مقاله ها
 
 
 
دانلود PDF کتاب های پایه یازدهم

نسخه نهايي كتابهاي درسي پايه يازدهم 

 
رشته ریاضی فیزیک
 
رشته تجربی
 
رشته علوم انسانی
 
رشته علوم و معارف اسلامی
 آزمایشگاه علوم تجربی(2)(28/05/96) 
(رشته رياضي فيزيك و علوم تجربي)
کد کتاب: 111217
مقدمه 656.38 کيلوبايت
بخش اول 1.11 مگابايت
بخش دوم 961.72 کيلوبايت
بخش سوم 1.48 مگابايت
بخش چهارم 3.11 مگابايت
فايل کامل کتاب 5.06 مگابايت
 آزمایشگاه علوم تجربی(2)(28/05/96) 
(رشته رياضي فيزيك و علوم تجربي)
کد کتاب: 111217
مقدمه 656.38 کيلوبايت
بخش اول 1.11 مگابايت
بخش دوم 961.72 کيلوبايت
بخش سوم 1.48 مگابايت
بخش چهارم 3.11 مگابايت
فايل کامل کتاب 5.06 مگابايت
   
 فیزیک(2)(25/05/96) 
(رشته رياضي فيزيك)
کد کتاب: 111209
مقدمه 689.47 کیلوبایت
بخش اول 7.65 مگابایت
بخش دوم 6.65 مگابایت
بخش سوم 2.71 مگابایت
بخش چهارم 4.01 مگابایت
بخش پنجم 568.69 کیلوبایت
فیزیک(2) 18.67 مگابایت
     
 شیمی(2)(25/05/96) 
(رشته هاي علوم تجربي و رياضي فيزيك)
کد کتاب: 111210
مقدمه 628.51 کیلوبایت
بخش اول 3.85 مگابایت
بخش دوم 1.9 مگابایت
بخش سوم 8.34 مگابایت
شیمی(2) 12.18 مگابایت
 شیمی(2)(25/05/96) 
(رشته هاي علوم تجربي و رياضي فيزيك)
کد کتاب: 111210
مقدمه 628.51 کیلوبایت
بخش اول 3.85 مگابایت
بخش دوم 1.9 مگابایت
بخش سوم 8.34 مگابایت
شیمی(2) 12.18 مگابایت
   
 زمین شناسی(25/05/96) 
(رشته هاي علوم تجربي و رياضي فيزيك)
کد کتاب: 111237
زمين شناسي 3.42 مگابايت
 زمین شناسی(25/05/96) 
(رشته هاي علوم تجربي و رياضي فيزيك)
کد کتاب: 111237
زمين شناسي 3.42 مگابايت
   
   
 جغرافیا(2)(21/05/96) 
(رشته علوم انساني)
کد کتاب: 111218
مقدمه 741.61 کيلوبايت
بخش اول 2.62 مگابايت
بخش دوم 5.89 مگابايت
بخش سوم 4.04 مگابايت
بخش چهارم 2.83 مگابايت
جغرافيا(2) 13.71 مگابايت
 
   
 تاریخ(2)-از بعثت پیامبر اسلام تا پایان صفویه(16/05/96) 
(رشته علوم انساني)
کد کتاب: 111219
بخش اول 1.11 مگابايت
بخش دوم 561.27 کيلوبايت
بخش سوم 2.78 مگابايت
بخش چهارم 785.26 کيلوبايت
بخش پنجم 878.64 کيلوبايت
بخش ششم 912.48 کيلوبايت
بخش هفتم 1.41 مگابايت
بخش هشتم 1.7 مگابايت
بخش نهم 1.53 مگابايت
فايل کامل کتاب 7.74 مگابايت
 
 
 زیست شناسی(2)(10/05/96) 
(رشته علوم تجربي)
کد کتاب: 111216
مقدمه 643.35 کیلوبایت
بخش اول 5.49 مگابایت
زیست شناسی(2) 5.58 مگابایت
   
   
 عربی، زبان قرآن(2)(10/05/96) 
(رشته علوم انسانی)
کد کتاب: 111207
عربی، زبان قرآن(2) 17.68 مگابایت
 
