مقاله ها
 
 
 
كتاب معلم راهنماي تدريس دوم متوسطه(هشتم)
كتاب هاي راهنماي معلم دوم متوسطه (هشتم)

کتاب راهنماي تدريس مطالعات اجتماعي(02/12/95)

مقدمه 607.63 کیلوبایت
بخش اول 839.33 کیلوبایت
بخش دوم 650.88 کیلوبایت
بخش سوم 655.16 کیلوبایت
بخش چهارم 934.37 کیلوبایت
بخش پنجم 776.95 کیلوبایت
بخش ششم 790.16 کیلوبایت
بخش هفتم 741.77 کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
مطالعات اجتماعی 2.31 مگابایت

کتاب معلم آموزش مهارت های نوشتاری (نگارش و انشا)

مقدمه804.87 کیلوبایت
بخش اول1.78 مگابایت
بخش دوم560.22 کیلوبایت
بخش سوم1.62 مگابایت
بخش چهارم828.14 کیلوبایت
بخش پنجم841.85 کیلوبایت
بخش ششم1.07 مگابایت
کتاب معلم آموزش مهارت های نوشتاری (نگارش و انشا)4.74 مگابایت

کتاب معلم فارسی (10/04/96)

دانلود (4.51 MB)

پيش نويس کتاب معلم رياضي پایه هشتم

فايل 1- فايل 2- فايل 3 (29/11/93)

کتاب معلم عربي  (15/07/93)

دانلود (1.26 MB)

کتاب معلم علوم تجربي  کل کتاب - 3.3 مگابایت (23/08/94)

مقدمه - 458.32 کیلو بایت
بخش اول - 905.72 کیلو بایت
بخش دوم - 704.59 کیلو بایت
بخش سوم - 548.23 کیلو بایت
بخش چهارم - 619.85 کیلو بایت
بخش پنجم - 753.64 کیلو بایت
بخش ششم - 875.32 کیلو بایت
بخش هفتم - 747.1 کیلو بایت
بخش هشتم - 515 کیلو بایت
بخش نهم - 584.05 کیلو بایت
بخش دهم - 867.7 کیلو بایت
بخش یازدهم - 621.3 کیلو بایت

کتاب معلم تفکر و سبک زندگی  (09/07/93)

فایل اول (1.47 MB) - فایل دوم (1.05 MB)

کتاب معلم تربیت بدنی و سلامت (09/07/93)

فایل اول (1.59 MB) - فایل دوم (1.64 MB) - فایل سوم (1.21 MB )

کتاب معلم انگلیسی پایه هشتم (18/05/93)

بخش اول بخش دوم بخش سوم بخش چهارم بخش پنجم
537 كيلوبايت 437 كيلوبايت 232 كيلوبايت 578 كيلوبايت 303 كيلوبايت

دفعات بازديد: 58237
تعداد بازديدكنندگان: 43840