاي مختلف دستخوش تغييرات پي‌در پي نشود از چند سال قبل سياست سازمان پژوهش براين قرار گرفته است که هر کتاب درسي بين سه تا پنج سال بدون تغيير باشد و هرگونه اصلاح و تغيير پس از اين دوره در آن اعمال شود.


چه راهکاري براي تمرکززدايي با حفظ وحدت ملي انديشيده‌ايد؟‌تا چه اندازه از نظر دبيران در تأليف کتب استفاده مي‌کنيد؟
براي تمرکز زدايي و خارج کردن تأليف کتاب‌هاي درسي از انحصار دفتر برنامه‌ريزي و تأليف از چند سال قبل تمهيداتي فراهم شده است که از جمله آن‌ها مي‌توان به بخشنامه شماره 237905/140-5/9/81 وزارتي مبني بر مشارکت استان‌ها در تأليف کتب درسي، اجراي طرح چند تأليفي در سه عنوان درسي دوره‌ي راهنمايي توسط 10 استان کشور و توسعه طرح چند تأليفي در سال‌هاي آينده اشاره کرد. مبناي تأليف ، برنامه‌ي درسي مصوب خواهد بود که در آن چهارچوب هاي لازم براي حفظ وحدت ملي پيش‌بيني خواهدشد.


برخي از معلمان ديني بي‌انگيزه هستند براي تقويت انگيزه در آن‌ها چه پيشنهادي داريد؟
اگر معلمي براي تدريس ديني انگيزه ندارد بهتر است به تدريس درس ديگري که مورد علاقه‌ي اوست بپردازد و تدريس درس ديني به معلمي که هم انگيزه و هم توانايي لازم را دارد سپرده شود. اين وظيفه‌ي مديران مدارس و مسئولان مناطق آموزشي است که بر فرايند آموزش نظارت کنند و از نيروهاي انساني در جاي خود و به صورت مناسب استفاده کنند.


دفعات بازديد: 58487
تعداد بازديدكنندگان: 51582