بوم
پايه دوازدهم
كلاس هاي چندپايه
معرفي كتاب
چند رسانه اي
همايش ها
مقاله ها
 
 
 
كتاب معلم راهنماي تدريس پايه دوازدهم

كتاب معلم راهنماي تدريس پايه دوم متوسطه دوم (دوازدهم)

عنوان

دانلود

پيش نويس كتاب راهنماي تدريس دين و زندگي (3)97/07/03

درس اول
درس دوم

پيش نويس كتاب راهنماي تدريس عربي، زبان قرآن (3)

علوم انساني


97/07/03

فایل کامل پيش نويس كتاب: 
ضمیمهحجم
فايل كل كتاب 1.75 مگابایت

پيش نويس كتاب راهنماي تدريس عربي، زبان قرآن (3)

علوم تجربي و رياضي


97/07/03

فایل کامل پيش نويس كتاب: 
ضمیمهحجم
فايل كل كتاب 1.35 مگابایت


پيش نويس كتاب راهنماي تدريس Vision 3

همه رشته ها


97/07/03

درس اول 1.02 مگابايت
 
   
   
 


دفعات بازديد: 7592
تعداد بازديدكنندگان: 5196