بوم
پايه دوازدهم
كلاس هاي چندپايه
معرفي كتاب
همايش ها
مقاله ها
 
 
 
مقالات 3

نام نويسنده/مترجم

عنوان مقاله/ دانلود تاریخ
دكترمحمد آرمند كتاب درسي در نظام رسمي آموزش‌وپرورش 96/4/19

 بهمن پورمعصوم شكل‌گيري سوادزيست‌محيطي كودكان براساس برنامه‌درسي راهبردي، برنامه‌ريزي چندبعدي و بسته يادگيري چندرسانه‌اي 96/4/18
 دكترمريم سيف‌نراقي عملكرد تربيت هنري برمبناي عناصر برنامه‌درسي در درس علوم تجربي پايه‌ششم ابتدايي درسال تحصيلي 94-93 شهر تهران 96/4/18
 دكترنعيمامحمدي بررسي تأثير رويكردهاي آموزشي بر مهارت‌هاي اجتماعي كودكان پيش‌دبستاني 96/4/18
دكتر فرخ‌لقا رئيس‌دانا مديريت دانش، رويكردي نو در نظام ياددهي يادگيري 96/4/17

دكترزينب گلزاري شبكه‌هاي يادگيري اجتماعي و برنامه‌درسي رسمي 96/4/14

دكترمحرم آقازاده  موانع ششگانه تغيير يا اصلاح آموزشي در ايران 96/4/13

دكتربهزاد نوروزي چگيني تبيين اثر برنامه درسي پنهان بر احساس تعلق به مدرسه دانش‌آموزان دوره ابتدايي 96/3/24

دكترحسن ملكي رهبري معلم در اجراي برنامه‌درسي؛ چالش‌ها و فرصت‌ها 96/3/24

دكترعرفانه قاسم‌پور تبيين مولفه‌هاي برنامه‌درسي معنوي با نگاهي به ديدگاه نادينگز 96/3/24

دكترعزت‌الله نادري تبيين ويژگي‌هاي مطلوب عناصر برنامه درسي مطالعات اجتماعي به‌منظور ارايه الگويي براي ارتقاي مهارت‌هاي حل مسأله دانش‌آموزان دبستاني 96/3/24

دكتروحيده عليپور بررسي كيفي موانع تفكر انتقادي در برنامه درسي آموزش متوسطه از ديدگاه متخصصان برنامه درسي 96/3/24

دكتر يحيي معروفي مراحل ارزش‌يابي برنا‌مه‌درسي 96/3/20

دكترمقصود فراستخواه آموزش‌وپرورش و خُلقيات ايراني 96/3/08

دكترنرگس سجاديه ديدگاه انتقادي در برنامه درسي

96/2/19

سيدغلامرضا فلسفي آموزش سواد رسانه‌اي: كودكان در پيش‌دبستاني چه مي‌توانند بياموزند؟

96/2/10

دكترنعمت‌اله ارشدي نمايشگاه طبيعت الهام‌بخش آموزشي با كيفيت

96/2/10

اندرو ميسون/چاندرالكا سينگ طبقه بندي مسئله ها، يك ابزار آموزشي

96/2/10

آذر كرميان كتاب‌هاي درسي رياضي متوسطه در ايران و مالزي

96/2/10

سعيده منصوري/آتوسا اعظم‌كثيري فرايند طراحي جلد كتاب

96/2/10

سيده ياسمين سجادي گزارشي از همايش چهار قرن آموزش زبان فارسي و فرانسه در فرانسه و ايران

96/2/10

طاهره رودسرابي/دكتراحمدخامساني الگوي آموزش ورزش؛ رهيافتي نو در آموزش تربيت‌بدني

96/2/10

فاطمه جهانگردي نقش فيلم در آموزش تاريخ، چالش‌ها و راهكارها

96/2/10

شيوا حيدري نقد اجتماعي، مهم‌ترين نوع نقد در بررسي متون ادبي

96/2/10

دكترمحموداماني‌طهراني محافظه‌كاري ممنوع!

96/2/10

دكترحميدرضا جلايي‌پور آسيب‌شناسي نظريه‌پردازي درباره جامعه ايران

96/2/10

دكترخسرو باقري تعامل ناهم‌تراز

96/2/10

دكترمحمدمهدي اعتصامي درباره كتاب ديني و قرآن سال دهم

96/2/10

دكترمهدي زارع واكسن زلزله

96/2/10

دكترمحمد عطاران پچ‌پچ‌هاي مجازي

96/2/10

دكترزهرا بازرگان آيا انجام تكليف شب به عملكرد درسي بهتر مي‌انجامد؟

96/2/10

ونجن ژوا / ايدا اه چيمك/ يامينگ كااُو اصلاح برنامه‌درسي در چين

96/2/10

  صفحات :

دفعات بازديد: 561
تعداد بازديدكنندگان: 515