پايه دوازدهم
كلاس هاي چندپايه
معرفي كتاب
چند رسانه اي
همايش ها
مقاله ها
 
 
 
كتاب معلم راهنماي تدريس چهارم ابتدايي

كتاب هاي راهنماي معلم چهارم ابتدايي

68/3

ضميمه کتاب راهنماي درس هنر چهارم دبستان

(03/05/96)
مقدمه 704.39 کيلوبايت
بخش اول 2.39 مگابايت
فايل کامل کتاب: 2.58 مگابايت
چهارم ابتدايي
66/1

راهنماي معلم هديه هاي آسمان

(29/08/96)
ضميمهحجم
PDF icon مقدمه 580.04 کيلوبايت
PDF icon بخش اول 748.56 کيلوبايت
PDF icon بخش دوم 662.58 کيلوبايت
PDF icon بخش سوم 659.59 کيلوبايت
PDF icon بخش چهارم 856.34 کيلوبايت
PDF icon بخش پنجم 745.22 کيلوبايت
PDF icon فايل كل كتاب 1.58 مگابايت
چهارم ابتدايي
68/2

ضميمه کتاب تربيت بدني دوره ابتدايي ويژه معلمان چهارم ابتدايي

(10/04/96)
فايل کامل کتاب 1.48 مگابايت
چهارم ابتدايي
67

مطالعات اجتماعي

(03/05/96)
مقدمه 464.37 کيلوبايت
بخش اول 648.98 کيلوبايت
بخش دوم 609.94 کيلوبايت
بخش سوم 526.98 کيلوبايت
بخش چهارم 1.02 مگابايت
بخش پنجم 647.85 کيلوبايت
بخش ششم 825.17 کيلوبايت
بخش هفتم 778.35 کيلوبايت
فايل کامل کتاب 2.4 مگابايت
چهارم ابتدايي
 

پيش نويس کتاب معلم رياضي پايه چهارم

(26/05/93)

دانلود

چهارم ابتدايي
63

کتاب معلم فارسي چهارم دبستان

(07/07/93)
فايل كل كتاب 1.13 مگابايت
چهارم ابتدايي  
 

پيش نويس کتاب معلم علوم چهارم ابتدايي

(03/08/94)

درس 3 و 4 

درس 6- (05/08/94)
درس 7 - (05/08/94)
درس 8    (05/08/94)

درس9

درس 10

درس 11

درس 12و13

چهارم ابتدايي  
دفعات بازديد: 210483
تعداد بازديدكنندگان: 138299