بوم
پايه دوازدهم
كلاس هاي چندپايه
معرفي كتاب
همايش ها
مقاله ها
 
 
 
كلاس هاي چند پايه
 تازه هاي كلاس هاي چند پايه : بخش جديدي با عنوان معرفي كتاب ايجاد شده است كه 16 عنوان كتاب مرتبط با كلاس هاي چندپايه را معرفي نموده است 97/05/20
  بخش جديدي با عنوان ارزشيابي توصيفي ايجاد شده است. 97/05/20
34 فيلم در بخش فيلمهاي آموزشي افزوده شده است. 97/05/14
  در بخش گنجينه مقالات دو مقاله "گلبرگ‌ها را بشماريم و بادبادك هوا كنيم" افزوده شده است. 97/05/02
  در بخش گنجينه مقالات دو مقاله "گفت و گو رويكردها و مآموريت‌هاي جديد آموزش ابتدايي و معلمي كه از ساعت عبور مي كند" افزوده شده است. 97/05/01
  در بخش گنجينه مقالات دو مقاله "گفت و گو رويكردها و مآموريت‌هاي جديد آموزش ابتدايي و معلمي كه از ساعت عبور مي كند" افزوده شده است. 97/05/01
  در بخش گنجينه مقالات دو مقاله"راههاي كيفيت بخشي به آموزش در كلاس هاي چندپايه و كلاس‌چندپايه، برنامه‌‌ريزي پرمايه" افزوده شده است. 97/04/30
  در بخش گنجينه مقالات دو مورد افزوده شده است. 97/04/19
  در بخش جديد تجربه زيسته معلمان در كلاس هاي چند پايه/ تجربه يك معلم چند پايه: روستاي آيرقايه؛ استان خراسان شمالي افزوده شده است. 96/12/15
  در بخش فيلم هاي آموزشي/ (تدريس علوم پايه هاي اول تا ششم )–عماد روشن قياس-سازي افزوده شده است. 96/12/15
  بخش جديد گنجينه مقالات با بيش از 20 مقاله افزوده شده است .96/12/15
  در بخش جديد فيلم هاي آموزشي/ 3 فيلم از كلاس هاي چندپايه افزوده شده است. 96/11/23
  آموزش در كلاس هاي چندپايه ويژه معلمان دوره ابتدايي افزوده شده است. 96/10/16
  در بخش گالري تصاوير/ 4 تصوير از كلاس هاي چندپايه افزوده شده است. 96/11/03


طراحي آموزشي ويژه معلمان كلاس هاي چندپايه

براي مشاهده مطالب روي عناوين زير كليك نماييد

تدريس در كلاسهاي چند پايه خودآموز تدريس چند پايه يك موقعيت خاص به نام چند پايه راهنماي آموزش در كلاس هاي چند پايه

راهنماي كاربردي روشهاي نوين تدريس برنامه ريزي درسي كلاس هاي چند پايه كتاب راهنما براي معلمان چند پايه شيوه اداره و تدريس در كلاس هاي چند پايه در نظام آموزشي 3-3-6

نوسازي و بهسازي يادگيري در كلاسهاي چند پايه شيوه اداره و تدريس در كلاس هاي چند پايه مدارس تك اتاقي فرآيند ياددهي يادگيري در كلاس هاي چند پايه

يك موقعيت خاص به نام چند پايه برنامه ريزي و تدريس و اداره كلاس هاي چند پايه تدريس چند پايه در مدارس ابتدايي مديريت و برنامه ريزي كلاس هاي چند پايه

براي دانلود مقاله روي نام آن كليك كنيد.

براي دانلود فيلم هاي آموزشي بر روي تصوير كليك كنيد.
(تدريس علوم پايه هاي اول تا ششم )–عماد روشن قياس-ساري فرصت آموزشي 1 ... فرصت آموزشي 2 ...
172.14 MB
6.14 MB
7.19 MB

نقش ابزار و رسانه هاي آموزشي در يادگيري دانش آموزان (تجربه زيسته يك معلم چندپايه) -كلثوم مرادمند بسته آموزشي خودآموز- ويژه دانش آموزان دوره دوم - معصومه فرهوش طراحي آموزشي ...
6.6 MB
11 MB
10.50 MB

كلاس چندپايه (تجربه زيسته يك معلم چندپايه) علي عزيزي تعريف كلاس هاي چندپايه دكتر فضلي تعريف كلاس هاي چندپايه دكتر رمضاني
5.7 MB
5.6 MB
4.3 MB

علل ايجاد كلاس هاي چندپايه در نظام آموزشي دكتر فضلي علل ايجاد كلاس هاي چندپايه در نظام آموزشي دكتر رمضاني سند تحول بنيادين آموزش و پرورش و كلاس هاي چندپايه – دكتر اماني
4.9 MB
5 MB
4.5 MB

چالش هاي كلاس هاي چندپايه دكتر فضلي چالش هاي كلاس هاي چندپايه دكتر رمضاني علل ايجاد كلاس هاي چندپايه در نظام آموزشي دكتر اماني
5.3 MB
8.8 MB
6.6 MB

