بوم
پايه دوازدهم
كلاس هاي چندپايه
معرفي كتاب
همايش ها
مقاله ها
 
 
 
كتاب راهنماي معلم دوم ابتدايي

كتاب هاي راهنماي معلم دوم ابتدايي

راهنمای معلم رياضي

كد كتاب: 55
(06/04/97)
فایل بخش های کتاب: 
مقدمه 47.82 کیلوبایت
بخش اول 480.5 کیلوبایت
بخش دوم 961.03 کیلوبایت
بخش سوم 1.87 مگابایت
بخش چهارم 1.96 مگابایت
فایل کامل کتاب:
ریاضی 4.89 مگابایت


راهنمای معلم آموزش قرآن

كد كتاب: 57/1
(06/04/97)
فایل بخش های کتاب: 
مقدمه 820.56 کیلوبایت
بخش اول 1.39 مگابایت
بخش دوم 1.67 مگابایت
بخش سوم 1.12 مگابایت
فایل کامل کتاب:
راهنمای معلم آموزش قرآن 3.56 مگابایت


راهنمای معلم در ارزشیابی توصیفی

كد كتاب: 53/5
(08/05/96)
فایل بخش های کتاب: 
مقدمه 1.52 مگابایت
بخش اول 979.55 کیلوبایت
بخش دوم 1.02 مگابایت
بخش سوم 1.44 مگابایت
بخش چهارم 1.89 مگابایت
بخش پنجم 1.99 مگابایت
بخش ششم 1.34 مگابایت
بخش هفتم 1.49 مگابایت
بخش هشتم 1.75 مگابایت
بخش نهم 1.05 مگابایت
بخش دهم 1.32 مگابایت
بخش یازدهم 2.18 مگابایت
بخش دوازدهم 1.29 مگابایت
فایل کامل کتاب:
راهنمای معلم در ارزشیابی توصیفی 7.87 مگابایت


ضمیمه کتاب راهنمای درس هنر پایه دوم ابتدایی

كد كتاب: 57/4
(15/05/96)
PDF icon ضمیمه کتاب راهنمای درس هنر پایه دوم ابتدایی3.17 مگابایت

راهنمای معلم علوم تجربی دوم دبستان

كد كتاب: 56
(15/05/96)
فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 3.71 مگابایت
PDF icon بخش اول 5.37 مگابایت
PDF icon بخش دوم 1.1 مگابایت
PDF icon بخش سوم 1.01 مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon راهنمای معلم علوم تجربی دوم دبستان 9.91 مگابایتراهنمای معلم فارسی دوم دبستان

كد كتاب: 54
(15/05/96)
فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 552.59 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 768.43 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم 816.95 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم 833.98 کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon راهنمای معلم فارسی دوم دبستان 1.37 مگابایتراهنمای معلم تربیت بدنی

كد كتاب: 53/6
(15/05/96)
فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 137.97 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 664.22 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم 405.76 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم 253.46 کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم 431.55 کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم 436.36 کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم 577.26 کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon راهنمای معلم تربیت بدنی 2.31 مگابایتراهنمای درس هنر اول تا سوم ابتدايي

كد كتاب: 53/4
(15/05/96)
فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 561.34 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 216.86 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم 585.5 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم 521.33 کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم 235.58 کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم 619.56 کیلوبایت
PDF icon بخش ششم 441.41 کیلوبایت
PDF icon بخش هفتم 281.98 کیلوبایت
PDF icon بخش هشتم 120.69 کیلوبایت
PDF icon بخش نهم 127.94 کیلوبایت
PDF icon بخش دهم 162.73 کیلوبایت
PDF icon بخش یازدهم 93.5 کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon راهنمای درس هنر 2.7 مگابایتراهنمای معلم هدیه های آسمان

كد كتاب: 57/2
(30/07/97)
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
مقدمه 636.48 کیلوبایت
بخش اول 1.06 مگابایت
بخش دوم 587.28 کیلوبایت
بخش سوم 579.07 کیلوبایت
بخش چهارم 979.14 کیلوبایت
بخش پنجم 809.62 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
راهنمای معلم هدیه های آسمان تعلیم و تربیت دینی 1.96 مگابایت

بازگشت به ليست

دفعات بازديد: 47055
تعداد بازديدكنندگان: 33826