بوم
پايه دوازدهم
كلاس هاي چندپايه
معرفي كتاب
همايش ها
مقاله ها
 
 
 
مقالات 4

نام نويسنده/مترجم

عنوان مقاله/ دانلود تاریخ

دكتربهبود يارقلي/ دكترسعيد ضرغامي بررسي امكان بهره‌گيري از عدالت تربيتي برآمده از نظرية عدالت جان‌رالز در نظا‌م‌هاي آموزشي

96/01/30

دكترعباس قلتاش گفتمان‌نژادي برنامه‌درسي

96/01/19

دكترمقصودامين خندقي تبيين برنامه درسي تربيت ديني مبتني بر رويكرد تكليف‌گرا

95/12/22

دكتررحمت‌اله مرزوقي تحليل و نقد نظري و روش‌شناختي اسناد تحول بنيادين آموزش‌وپرورش جمهوري اسلامي ايران

95/12/22

دكترحميرابرزيده الگوي پيشنهادي برنامه درسي تربيت اجتماعي اسلامي در دوره متوسطه: رويكردي هنجارين

95/12/22

دكترنرگس سجاديه فهم، پرسش و كلاس درس ازمنظر گادامر: تبييني پرسش‌محور از فرآيندتدريس

95/12/22

دكترمحدثه محب‌حسيني بيانيه‌ها و توصيه‌نامه‌هاي مرتبط با رفع تبعيض در آموزش

95/12/18

مهندس‌علي‌زرافشان آموزش‌وپرورش و برنامه‌درسي نيوزلند

95/12/18

دكتريزدان منصوريان سواداطلاعاتي

95/12/18

دكتررمضان‌برخورداري پائولوفريره

95/12/18

دكتريحيي معروفي ديدگاه تغييراجتماعي برنامه‌درسي

95/12/17

دكترمحمودمهرمحمدي مهارت‌هاي اساسي زندگي در عصرفاوا

95/12/17

دكترمحمودمعافي شرح نظام آموزشي هند

95/12/17

دكترفرهادسراجي معلم مجازي

95/12/17

دكترفيروزمحمودي الگوهاي طراحي مسئله‌محور

95/12/17

دكترفرهادسراجي فرايندطراحي و تدوين برنامه‌درسي در محيط يادگيري مجازي

95/12/17

دكترعلي حسيني‌خواه طبقه‌بندي كالين‌مارش از الگوهاي تدوين برنامه‌درسي

95/12/16

دكترعباس‌خاكپور الگوي ارزش‌يابي هدف‌محور

95/12/16

دكترزينب‌گلزاري پوشه‌كار الكترونيكي

95/12/16

دكترحسن ملكي رياضيات: عبور از طنز به خلاقيت

95/12/16

دكتر مقصودامين خندقي برنامه‌درسي‌جديدرياضي: معلمان چه مي‌كنند؟

95/12/16

دكترنادرسلسبيلي برنامه‌درسي‌ملي: تجربه‌هاي جهاني چه مي‌گويند؟

95/12/16

گروهي از نويسندگان چكيده مقاله‌هاي دومين همايش ملي جامعه و تعليم‌وتربيت

95/12/07

دكترصابر منصوري تدوين و اعتبار يابي الگوي طراحي آموزشي مبتني بر گفت‌وشنود

95/12/03

دكترمحمودمهرمحمدي درآمدي‌بر شوآب و شوآب‌شناسي

95/12/01

  صفحات :

دفعات بازديد: 5830
تعداد بازديدكنندگان: 4694