پايه دوازدهم
كلاس هاي چندپايه
كتاب هاي پايه يازدهم
معرفي كتاب
چند رسانه اي
همايش ها
مقاله ها
 
 
 
كتاب راهنماي معلم هفتم

كتاب هاي راهنماي معلم پايه هفتم

کد کتاب
عنوان

دانلود

پايه
81/3

تفكر و سبك زندگي

pdfمقدمه 527.52 کیلوبایت
pdfبخش اول 825.62 کیلوبایت
pdfبخش دوم 1.43 مگابایت
pdfبخش سوم 613.37 کیلوبایت
pdfبخش چهارم 736.93 کیلوبایت
pdfبخش پنجم 667.25 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: 
pdfراهنمای معلم تفکر و سبک زندگی 2.63 مگابایت
هفتم
سال تحصیلی:96-95
81/1 آموزش قرآن

pdf كل فايل

هفتم
سال تحصیلی:93-92
81/7 مهارت هاي نوشتاري pdfمقدمه804.87 کیلوبایت
pdfبخش اول1.78 مگابایت
pdfبخش دوم560.22 کیلوبایت
pdfبخش سوم1.62 مگابایت
pdfبخش چهارم828.14 کیلوبایت
pdfبخش پنجم841.85 کیلوبایت
pdfبخش ششم1.07 مگابایت
pdfکتاب معلم آموزش مهارت های نوشتاری (نگارش و انشا)4.74 مگابایت
هفتم
سال تحصیلی:94-93
رياضي

pdf كل فايل

هفتم
سال تحصیلی:93-92
78 مطالعات اجتماعي
فايل 1
فايل 2
فايل 3
فايل 4
فايل 5
فايل 6
فايل 7
فايل 8
فايل 9
هفتم
سال تحصیلی:93-92
75 فارسي
pdfمقدمه 502.41 کیلوبایت
pdfبخش اول 752.69 کیلوبایت
pdfبخش دوم 779.1 کیلوبایت

فایل کامل کتاب:
pdfراهنمای معلم فارسی
1.12 مگابایت
هفتم
سال تحصیلی:96-97
79 انگليسي pdfکتاب معلم (راهنمای تدریس) انگلیسی 1.98 مگابایت هفتم
سال تحصیلی:95-94
81 فرهنگ و هنر

pdfفايل اول

pdfفايل دوم

pdfفايل سوم

pdfفايل چهارم

pdfفايل پنجم

هفتم
سال تحصیلی:93-92
81/2 عربي
pdfفايل كلي
هفتم
سال تحصیلی:94-93
81/6 تربيت بدني و سلامت
PDF icon بخش اول 1.77 مگابايت
PDF icon بخش دوم 3.15 مگابايت
PDF icon قايل كل كتاب 4.46 مگابايت
هفتم
سال تحصیلی:97-96
كار و فناوري
پيش نويس و غير مصوب

 
کلیات
پروژه
نوآوری وفناوری
کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات
جستجو و جمع آوری اطلاعات
مستند سازي
کسب و کار
نقشه كشي
کار با چوب
پرورش و نگهداری گیاهان
پوشاک
خوراک
راه اندازی بازارچه
پيام هاي آسمان pdfفايل كتاب
77 علوم تجربي pdfفایل كلي (1.50 MB) هفتم
سال تحصیلی:94-93
دفعات بازديد: 27222
تعداد بازديدكنندگان: 20888