بوم
پايه دوازدهم
كلاس هاي چندپايه
معرفي كتاب
همايش ها
مقاله ها
 
 
 
اسناد

 
فهرست اسناد علمي پشتيبان سند برنامه ملي جمهوري اسلامي ايران موجود در مركز منابع دفتر برنامه ريزي و تاليف كتب درسي

 دريافت PDF
 ناظر
 مجري
 عنوان
 رديف
 دكتر علي‌اصغر احمدي و آمنه احمدي دكتر محسن آيتي  گزارش بررسي مباني روان‌شناختي برنامه درسي جهت تعيين مقاطع كليدي در برنامه‌ي درسي ملي
1
دكترمحمدمهدي‌اعتصامي و دكتر عليرضا عصاره دكتر كورش فتحي واجارگاه گزارش بررسي مباني جامعه‌شناختي برنامه درسي جهت تعيين مهارت‌ها و نگرش‌هاي اساسي مورد نظر در برنامه‌ي درسي ملي
2
مهندس مهدي نويد ادهم و آمنه احمدي دكتر يحيي قائدي گزارش بررسي تحقيقات انجام شده در خصوص مسائل آموزش و پرورش ايران ناظر بر حوزه‌ي‌ برنامه‌ي درسي
3
دكتر عليرضا عصاره دكتر حسين قاسم پور مقدم گزارش مطالعات نظري- تطبيقي در زمينه‌ي برنامه‌ي درسي ملي در نظام‌هاي برنامه‌ريزي موفق متمركز، نيمه ‌متمركز و غير متمركز
4
دكتر عليرضا عصاره دكتر نعمت الله موسي پور گزارش بررسي تاريخچه و وضعيت موجود نظام برنامه‌ريزي درسي در ايران
5
حجت‌الاسلام‌والمسلمين علي ذوعلم دكتر رضا ساكي گزارش بررسي اسناد و مصوبات قانوني و ديدگاه‌هاي مقامات عالي جمهوري اسلامي و استخراج دلالت‌ها و آموزه‌هاي آن‌ها براي توليد برنامه‌ي درسي ملي
6
دبيرخانه طرح كميته كليات الگوي مفهومي هدف گذاري درسي و تربيتي (ويراست اول و دوم)
7
دبيرخانه طرح دكتر كورش فتحي واجارگاه فراتحليل تمرکز و عدم تمركز در آموزش و پرورش
8
دبيرخانه طرح حجت‌الاسلام‌ و المسلمين علي ذو علم مدرسه ي زندگي : از شعار تا نظريه
9
   
دفعات بازديد: 5820
تعداد بازديدكنندگان: 5167