مقاله ها
 
 
 
مقاله ها1

نام نويسنده/مترجم

عنوان مقاله/ دانلود تاریخ

دكترصابر منصوري تدوين و اعتبار يابي الگوي طراحي آموزشي مبتني بر گفت‌وشنود

95/12/03

دكترمحمودمهرمحمدي درآمدي‌بر شوآب و شوآب‌شناسي

95/12/01

دكترمحموداماني‌طهراني طراحي و تدوين مدلي كارآمد براي آموزش علوم در دوره اول متوسطه

95/12/01

گروهي از نويسندگان چكيده مقاله‌هاي سومين همايش روان‌شناسي مدرسه

95/12/01

 دكترمحمدمهدي اعتصامي

جايگاه تفكر در برنامه‌درسي‌ملي

95/11/25

فرانسيسكا استيفي

انقلاب شتابان مصرف

95/11/25

 دكترجواد آزمون

تعارض نقش معلم-مربي در تربيت‌بدني مدرسه‌اي در آمريكا

95/11/25

زري ميانجي

منشور بين‌المللي آموزش‌جغرافيا در سال 2016

95/11/25

مجتبي مقصودي آموزش‌زبان‌فارسي در نظام آموزش‌وپرورش ايران

95/11/25

پروفسور محمدرضا سركارآراني درس كاوي: گفت‌وگوي بي‌پايان با داده‌ها 95/11/12

رضا اسكندري آموزش براهماي جهان طرد است 95/11/12

دكترآرش حيدري آموزش روان‌شناسي‌زده 95/11/12

هنري ژيرو امتحانات «تروريست آموزشي» هستند 95/11/12

جسيكا گرگ عليه مدارس غيردولتي؛ چرا مدرسه‌‌دولتي بهتر است؟ 95/11/12

جان تيلور زندگيِ آزمون‌زده 95/11/02

دكترمحمدعلي اسماعيل‌زاده تفكرسيستمي در خدمت كلاس‌معكوس 95/11/02

دکتريزدان منصوريان كميابي آگاهي ناب در شبكه‌هاي اجتماعي 95/11/02

هيليگلاتر،اميليدروي، آلياوانگ بازنگري در كلاس مدرن 95/10/25

هيليگلاتر،اميليدروي، آلياوانگ دانش‌آموزان چه چيزهايي را بايد در مدرسه بياموزند؟ 95/10/11

گروهي از نويسندگان چكيدۀ مقاله‌هاي كنفرانس ملي بازانديشي و آينده‌نگري در نظام آموزش و يادگيري ايران 95/10/01

دكترمحمود اماني‌طهراني كلاس معكوس بستري براي خوديادگيري 95/09/22

دكترفريدون اكبري بايستگي نگرش فرابرنامه‌اي به مهارت نوشتن در برنامه‌هاي درسي 95/09/22

سيدغلامرضا فلسفي آموختن سوادبصري لازمة زندگي كودك در دنياي تصوير 95/09/22

دكتر حميدرضا نجفي آموزش رسانه اي براي سال اول دبيرستان در نظام آموزشي فرانسه 95/07/10

دكتر مریم سلیمی

سواد رسانه اي و بصري دو بال يكديگر در كتاب تفكر و سواد رسانه اي  95/07/07

صفحه [1]  2 2

دفعات بازديد: 4133
تعداد بازديدكنندگان: 3273