     
 اقتصاد(10/05/96) 
(رشته علوم و معارف اسلامی)
کد کتاب: 111221
بخش اول 1022.66 کیلوبایت
بخش دوم 857.23 کیلوبایت
بخش سوم 706.6 کیلوبایت
بخش چهارم 749.61 کیلوبایت
اقتصاد 1.74 مگابایت
 کتاب کار انگلیسی(2)(10/05/96) 
(همه رشته ها)
کد کتاب: 111231
کتاب کار انگلیسی(2) 2.13 مگابایت
 کتاب کار انگلیسی(2)(10/05/96) 
(همه رشته ها)
کد کتاب: 111231
کتاب کار انگلیسی(2) 2.13 مگابایت
 کتاب کار انگلیسی(2)(10/05/96) 
(همه رشته ها)
کد کتاب: 111231
کتاب کار انگلیسی(2) 2.13 مگابایت
 کتاب کار انگلیسی(2)(10/05/96) 
(همه رشته ها)
کد کتاب: 111231
کتاب کار انگلیسی(2) 2.13 مگابایت
 انسان و محیط زیست(10/05/96) 
(همه رشته ها)
کد کتاب: 111268
بخش اول 1.68 مگابایت
بخش دوم 1.47 مگابایت
بخش سوم 1 بایت
بخش چهارم 1.71 مگابایت
بخش پنجم 2.45 مگابایت
بخش ششم 1.9 مگابایت
انسان و محیط زیست 15.76 مگابایت
 انسان و محیط زیست(10/05/96) 
(همه رشته ها)
کد کتاب: 111268
بخش اول 1.68 مگابایت
بخش دوم 1.47 مگابایت
بخش سوم 1 بایت
بخش چهارم 1.71 مگابایت
بخش پنجم 2.45 مگابایت
بخش ششم 1.9 مگابایت
انسان و محیط زیست 15.76 مگابایت
 انسان و محیط زیست(10/05/96) 
(همه رشته ها)
کد کتاب: 111268
بخش اول 1.68 مگابایت
بخش دوم 1.47 مگابایت
بخش سوم 1 بایت
بخش چهارم 1.71 مگابایت
بخش پنجم 2.45 مگابایت
بخش ششم 1.9 مگابایت
انسان و محیط زیست 15.76 مگابایت
 انسان و محیط زیست(10/05/96) 
(همه رشته ها)
کد کتاب: 111268
بخش اول 1.68 مگابایت
بخش دوم 1.47 مگابایت
بخش سوم 1 بایت
بخش چهارم 1.71 مگابایت
بخش پنجم 2.45 مگابایت
بخش ششم 1.9 مگابایت
انسان و محیط زیست 15.76 مگابایت
   
 علوم وفنون ادبی(2)(09/05/96) 
(انساني و علوم و معارف اسلامي)
کد کتاب: 111203
بخش اول 3.19 مگابایت
بخش دوم 3.04 مگابایت
بخش سوم 3.27 مگابایت
بخش چهارم 3.62 مگابایت
فايل كل كتاب 11.4 مگابایت
 علوم وفنون ادبی(2)(09/05/96) 
(انساني و علوم و معارف اسلامي)
کد کتاب: 111203
بخش اول 3.19 مگابایت
بخش دوم 3.04 مگابایت
بخش سوم 3.27 مگابایت
بخش چهارم 3.62 مگابایت
فايل كل كتاب 11.4 مگابایت
 فارسی(2)(09/05/96) 
(همه رشته ها)
کد کتاب: 111201
بخش اول 1.85 مگابایت
بهش دوم 2.78 مگابایت
بخش سوم 1.91 مگابایت
فارسی(2) 5.45 مگابایت
 فارسی(2)(09/05/96) 
(همه رشته ها)
کد کتاب: 111201
بخش اول 1.85 مگابایت
بهش دوم 2.78 مگابایت
بخش سوم 1.91 مگابایت
فارسی(2) 5.45 مگابایت
 فارسی(2)(09/05/96) 
(همه رشته ها)
کد کتاب: 111201
بخش اول 1.85 مگابایت
بهش دوم 2.78 مگابایت
بخش سوم 1.91 مگابایت
فارسی(2) 5.45 مگابایت
 فارسی(2)(09/05/96) 
(همه رشته ها)
کد کتاب: 111201
بخش اول 1.85 مگابایت
بهش دوم 2.78 مگابایت
بخش سوم 1.91 مگابایت
فارسی(2) 5.45 مگابایت
 حسابان1(09/05/96) 
(رشته ریاضی فیزیک)
کد کتاب: 111214
مقدمه 4.04 مگابایت
بخش اول 1.3 مگابایت
بخش دوم 1.05 مگابایت
بخش سوم 4.34 مگابایت
بخش چهارم 945.76 کیلوبایت
بخش پنجم 953.94 کیلوبایت
بخش ششم 983.37 کیلوبایت
بخش هفتم 1.14 مگابایت
بخش هشتم 2.77 مگابایت
بخش نهم 1.03 مگابایت
بخش دهم 854.09 کیلوبایت
بخش یازدهم 910.33 کیلوبایت
حسابان1 13.42 مگابایت
     
 
 ریاضی2(09/05/96) 
(رشته علوم تجربی)
کد کتاب: 111211
مقدمه 732.25 کیلوبایت
بخش اول 1.72 مگابایت
بخش دوم 2.46 مگابایت
بخش سوم 1.63 مگابایت
بخش چهارم 1.7 مگابایت
بخش پنجم 1.5 مگابایت
بخش ششم 1.76 مگابایت
بخش هفتم 1.36 مگابایت
ریاضی2 7.98 مگابایت
   
