بوم
پايه دوازدهم
كلاس هاي چندپايه
معرفي كتاب
همايش ها
مقاله ها
 
 
 
كتاب راهنماي معلم اول ابتدايي

كتاب هاي راهنماي معلم اول ابتدايي

کتاب معلم فارسی اول دبستان
كد كتاب: 51
فایل بخش های کتاب:
مقدمه 116.65 کیلوبایت
بخش اول 218.71 کیلوبایت
بخش دوم 242.54 کیلوبایت
بخش سوم 346.08 کیلوبایت
بخش چهارم 228.36 کیلوبایت
بخش پنجم 217.62 کیلوبایت
 

راهنمای معلم آموزش قرآن اول دبستان

كد كتاب: 53/1
(08/05/96)
فایل بخش های کتاب:
PDF icon مقدمه 352.14 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 677.74 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم 1012.1 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم 1.11 مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon راهنمای معلم آموزش قرآن اول دبستان 2.76 مگابایت


کتاب معلم (راهنمای تدریس) ریاضی(اول دبستان)

كد كتاب: 52
(08/05/96)
فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 69.69 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 938.4 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم 630.31 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم 652.55 کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم 262.25 کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم 632.7 کیلوبایت
PDF icon بخش ششم 298.75 کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon کتاب معلم (راهنمای تدریس) ریاضی(اول دبستان) 2.92 مگابایتراهنمای معلم علوم تجربی

كد كتاب: 53
(08/05/96)
فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 98.31 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 507.07 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم 448.99 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم 453.01 کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon راهنمای معلم علوم تجربی 1.16 مگابایتراهنمای معلم تربیت بدنی

كد كتاب: 53/6
(08/05/96)
فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 137.97 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 664.22 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم 405.76 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم 253.46 کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم 431.55 کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم 436.36 کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم 577.26 کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon راهنمای معلم تربیت بدنی 2.31 مگابایتراهنمای درس هنر اول تا سوم ابتدايي

كد كتاب: 53/4
(08/05/96)
فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 561.34 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 216.86 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم 585.5 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم 521.33 کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم 235.58 کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم 619.56 کیلوبایت
PDF icon بخش ششم 441.41 کیلوبایت
PDF icon بخش هفتم 281.98 کیلوبایت
PDF icon بخش هشتم 120.69 کیلوبایت
PDF icon بخش نهم 127.94 کیلوبایت
PDF icon بخش دهم 162.73 کیلوبایت
PDF icon بخش یازدهم 93.5 کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon راهنمای درس هنر 2.7 مگابایتراهنمای معلم در ارزشیابی توصیفی

كد كتاب: 53/5
(06/04/97)
فایل بخش های کتاب: 
مقدمه 1.52 مگابایت
بخش اول 979.55 کیلوبایت
بخش دوم 1.02 مگابایت
بخش سوم 1.44 مگابایت
بخش چهارم 1.89 مگابایت
بخش پنجم 1.99 مگابایت
بخش ششم 1.34 مگابایت
بخش هفتم 1.49 مگابایت
بخش هشتم 1.75 مگابایت
بخش نهم 1.05 مگابایت
بخش دهم 1.32 مگابایت
بخش یازدهم 2.18 مگابایت
بخش دوازدهم 1.29 مگابایت
فایل کامل کتاب:
راهنمای معلم در ارزشیابی توصیفی 7.87 مگابایت


بازگشت به ليست

دفعات بازديد: 59877
تعداد بازديدكنندگان: 42109