اسناد
پايه دوازدهم
كلاس هاي چندپايه
معرفي كتاب
چند رسانه اي
همايش ها
مقاله ها
 
 
 
اسناد

 
فهرست اسناد علمي پشتيبان سند برنامه ملي جمهوري اسلامي ايران موجود در مركز منابع دفتر برنامه ريزي و تاليف كتب درسي

 دريافت PDF
 ناظر
 مجري
 عنوان
 رديف
 دكتر علي‌اصغر احمدي و آمنه احمدي دكتر محسن آيتي  گزارش بررسي مباني روان‌شناختي برنامه درسي جهت تعيين مقاطع كليدي در برنامه‌ي درسي ملي
1
دكترمحمدمهدي‌اعتصامي و دكتر عليرضا عصاره دكتر كورش فتحي واجارگاه گزارش بررسي مباني جامعه‌شناختي برنامه درسي جهت تعيين مهارت‌ها و نگرش‌هاي اساسي مورد نظر در برنامه‌ي درسي ملي
2
مهندس مهدي نويد ادهم و آمنه احمدي دكتر يحيي قائدي گزارش بررسي تحقيقات انجام شده در خصوص مسائل آموزش و پرورش ايران ناظر بر حوزه‌ي‌ برنامه‌ي درسي
3
دكتر عليرضا عصاره دكتر حسين قاسم پور مقدم گزارش مطالعات نظري- تطبيقي در زمينه‌ي برنامه‌ي درسي ملي در نظام‌هاي برنامه‌ريزي موفق متمركز، نيمه ‌متمركز و غير متمركز
4
دكتر عليرضا عصاره دكتر نعمت الله موسي پور گزارش بررسي تاريخچه و وضعيت موجود نظام برنامه‌ريزي درسي در ايران
5
حجت‌الاسلام‌والمسلمين علي ذوعلم دكتر رضا ساكي گزارش بررسي اسناد و مصوبات قانوني و ديدگاه‌هاي مقامات عالي جمهوري اسلامي و استخراج دلالت‌ها و آموزه‌هاي آن‌ها براي توليد برنامه‌ي درسي ملي
6
دبيرخانه طرح كميته كليات الگوي مفهومي هدف گذاري درسي و تربيتي (ويراست اول و دوم)
7
دبيرخانه طرح دكتر كورش فتحي واجارگاه فراتحليل تمرکز و عدم تمركز در آموزش و پرورش
8
دبيرخانه طرح حجت‌الاسلام‌ و المسلمين علي ذو علم مدرسه ي زندگي : از شعار تا نظريه
9
   
دفعات بازديد: 5227
تعداد بازديدكنندگان: 4654