 آمار و احتمال(26/04/96) 
(رشته رياضي فيزيك)
کد کتاب: 111215
مقدمه 648.16 کیلوبایت
بخش اول 973.31 کیلوبایت
بخش دوم 653.08 کیلوبایت
بخش سوم 1.51 مگابایت
بخش چهارم 725.95 کیلوبایت
بخش پنجم 593.68 کیلوبایت
بخش ششم 821.24 کیلوبایت
بخش هفتم 721.77 کیلوبایت
بخش هشتم 1.23 مگابایت
بخش نهم 798.43 کیلوبایت
بخش دهم 1.26 مگابایت
آمار و احتمال 4.4 مگابایت
     
   
 ریاضی و آمار(2)(26/04/96) 
(علوم انساني و علوم و معارف اسلامي)
کد کتاب: 111212
مقدمه 617.31 کیلوبایت
بخش اول 1.95 مگابایت
بخش دوم 704.38 کیلوبایت
بخش سوم 1.5 مگابایت
بخش چهارم 1008.68 کیلوبایت
ریاضی و آمار(2) 3.55 مگابایت
 ریاضی و آمار(2)(26/04/96) 
(علوم انساني و علوم و معارف اسلامي)
کد کتاب: 111212
مقدمه 617.31 کیلوبایت
بخش اول 1.95 مگابایت
بخش دوم 704.38 کیلوبایت
بخش سوم 1.5 مگابایت
بخش چهارم 1008.68 کیلوبایت
ریاضی و آمار(2) 3.55 مگابایت
 هندسه (26/04/96) 
( رشته رياضي)
کد کتاب: 111213
بخش اول 639.02 کیلوبایت
بخش دوم 1.16 مگابایت
بخش سوم 1.79 مگابایت
بخش چهارم 1.34 مگابایت
هندسه(2) 3.1 مگابایت
     
 زبان انگليسي-Vision(2) (26/04/96) 
( همه رشته ها)
کد کتاب: 111230
Vision(2) -English for Schools 9.01 مگابایت
 زبان انگليسي-Vision(2) (26/04/96) 
( همه رشته ها)
کد کتاب: 111230
Vision(2) -English for Schools 9.01 مگابایت
 زبان انگليسي-Vision(2) (26/04/96) 
( همه رشته ها)
کد کتاب: 111230
Vision(2) -English for Schools 9.01 مگابایت
 زبان انگليسي-Vision(2) (26/04/96) 
( همه رشته ها)
کد کتاب: 111230
Vision(2) -English for Schools 9.01 مگابایت
 عربی، زبان قرآن(2) (26/04/96) 
( رشته رياضي فيزيك و علوم تجربي)
کد کتاب: 111206
مقدمه 1.85 مگابایت
بخش اول 1 بایت
بخش دوم 720 کیلوبایت
عربی، زبان قرآن(2) 17.4 مگابایت
 عربی، زبان قرآن(2) (26/04/96) 
( رشته رياضي فيزيك و علوم تجربي)
کد کتاب: 111206
مقدمه 1.85 مگابایت
بخش اول 1 بایت
بخش دوم 720 کیلوبایت
عربی، زبان قرآن(2) 17.4 مگابایت
 
 نگارش (2) (26/04/96) 
(همه رشته ها)
کد کتاب: 111202
نگارش (2) 5.25 مگابایت
 نگارش (2) (26/04/96) 
(همه رشته ها)
کد کتاب: 111202
نگارش (2) 5.25 مگابایت
 نگارش (2) (26/04/96) 
(همه رشته ها)
کد کتاب: 111202
نگارش (2) 5.25 مگابایت
 نگارش (2) (26/04/96) 
(همه رشته ها)
کد کتاب: 111202
نگارش (2) 5.25 مگابایت
   
 فلسفه (10/04/96) 
( رشته علوم انساني)
کد کتاب: 111226
مقدمه 629.03 کیلوبایت
بخش اول 713.33 کیلوبایت
بخش دوم 1.13 مگابایت
فلسفه 1.45 مگابایت
 فلسفه (10/04/96) 
( رشته علوم و معارف اسلامی)
کد کتاب: 111226
مقدمه 629.03 کیلوبایت
بخش اول 713.33 کیلوبایت
بخش دوم 1.13 مگابایت
فلسفه 1.45 مگابایت
     
