بوم
پايه دوازدهم
كلاس هاي چندپايه
معرفي كتاب
همايش ها
مقاله ها
 
 
 
مطالب مرتبط با بسته آموزشي

  مطالب مرتبط با بسته آموزشي

فهرست لوح هاي فشرده دانش آموزي منضم به كتاب هاي ابتدايي و دوره متوسطه اول در سال 95  (12/04/95)  MB10.7
گزارش گروه بررسي محتواي استان قم پيرامون توزيع اجزاي بسته آموزشي پنجم (09/09/94) 61 KB
مقاله/ بسته باز آموزشي (07/09/94) 213 KB
معرفی کتاب/ بسته آموزشی برنامۀ درسی و یادگیري اثربخش  (07/09/94) 61 KB
مقاله/ كلياتي پيرامون بسته آموزشي (07/09/94) 3.6 MB
گزارش استان سيستان و بلوچستان پيرامون بسته آموزشي (07/09/94) 65 KB
گزارش بسته هاي آموزشي و كمك آموزشي در استان خراسان شمالي (07/09/94) 356 KB
گزارش سازماني توزيع  بسته آموزشي بر فراز آسمان3  (07/09/94) 38 KB
اطلاعات آماري بسته آموزشي برفراز آسمان2 در سال1394 (07/09/94) 136 KB
اطلاعات آماري بسته آموزشي برفراز آسمان3 در سال1394 (07/09/94) 52 KB
نمون برگ نظرات معلمان و دانش آموزان استان همدان پيرامون اوح هاي فشرده منضم به كتاب هاي درسي (19/03/94) 970 KB
گزارش اقدامات كميته ساماندهي منابع آموزشي و تربيتي استان همدان در سال تحصيلي 94-93 (14/02/94) 970 KB
نمونه كتاب هاي درسي جديد ژاپن (17/01/94) 734 KB
شناسنامه  فيلم روش تدريس رياضي پايه اول (16/12/93) 41.2 KB
شناسنامه فيلم روش تدريس هديه هاي آسمان پايه دوم (16/12/93) 41.2 KB
شناسنامه فيلم روش تدريس تربيت بدني پايه اول و دوم (16/12/93) 41.2 KB
شناسنامه فيلم روش تدريس رياضي پايه دوم (16/12/93) 41.2 KB
معيار تاليف و تاليف معيار (قسمت1) سخنران: دكتر محمود اماني طهراني (29/11/93)  حجم فايل:22.11 MB
نقش رسانه هاي ديجيتالي در آموزش و پرورش سخنران: دكتر صراف زاده (29/11/93)  حجم فايل:11.91 MB

دفعات بازديد: 6907
تعداد بازديدكنندگان: 6124