پايه دوازدهم
كلاس هاي چندپايه
معرفي كتاب
چند رسانه اي
همايش ها
مقاله ها
 
 
 
كتاب معلم راهنماي تدريس پنجم ابتدایی

كتاب هاي راهنماي معلم پنجم ابتدايي

کد کتاب
عنوان

دانلود

پايه

70

ریاضی

(07/09/94)

pdfمقدمه - 163.56 کیلو بایت
pdf بخش اول - 947.88 کیلو بایت
pdfبخش سوم - 616.42 کیلو بایت
pdfبخش چهارم - 824.1 کیلو بایت
pdfبخش پنجم - 791.6 کیلو بایت

پنجم ابتدایی

72.2

ضمیمه کتاب راهنمای درس هنر

pdfفايل - 1.19 مگابايت

پنجم ابتدایی

پیش نویس مطالعات اجتماعی

pdf درس اول تا چهارم
pdf درس پنجم تا هشتم

پنجم ابتدایی

پیش نویس علوم تجربی

pdfفصل اول
pdfفصل دوم
pdfفصل سوم
pdfفصل چهارم
pdfفصل پنجم
pdfفصل ششم
pdfفصل هفتم
pdfفصل هشتم
pdfفصل نهم 
pdfفصل دهم
pdfفصل یازدهم
pdfفصل دوازدهم

پنجم ابتدایی

69 فارسی
(26/10/94)
pdfمقدمه 1.11 مگابایت
pdfبخش اول 1.12 مگابایت
pdfبخش دوم 1.17 مگابایت
pdfبخش سوم 678.46 کیلوبایت
pdfبخش چهارم 570.86 کیلوبایت
pdfبخش پنجم 625.09 کیلوبایت
pdfبخش ششم 610.36 کیلوبایت
pdfبخش هفتم 315.84 کیلوبایت
pdfفایل کامل کتاب 2.72 مگابایت

پنجم ابتدایی

72/1 هديه هاي آسمان
(03/05/96)
مقدمه 600.59 کیلوبایت
بخش اول 705.19 کیلوبایت
بخش دوم 738.69 کیلوبایت
بخش سوم 733.79 کیلوبایت
بخش چهارم 710.57 کیلوبایت
بخش پنجم 951.16 کیلوبایت
فایل کامل کتاب 1.84 مگابایت

پنجم ابتدایی

68

راهنمای درس هنر برای معلمان(چهارم، پنجم و ششم دبستان)

(15/05/96)

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon بخش اول 17.25 مگابایت
PDF icon بخش دوم 18.89 مگابایت
PDF icon بخش سوم 22.4 مگابایت
PDF icon بخش چهارم 11.71 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
PDF icon راهنمای درس هنر برای معلمان(چهارم، پنجم و ششم دبستان) 70.01 مگابایت

پنجم ابتدایی

دفعات بازديد: 92276
تعداد بازديدكنندگان: 59735