 احکام (2) (10/04/96) 
( رشته علوم و معارف اسلامی)
کد کتاب: 111227
مقدمه 1.04 مگابایت
بخش اول 871.76 کیلوبایت
بخش دوم 940.77 کیلوبایت
احکام (2) 1.78 مگابایت
 تاریخ معاصر ایران(10/04/96) 
( رشته رياضي)
کد کتاب: 111220
مقدمه 531.03 کیلوبایت
بخش اول 824.29 کیلوبایت
بخش دوم 778.81 کیلوبایت
بخش سوم 748.23 کیلوبایت
بخش چهارم 737.64 کیلوبایت
بخش پنجم 639.7 کیلوبایت
بخش ششم 604.37 کیلوبایت
بخش هفتم 655.18 کیلوبایت
بخش هشتم 571.52 کیلوبایت
بخش نهم 768.4 کیلوبایت
بخش دهم 709.1 کیلوبایت
بخش یازدهم 689.81 کیلوبایت
بخش دوازدهم 883.55 کیلوبایت
بخش سیزدهم 789.26 کیلوبایت
بخش چهاردهم 550.99 کیلوبایت
تاریخ معاصر ایران 3.86 مگابایت
 تاریخ معاصر ایران(10/04/96) 
( رشته تجربي)
کد کتاب: 111220
مقدمه 531.03 کیلوبایت
بخش اول 824.29 کیلوبایت
بخش دوم 778.81 کیلوبایت
بخش سوم 748.23 کیلوبایت
بخش چهارم 737.64 کیلوبایت
بخش پنجم 639.7 کیلوبایت
بخش ششم 604.37 کیلوبایت
بخش هفتم 655.18 کیلوبایت
بخش هشتم 571.52 کیلوبایت
بخش نهم 768.4 کیلوبایت
بخش دهم 709.1 کیلوبایت
بخش یازدهم 689.81 کیلوبایت
بخش دوازدهم 883.55 کیلوبایت
بخش سیزدهم 789.26 کیلوبایت
بخش چهاردهم 550.99 کیلوبایت
تاریخ معاصر ایران 3.86 مگابایت
   
       

پيش نويس(غيرقابل استناد) كتابهاي درسي پايه يازدهم 

 کتاب

شناسنامه و ساختار کتاب 

متن کتاب 

تاریخ 

 هندسه 2 فصل اول
فصل سوم
 96/2/13
 شیمی 2
 زمین شناسی
فصل4-سازه 96/03/08
 علوم و فنون ادبي 2 علوم و فنون  96/2/13
 نگارش 2 نگارش 2  96/2/13
 آمار و احتمال 2  
رياضي 2 (رشته  تجربی) فصل 1 96/3/10
فصل 2 96/3/10

فصل 3 96/3/10

فصل 4  96/2/23
فصل5 ریاضی(رشته تجربی)
 96/2/13
فصل 6  96/2/23
فصل 7  96/2/23
 فارسي 2(رشته هاي نظري) فارسي 2  96/2/13
فیزیک 2(رشته علوم تجربي و علوم رياضي)
فصل پنجم 96/03/30 
96/2/13
جامعه شناسی

فصل اول درس اول تا چهارم

درس نهم و دهم 96/04/26

درس يازدهم و دوازدهم 96/04/26

96/2/13
انسان و محيط زيست 96/02/16
حسابان

 فصل1

فصل 2  96/02/26

فصل 3  96/03/10

فصل4

فصل 5  96/03/10

96/02/23
جغرافیا 2

 درس 1و2

  درس 6

درس 8  96/3/10  

درس 9  96/3/10

درس 10  96/3/10

درس 11  96/3/13

درس 3  96/04/03

درس 2 96/04/10

96/02/13
آزمایشگاه علوم 2
پروژه 96/3/13 
كاوشگري 96/3/13 
مربي 96/3/13 
95/12/10
 فارسي و نگارش 2  پیش نویس کل کتاب  96/02/16
 روان شناسي پیش نویس کل کتاب  96/02/16
 رياضي و امار 2 فصل اول درس اول96/3/10
فصل اول درس دوم
فصل دوم درس اول و دوم و سوم
فصل سوم درس اول و دوم
فصل چهارم درس اول و دوم
 96/2/13
 زبان انگليسيVision 2    96/02/16
 زیست شناسی 2  96/02/18
 عربی زبان قرآن (مشترك)  پیش نویس کل کتاب  96/02/16
 عربی زبان قرآن (ادبيات و علوم انسانی)  پیش نویس کل کتاب  96/02/16
 تعلیمات دینی 2(دینی،قرآن و اخلاق) (تجربی، ریاضی، فنی و حرفه ایی)  
درس 11 96/04/10
درس 12 96/04/12
 
 تاریخ 2
 درس 1
 درس2
 درس 3 و 4
  درس 5
 درس 6
 درس 7
 درس 8و9و10  96/3/10
درس 11و12و13و14  96/3/21
درس 15 و 16  96/04/10 
 96/02/23
 فلسفه    پیش نویس کل کتاب  96/02/16

دفعات بازديد: 261036
تعداد بازديدكنندگان: 125144