پايه دوازدهم
كلاس هاي چندپايه
معرفي كتاب
چند رسانه اي
همايش ها
مقاله ها
 
 
 
كتاب راهنماي معلم اول ابتدايي

كتاب هاي راهنماي معلم اول ابتدايي

سال تحصیلی: 96-97
51 کتاب معلم فارسی اول دبستان
فایل بخش های کتاب:
مقدمه 116.65 کیلوبایت
بخش اول 218.71 کیلوبایت
بخش دوم 242.54 کیلوبایت
بخش سوم 346.08 کیلوبایت
بخش چهارم 228.36 کیلوبایت
بخش پنجم 217.62 کیلوبایت
اول ابتدايي  
53/1

راهنمای معلم آموزش قرآن اول دبستان

(08/05/96)
فایل بخش های کتاب:
PDF icon مقدمه 352.14 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 677.74 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم 1012.1 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم 1.11 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
PDF icon راهنمای معلم آموزش قرآن اول دبستان 2.76 مگابایت
اول ابتدايي
52

کتاب معلم (راهنمای تدریس) ریاضی(اول دبستان)

(08/05/96)
فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 69.69 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 938.4 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم 630.31 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم 652.55 کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم 262.25 کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم 632.7 کیلوبایت
PDF icon بخش ششم 298.75 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: 
PDF icon کتاب معلم (راهنمای تدریس) ریاضی(اول دبستان) 2.92 مگابایت
اول ابتدايي
53

راهنمای معلم علوم تجربی

(08/05/96)
فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 98.31 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 507.07 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم 448.99 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم 453.01 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: 
PDF icon راهنمای معلم علوم تجربی 1.16 مگابایت
اول ابتدايي
53/6

راهنمای معلم تربیت بدنی

(08/05/96)
فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 137.97 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 664.22 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم 405.76 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم 253.46 کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم 431.55 کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم 436.36 کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم 577.26 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: 
PDF icon راهنمای معلم تربیت بدنی 2.31 مگابایت
اول ابتدايي
53/4

راهنمای درس هنر اول تا سوم ابتدايي

(08/05/96)
فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 561.34 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 216.86 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم 585.5 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم 521.33 کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم 235.58 کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم 619.56 کیلوبایت
PDF icon بخش ششم 441.41 کیلوبایت
PDF icon بخش هفتم 281.98 کیلوبایت
PDF icon بخش هشتم 120.69 کیلوبایت
PDF icon بخش نهم 127.94 کیلوبایت
PDF icon بخش دهم 162.73 کیلوبایت
PDF icon بخش یازدهم 93.5 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: 
PDF icon راهنمای درس هنر 2.7 مگابایت
اول ابتدايي

راهنمای درس رياضي پایه اول 
دانش آموز با نياز ويژه
راهنمای درس فارسي پایه اول 
دانش آموز با نياز ويژه

دفعات بازديد: 39941
تعداد بازديدكنندگان: 29277