مقاله ها
 
 
 
مطالب مرتبط با بسته آموزشي

  مطالب مرتبط با بسته آموزشي

فهرست لوح هاي فشرده دانش آموزي منضم به كتاب هاي ابتدايي و دوره متوسطه اول در سال 95  (12/04/95)  MB10.7
گزارش گروه بررسي محتواي استان قم پيرامون توزيع اجزاي بسته آموزشي پنجم (09/09/94) 61 KB
مقاله/ بسته باز آموزشي (07/09/94) 213 KB
معرفی کتاب/ بسته آموزشی برنامۀ درسی و یادگیري اثربخش  (07/09/94) 61 KB
مقاله/ كلياتي پيرامون بسته آموزشي (07/09/94) 3.6 MB
گزارش استان سيستان و بلوچستان پيرامون بسته آموزشي (07/09/94) 65 KB
گزارش بسته هاي آموزشي و كمك آموزشي در استان خراسان شمالي (07/09/94) 356 KB
گزارش سازماني توزيع  بسته آموزشي بر فراز آسمان3  (07/09/94) 38 KB
اطلاعات آماري بسته آموزشي برفراز آسمان2 در سال1394 (07/09/94) 136 KB
اطلاعات آماري بسته آموزشي برفراز آسمان3 در سال1394 (07/09/94) 52 KB
نمون برگ نظرات معلمان و دانش آموزان استان همدان پيرامون اوح هاي فشرده منضم به كتاب هاي درسي (19/03/94) 970 KB
گزارش اقدامات كميته ساماندهي منابع آموزشي و تربيتي استان همدان در سال تحصيلي 94-93 (14/02/94) 970 KB
نمونه كتاب هاي درسي جديد ژاپن (17/01/94) 734 KB
شناسنامه  فيلم روش تدريس رياضي پايه اول (16/12/93) 41.2 KB
شناسنامه فيلم روش تدريس هديه هاي آسمان پايه دوم (16/12/93) 41.2 KB
شناسنامه فيلم روش تدريس تربيت بدني پايه اول و دوم (16/12/93) 41.2 KB
شناسنامه فيلم روش تدريس رياضي پايه دوم (16/12/93) 41.2 KB
معيار تاليف و تاليف معيار (قسمت1) سخنران: دكتر محمود اماني طهراني (29/11/93)  حجم فايل:22.11 MB
نقش رسانه هاي ديجيتالي در آموزش و پرورش سخنران: دكتر صراف زاده (29/11/93)  حجم فايل:11.91 MB

دفعات بازديد: 6073
تعداد بازديدكنندگان: 5338