بوم
پايه دوازدهم
كلاس هاي چندپايه
معرفي كتاب
همايش ها
مقاله ها
 
 
 
كتاب هاي گوياي فارسی ابتدایی

كتاب گويا اول ابتدايي

كتاب گويا دوم ابتدايي


کتاب گويا - فارسی دوم دبستان 

کتاب گویای فارسی دوم ابتدایی به‌صورت درس به درس برای شما عزیزان آماده دانلود می‌باشد.

 کتاب گویای فارسی دوم دبستان به دانش‌آموزان کمک می‌کند تا با گوش دادن به فایل‌های صوتی کتاب، روان‌خوانی خود را تقویت نما‌یند. این مجموعه شامل تمامی متن‌های کتاب ازجمله شعر و متن می‌باشد و شما می‌توانید ضمن دریافت آن، متن کتاب را هم‌زمان با گوش دادن به فایل صوتی مشاهده نمایید.

 کتاب گويا سوم ابتدايي


کتاب گويا - فارسی سوم دبستان 

 کتاب گویای فارسی سوم ابتدایی به‌صورت درس به درس برای شما عزیزان آماده دانلود می‌باشد.
 

کتاب گویای فارسی سوم دبستان به دانش‌آموزان کمک می‌کند تا با گوش دادن به فایل‌های صوتی کتاب، روان‌خوانی خود را تقویت نما‌یند. این مجموعه شامل تمامی متن‌های کتاب ازجمله شعر و متن می‌باشد و شما می‌توانید ضمن دریافت آن، متن کتاب را هم‌زمان با گوش دادن به فایل صوتی مشاهده نمایید.کتاب گويا چهارم ابتدايي

کتاب گويا - فارسي چهارم دبستان  

کتاب گویای فارسی چهارم ابتدایی به‌صورت درس به درس برای شما عزیزان آماده دانلود می‌باشد.

 

آموزش خواندن با لحن و آهنگ متناسب با فضای متن، اهمیت ویژه‌ای دارد؛ افزون بر آن تمرکز و درک شنیداری در تقویت مهارت گوش کردن، پیش‌نیاز آموزش سایر مهارت‌های زبانی است. لذا کتاب گویای فارسی چهارم دبستان به دانش‌آموزان کمک می‌کند تا با گوش دادن به فایل‌های صوتی کتاب، روان‌خوانی خود را تقویت نما‌یند. اين مجموعه شامل تمامي متن‌هاي کتاب ازجمله شعر و متن مي باشد و شما مي توانيد ضمن دريافت آن، متن کتاب را هم‌زمان با گوش دادن به فايل صوتي مشاهده نماييد.
کتاب گويا پنجم ابتدايي

 

کتاب گويا - فارسي پنجم دبستان 

کتاب گویای فارسی پنجم ابتدایی به صورت درس به درس برای شما عزیزان آماده دانلود می باشد.

 

آموزش خواندن با لحن و آهنگ متناسب با فضای متن، اهمیت ویژه‌ای دارد؛ افزون بر آن تمرکز و درک شنیداری در تقویت مهارت گوش کردن، پیش‌نیاز آموزش سایر مهارت‌های زبانی است. لذا کتاب گویای فارسی پنجم دبستان به دانش‌آموزان کمک می‌کند تا با گوش دادن به فایل‌های صوتی کتاب، روان‌خوانی خود را تقویت نما‌یند. اين مجموعه شامل تمامي متن‌هاي کتاب ازجمله شعر و متن مي باشد و شما مي توانيد ضمن دريافت آن، متن کتاب را هم‌زمان با گوش دادن به فايل صوتي مشاهده نماييد.کتاب گويا ششم ابتدايي

کتاب گويا - فارسي ششم دبستان

دفعات بازديد: 12217
تعداد بازديدكنندگان: 8111