مقاله ها
 
 
 
كتاب معلم راهنماي تدريس چهارم ابتدايي
كتاب هاي راهنماي معلم چهارم ابتدايي
ضمیمه کتاب راهنمای درس هنر چهارم دبستان (28/10/94)
دانلود (حجم 2.08 MB)

پیش نویس راهنمای معلم هدیه های آسمان (21/06/94)

دانلود  (حجم 3.48 MB)

ضمیمه کتاب تربیت بدنی دوره ابتدایی ویژه معلمان چهارم ابتدایی (15/07/93)

دانلود

 راهنمای تدریس مطالعات اجتماعی(13/07/95)

-مقدمه 464.37 کیلوبایت
-بخش اول 648.98 کیلوبایت
-بخش دوم 609.94 کیلوبایت
-بخش سوم 526.98 کیلوبایت
-بخش چهارم 1.02 مگابایت
-بخش پنجم 647.85 کیلوبایت
-بخش ششم 825.17 کیلوبایت
-بخش هفتم 778.35 کیلوبایت
-کتاب معلم مطالعات اجتماعی 2.4 مگابایت

پيش نويس کتاب معلم رياضي پایه چهارم (26/05/93)

دانلود

کتاب معلم فارسی چهارم دبستان

دانلود (07/07/93)


پيش نويس کتاب معلم علوم چهارم ابتدایی (03/08/94)

درس 3 و 4 

درس 6- (05/08/94)
درس 7 - (05/08/94)
درس 8    (05/08/94)

درس9

درس 10

درس 11

درس 12و13

دفعات بازديد: 160842
تعداد بازديدكنندگان: 106844