پايه دوازدهم
كلاس هاي چندپايه
معرفي كتاب
چند رسانه اي
همايش ها
مقاله ها
 
 
 
كتاب هاي سوم متوسطه (نهم)
کد کتاب
عنوان
پايه

دانلود فایل

سال تحصيلي 96-97

135/1

ضمیمه پیام های آسمان (ویژه اهل سنت)

(96/05/10)

نهم

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 477.55 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 1.51 مگابایت
فایل کامل کتاب: 

139

فرهنگ و هنر

(96/04/04)

نهم

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 4.06 مگابایت
PDF icon بخش اول 3.46 مگابایت
PDF icon بخش دوم 5.16 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
PDF icon فرهنگ و هنر 11.71 مگابایت

136

کار و فناوری

(96/04/04)

نهم

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 618.06 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 840.56 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم 1.3 مگابایت
PDF icon بخش سوم 1.3 مگابایت
PDF icon بخش چهارم 982.54 کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم 1.6 مگابایت
PDF icon بخش ششم 1.52 مگابایت
PDF icon بخش هفتم 1.19 مگابایت
PDF icon بخش هشتم 1.28 مگابایت
PDF icon بخش نهم 1.11 مگابایت
PDF icon بخش دهم 1.19 مگابایت
PDF icon بخش یازدهم 1.07 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
PDF icon کار و فناوری 8.68 مگابایت

138

مطالعات اجتماعی (جغرافیا، تاریخ، مدنی)

(96/04/04)

نهم

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 530.25 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 4.64 مگابایت
PDF icon بخش دوم 3.3 مگابایت
PDF icon بخش سوم 3.15 مگابایت
PDF icon بخش چهارم 953.96 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: 
PDF icon مطالعات اجتماعی 10.72 مگابایت

135

پیام های آسمان

(20/04/96)

سوم متوسطه

مقدمه 904.31 کیلوبایت
بخش اول 2.75 مگابایت
بخش دوم 2.33 مگابایت
بخش سوم 1.5 مگابایت
بخش چهارم 1.05 مگابایت
بخش پنجم 1.92 مگابایت
بخش ششم 1.17 مگابایت
پیام های آسمان 8.15 مگابایت

133

ریاضی

(96/04/04)

نهم

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 643.15 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 881.08 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم 904.28 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم 771.14 کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم 753.81 کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم 610.89 کیلوبایت
PDF icon بخش ششم 727.76 کیلوبایت
PDF icon بخش هفتم 722.67 کیلوبایت
PDF icon بخش هشتم 701.55 کیلوبایت
PDF icon بخش نهم 688.27 کیلوبایت
PDF icon بخش دهم 2.52 مگابایت
PDF icon بخش یازدهم 912.82 کیلوبایت
PDF icon بخش دوازدهم 923.48 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: 
PDF icon ریاضی 5.78 مگابایت

131.1

آموزش مهارت های نوشتاری (نگارش و انشا)

(96/04/04)

نهم

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 1016.71 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 4.25 مگابایت
PDF icon بخش دوم 3.91 مگابایت
PDF icon بخش سوم 2.66 مگابایت
PDF icon بخش چهارم 3.49 مگابایت
PDF icon بخش پنجم 3.14 مگابایت
PDF icon بخش ششم 2.78 مگابایت
PDF icon بخش هفتم 4.57 مگابایت
PDF icon بخش هشتم 4.12 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
PDF icon نگارش 26.28 مگابایت

144

آمادگی دفاعی

(96/04/04)

نهم

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 25.45 مگابایت
PDF icon بخش اول 23.69 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
PDF icon آمادگی دفاعی 19.59 مگابایت

140.1

كتاب كار انگليسي

(20/04/96)

نهم

کتاب کار انگیسی 4.59 مگابایت

131

فارسي

(96/04/04)

نهم
فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 1.1 مگابایت
PDF icon بخش اول 1.29 مگابایت
PDF icon بخش دوم 1.49 مگابایت
PDF icon بخش سوم 1.57 مگابایت
PDF icon بخش چهارم 1.78 مگابایت
PDF icon بخش پنجم 1.75 مگابایت
PDF icon بخش ششم 2.11 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
PDF icon فارسی 8.36 مگابایت

135/2

تعلیمات ادیان الهی و اخلاق-
ویژه اقلیت های دینی(کلیمی،زرتشتی،مسیحی)(27/04/96)

نهم
فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 480.28 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 668.23 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم 442.41 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم 540.45 کیلوبایت

141 عربی

(96/04/04)

نهم
فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 1.17 مگابایت
PDF icon بخش اول 8.47 مگابایت
PDF icon بخش دوم 876.81 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: 
PDF icon عربی 9.61 مگابایت

142 آموزش قرآن

(96/04/04)

نهم
فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 5.38 مگابایت
PDF icon بخش اول 7.77 مگابایت
PDF icon بخش دوم 4.23 مگابایت
PDF icon بخش سوم 2.39 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
PDF icon آموزش قرآن 18.21 مگابایت

140

زبان انگليسي

(96/04/04)

نهم
فایل کامل کتاب: 
PDF icon انگلیسی 3 7.56 مگابایت

 

134

علوم تجربي

(96/04/04)

نهم
فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 535.32 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 3.05 مگابایت
PDF icon بخش دوم 828.77 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم 1.12 مگابایت
PDF icon بخش چهارم 938.22 کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم 2.55 مگابایت
PDF icon بخش ششم 786.49 کیلوبایت
PDF icon بخش هفتم 825.71 کیلوبایت
PDF icon بخش هشتم 908.1 کیلوبایت
PDF icon بخش نهم 894.22 کیلوبایت
PDF icon بخش دهم 741.12 کیلوبایت
PDF icon بخش یازدهم 912.27 کیلوبایت
PDF icon بخش دوازدهم 742.84 کیلوبایت
PDF icon بخش سیزدهم 763.22 کیلوبایت
PDF icon بخش چهاردهم 933.31 کیلوبایت
PDF icon بخش پازدهم 1.04 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
PDF icon علوم تجربی 10.99 مگابایت

       
بازگشت به لیست
       
دفعات بازديد: 262962
تعداد بازديدكنندگان: 196166