پايه دوازدهم
كلاس هاي چندپايه
معرفي كتاب
چند رسانه اي
همايش ها
مقاله ها
 
 
 
كتاب راهنماي معلم هفتم

كتاب هاي راهنماي معلم پايه هفتم

کد کتاب
عنوان

دانلود

پايه
81/3

تفكر و سبك زندگي

pdfمقدمه 527.52 کیلوبایت
pdfبخش اول 825.62 کیلوبایت
pdfبخش دوم 1.43 مگابایت
pdfبخش سوم 613.37 کیلوبایت
pdfبخش چهارم 736.93 کیلوبایت
pdfبخش پنجم 667.25 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: 
pdfراهنمای معلم تفکر و سبک زندگی 2.63 مگابایت
هفتم
سال تحصیلی:96-95
81/1 آموزش قرآن

pdf كل فايل

هفتم
سال تحصیلی:93-92
81/7 مهارت هاي نوشتاري pdfمقدمه804.87 کیلوبایت
pdfبخش اول1.78 مگابایت
pdfبخش دوم560.22 کیلوبایت
pdfبخش سوم1.62 مگابایت
pdfبخش چهارم828.14 کیلوبایت
pdfبخش پنجم841.85 کیلوبایت
pdfبخش ششم1.07 مگابایت
pdfکتاب معلم آموزش مهارت های نوشتاری (نگارش و انشا)4.74 مگابایت
هفتم
سال تحصیلی:94-93
رياضي

pdf كل فايل

هفتم
سال تحصیلی:93-92
78 مطالعات اجتماعي
فايل 1
فايل 2
فايل 3
فايل 4
فايل 5
فايل 6
فايل 7
فايل 8
فايل 9
هفتم
سال تحصیلی:93-92
75 فارسي
pdfمقدمه 502.41 کیلوبایت
pdfبخش اول 752.69 کیلوبایت
pdfبخش دوم 779.1 کیلوبایت

فایل کامل کتاب:
pdfراهنمای معلم فارسی
1.12 مگابایت
هفتم
سال تحصیلی:96-97
79 انگليسي pdfکتاب معلم (راهنمای تدریس) انگلیسی 1.98 مگابایت هفتم
سال تحصیلی:95-94
81 فرهنگ و هنر

pdfفايل اول

pdfفايل دوم

pdfفايل سوم

pdfفايل چهارم

pdfفايل پنجم

هفتم
سال تحصیلی:93-92
81/2 عربي
pdfفايل كلي
هفتم
سال تحصیلی:94-93
81/6 تربيت بدني و سلامت
PDF icon بخش اول 1.77 مگابايت
PDF icon بخش دوم 3.15 مگابايت
PDF icon قايل كل كتاب 4.46 مگابايت
هفتم
سال تحصیلی:97-96
كار و فناوري
پيش نويس و غير مصوب

 
کلیات
پروژه
نوآوری وفناوری
کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات
جستجو و جمع آوری اطلاعات
مستند سازي
کسب و کار
نقشه كشي
کار با چوب
پرورش و نگهداری گیاهان
پوشاک
خوراک
راه اندازی بازارچه
پيام هاي آسمان pdfفايل كتاب
77 علوم تجربي pdfفایل كلي (1.50 MB) هفتم
سال تحصیلی:94-93
دفعات بازديد: 30001
تعداد بازديدكنندگان: 23144