مقاله ها
 
 
 
چند رسانه اي2
فیلم درس هفتم کتاب تفکر و سوادرسانه ای دهم متوسطه (بستني ميهن) (17/07/95) 2.54MB
فیلم درس هفتم کتاب تفکر و سوادرسانه ای دهم متوسطه (آدیداس) (17/07/95) 2.01MB
فیلم درس پنجم کتاب تفکر و سوادرسانه ای دهم متوسطه (زود قضاوت نكن) (17/07/95) 11.65MB
فیلم درس پنجم کتاب تفکر و سوادرسانه ای دهم متوسطه(معرفي ايران) (17/07/95) 18.41MB
فیلم درس چهارم کتاب تفکر و سوادرسانه ای دهم متوسطه ( روياي روزانه) (17/07/95) 11.56MB
کتاب گویای انگلیسی پایه دهم  (17/07/95)
کتاب گویای فارسی پایه دهم  (17/07/95)
کتاب گویای عربی پایه دهم  (17/07/95)
کتاب گویای عربی زبان قرآن پایه دهم  (17/07/95)
چگونه شايعات پخش مي شوند(10/07/95) 4.41MB
فیلم درس سوم کتاب تفکر و سوادرسانه ای دهم متوسطه(سواد رسانه ای در یک دقیقه)(07/07/95) 21.86MB
فیلم درس دوم کتاب تفکر و سوادرسانه ای دهم متوسطه(شغل دروغین)
(07/07/95)
10.86MB
 فیلم درس دوم کتاب تفکر و سوادرسانه ای دهم متوسطه(در بشقاب تو)
(07/07/95)
16.71MB
 فیلم درس دوم کتاب تفکر و سوادرسانه ای دهم متوسطه(پیش به سوی عصر رسانه)
(07/07/95)
13.03MB
چگونه يك اينفوگرافيك بسازيم؟(07/07/95)
فیلم درس اول کتاب تفکر و سوادرسانه ای دهم متوسطه(آينده تلفن همراه) (29/06/95) 7.16 MB
فیلم درس اول کتاب تفکر و سوادرسانه ای دهم متوسطه(خویش انداز"سلفی"آینده) (29/06/95) 12.22 MB
فیلم درس اول کتاب تفکر و سوادرسانه ای دهم متوسطه(رسانه چیست؟) (29/06/95) 7.42 MB
فیلم درس اول کتاب تفکر و سوادرسانه ای دهم متوسطه(روز شیشه ای - فناورانه) (29/06/95) 38.5 MB
فیلم درس اول کتاب تفکر و سوادرسانه ای دهم متوسطه(فناوری سامسونگ) (29/06/95) 18.7 MB
اینفوگرافیک توليد بسته آموزشي تفكر و سواد رسانه اي پايه دهم (18/06/95)
سيستم آموزشي ژاپن (13/06/95) 6.69 MB
دکتر هوان پارک از روش تدریس، جایگاه اجتماعی و حقوق معلمان کره‌ای می‌گوید (17/05/95) 6.40 MB
مولفان کتاب تفکر و سوادرسانه‌ای در حال ارائه محتوا در پروژه برفراز آسمان (16/05/95) 1.09 MB
گروه عربی در حال ارائه محتوای آموزش معلمان عربی پایه دهم در پروژه برفراز آسمان (11/05/95)  1.53 MB
شبیه سازی دنیای دوم (مجازی) در دنیای واقعی
15.03 MB
مهیا شدن گروه زبان‌هاي خارجي جهت ارائه محتوای آموزش معلمان زبان انگليسي پایه دهم در پروژه برفراز آسمان
13.07 MB
دكتر دانشور در حال ارائه محتوای آموزش معلمان تفکر و پژوهش پایه ششم در پروژه برفراز آسمان 12.86 MB
نحوه انتخاب محتواي برنامه‌درسي در برخي كشورهاي جهان     19.8 MB
نقش تاثیرگذار اینفوگرافیک ها در آموزش 31.8 MB
سواد رسانه ای چیست؟ 40.80 MB
فايلها به صورت فشرده مي باشد ،لطفا پس از دريافت آنها را از اين خالت خارج نموده و مشاهده نماييد

صفحه 1[ 2 ]

دفعات بازديد: 2263
تعداد بازديدكنندگان: 1571