مقاله ها
 
 
 
مقاله ها1

نام نويسنده/مترجم

عنوان مقاله/ دانلود تاریخ

دكترمقصودامين خندقي تبيين برنامه درسي تربيت ديني مبتني بر رويكرد تكليف‌گرا

95/12/22

دكتررحمت‌اله مرزوقي تحليل و نقد نظري و روش‌شناختي اسناد تحول بنيادين آموزش‌وپرورش جمهوري اسلامي ايران

95/12/22

دكترحميرابرزيده الگوي پيشنهادي برنامه درسي تربيت اجتماعي اسلامي در دوره متوسطه: رويكردي هنجارين

95/12/22

دكترنرگس سجاديه فهم، پرسش و كلاس درس ازمنظر گادامر: تبييني پرسش‌محور از فرآيندتدريس

95/12/22

دكترمحدثه محب‌حسيني بيانيه‌ها و توصيه‌نامه‌هاي مرتبط با رفع تبعيض در آموزش

95/12/18

مهندس‌علي‌زرافشان آموزش‌وپرورش و برنامه‌درسي نيوزلند

95/12/18

دكتريزدان منصوريان سواداطلاعاتي

95/12/18

دكتررمضان‌برخورداري پائولوفريره

95/12/18

دكتريحيي معروفي ديدگاه تغييراجتماعي برنامه‌درسي

95/12/17

دكترمحمودمهرمحمدي مهارت‌هاي اساسي زندگي در عصرفاوا

95/12/17

دكترمحمودمعافي شرح نظام آموزشي هند

95/12/17

دكترفرهادسراجي معلم مجازي

95/12/17

دكترفيروزمحمودي الگوهاي طراحي مسئله‌محور

95/12/17

دكترفرهادسراجي فرايندطراحي و تدوين برنامه‌درسي در محيط يادگيري مجازي

95/12/17

دكترعلي حسيني‌خواه طبقه‌بندي كالين‌مارش از الگوهاي تدوين برنامه‌درسي

95/12/16

دكترعباس‌خاكپور الگوي ارزش‌يابي هدف‌محور

95/12/16

دكترزينب‌گلزاري پوشه‌كار الكترونيكي

95/12/16

دكترحسن ملكي رياضيات: عبور از طنز به خلاقيت

95/12/16

دكتر مقصودامين خندقي برنامه‌درسي‌جديدرياضي: معلمان چه مي‌كنند؟

95/12/16

دكترنادرسلسبيلي برنامه‌درسي‌ملي: تجربه‌هاي جهاني چه مي‌گويند؟

95/12/16

گروهي از نويسندگان چكيده مقاله‌هاي دومين همايش ملي جامعه و تعليم‌وتربيت

95/12/07

دكترصابر منصوري تدوين و اعتبار يابي الگوي طراحي آموزشي مبتني بر گفت‌وشنود

95/12/03

دكترمحمودمهرمحمدي درآمدي‌بر شوآب و شوآب‌شناسي

95/12/01

دكترمحموداماني‌طهراني طراحي و تدوين مدلي كارآمد براي آموزش علوم در دوره اول متوسطه

95/12/01

گروهي از نويسندگان چكيده مقاله‌هاي سومين همايش روان‌شناسي مدرسه

95/12/01

 دكترمحمدمهدي اعتصامي

جايگاه تفكر در برنامه‌درسي‌ملي

95/11/25

فرانسيسكا استيفي

انقلاب شتابان مصرف

95/11/25

 دكترجواد آزمون

تعارض نقش معلم-مربي در تربيت‌بدني مدرسه‌اي در آمريكا

95/11/25

زري ميانجي

منشور بين‌المللي آموزش‌جغرافيا در سال 2016

95/11/25

مجتبي مقصودي آموزش‌زبان‌فارسي در نظام آموزش‌وپرورش ايران

95/11/25

پروفسور محمدرضا سركارآراني درس كاوي: گفت‌وگوي بي‌پايان با داده‌ها 95/11/12

رضا اسكندري آموزش براهماي جهان طرد است 95/11/12

دكترآرش حيدري آموزش روان‌شناسي‌زده 95/11/12

صفحه [1]  2 3

دفعات بازديد: 4628
تعداد بازديدكنندگان: 3602