چالش هاي كلاس هاي چندپايه (تجربه زيسته يك معلم چندپايه) علي عزيزي چالش هاي كلاس هاي چندپايه (تجربه زيسته يك معلم چندپايه) كلثوم مرادمند چالش هاي كلاس هاي چندپايه (تجربه زيسته يك معلم چندپايه) علي عزيزي
5.1 MB
6.3 MB
7.5 MB

كلاس هاي چندپايه يك فرصت آموزشي دكتر فضلي كلاس هاي چندپايه يك فرصت آموزشي دكتر فضلي كلاس هاي چندپايه يك فرصت آموزشي دكتر رمضاني
5.6 MB
9.5 MB
8.6 MB

كلاس هاي چندپايه يك فرصت آموزشي (تجربه زيسته يك معلم چندپايه) -علي عزيزي كلاس هاي چندپايه يك فرصت آموزشي - دكتر اماني كلاس هاي چندپايه يك فرصت آموزشي - دكتر اماني
9.4 MB
6.4 MB
5.4 MB

نقش ابزار و رسانه هاي آموزشي در يادگيري دانش آموزان (تجربه زيسته يك معلم چندپايه) علي عزيزي نقش ابزار و رسانه هاي آموزشي در يادگيري دانش آموزان - دكتر اماني كلاس هاي چندپايه يك فرصت آموزشي (تجربه زيسته يك معلم چندپايه) -كلثوم مرادمند
8.6 MB
7.8 MB
8.2 MB

طراحي آموزشي در كلاس هاي چندپايه - دكتر اماني طراحي آموزشي در كلاس هاي چندپايه -دكتر رمضاني كلاس چندپايه دلپذير و جذاب (تجربه زيسته يك معلم چندپايه) - علي عزيزي
5.3 MB
9.9 MB
10.8 MB

طراحي آموزشي در كلاس هاي چندپايه - دكتر فضلي طراحي آموزشي در كلاس هاي چندپايه - دكتر فضلي طراحي آموزشي در كلاس هاي چندپايه - دكتر اماني
23 MB
7.6 MB
10 MB

الگوي پيشنهادي طراحي آموزشي- ويژه معلمان كلاس هاي چندپايه - معصومه فرهوش طراحي آموزشي در كلاس هاي چندپايه(تجربه زيسته يك معلم چندپايه) -كلثوم مرادمند طراحي آموزشي در كلاس هاي چندپايه(تجربه زيسته يك معلم چندپايه) -كلثوم مرادمند
40.4 MB
4.4 MB
5.6 MB

انتخاب هميار معلم - كلثوم مرادمند دلايل حضور نوآموزان در كلاس هاي چندپايه - دكتر فضلي سفرنامه(ويژه نامه ششم ابتدايي)
7.5 MB
12.2 MB
13.1 MB

سفرنامه(ويژه نامه ششم ابتدايي) - سفر به تهران سفرنامه(ويژه نامه ششم ابتدايي) - سفر به بلوچستان سفرنامه(ويژه نامه ششم ابتدايي) - سفر به ورامين
12 MB
15.7 MB
13.4 MB

سفرنامه(ويژه نامه ششم ابتدايي) - سفر به آذربايجان غربي سفرنامه(ويژه نامه ششم ابتدايي) - سفر به چهل آسياب از توابع اشنويه سفرنامه(ويژه نامه ششم ابتدايي) - سفر به بابلسر
14.2 MB
18.4 MB
14.4 MB

سفرنامه(ويژه نامه ششم ابتدايي) - سفر به چابهار سفرنامه(ويژه نامه ششم ابتدايي) سفر به ايده ليك از توابع كلات سفرنامه(ويژه نامه ششم ابتدايي) - بخش دهم
13.4 MB
14.3 MB
5.4 MB

سفرنامه(ويژه نامه ششم ابتدايي) - بخش آخر يك نمونه تدريس مشترك علوم - گياهان تجربه تدريس چند پايه (يك موقعيت خاص به نام چند پايه)
1.8 MB
92 MB
34 MB

تجربه تدريس چند پايه تجربه تدريس چند پايه (تدريس كلاس شش پايه از دوره آموزش ابتدايي)
20.7 MB
100 MB

plant طراحي آموزشي ويژه معلمان كلاس هاي چندپايه


 
 

contact شما مي توانيد براي تماس با كارشناسان گروه چند پايه دوره ابتدايي دفتر برنامه ريزي و تاليف کتب درسي از طرق زير ارتباط برقرار كنيد:

addressتهران، ابتداي ايرانشهر شمالي، جنب کوچه آذر فر، ساختمان شماره 4 آموزش و پرورش، طبقه چهارم، گروه هماهنگي ابتدايي -كدپستي: 1584747359 - صندوق پستي: 363/15855

telتلفن : 88831161-9 - 021 داخلي :243

contactشما مي توانيد تصاوير آموزشي، فيلم كوتاه آموزشي ، نمونه طراحي هاي آموزشي، تجربه زيسته و نوآوري هاي خود در مديريت كلاس هاي چند پايه را ارسال نماييد تا در صورت تأييد محتوا، با نام شما در سايت ارائه گردد.

talif.chandpaye@gmail.com


talif.chandpaye@yahoo.com

contactويا از طريق فرم ارسال نظرات در انتهاي همين صفحه سوالات ، درخواست ها و پيشنهاد هاي خود را مطرح نماييد.دفعات بازديد: 15437
تعداد بازديدكنندگان: 12650