پايه دوازدهم
كلاس هاي چندپايه
معرفي كتاب
چند رسانه اي
همايش ها
مقاله ها
 
 
 
کتاب دوم متوسطه(هشتم)
کد کتاب
عنوان
پايه

دانلود  

سال تحصیلی:

96-97

118

علوم تجربی

(96/04/04)

دوم متوسطه

(هشتم)

ایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 517.75 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 6.56 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
PDF icon علوم تجربی 6.54 مگابایت

117

رياضي

(96/04/04)

دوم متوسطه

(هشتم)

ایل بخش های کتاب: 
PDF icon بخش اول 1.22 مگابایت
PDF icon بخش دوم 1.05 مگابایت
PDF icon بخش سوم 871.99 کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم 806.56 کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم 1 مگابایت
PDF icon بخش ششم 970.68 کیلوبایت
PDF icon بخش هفتم 1.26 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
PDF icon ریاضی 4.56 مگابایت

116

کار و فناوری

(96/04/04)

دوم متوسطه

(هشتم)

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 728.49 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 1.59 مگابایت
PDF icon بخش دوم 2.88 مگابایت
PDF icon بخش سوم 4.81 مگابایت
PDF icon بخش چهارم 5.86 مگابایت
PDF icon بخش پنجم 1.2 مگابایت
PDF icon بخش ششم 1.88 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
PDF icon کار و فناوری 14.97 مگابایت

119

پیام های آسمان

(96/04/04)

دوم متوسطه

(هشتم)

فایل کامل کتاب: 
PDF icon پیام های آسمان 4.68 مگابایت

115

فارسی

(96/04/04)

دوم متوسطه

(هشتم)

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 838.04 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 1.12 مگابایت
PDF icon بخش دوم 1.49 مگابایت
PDF icon بخش سوم 1.72 مگابایت
PDF icon بخش چهارم 1.57 مگابایت
PDF icon بخش پنجم 2.46 مگابایت
PDF icon بخش ششم 3.31 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
PDF icon فارسی 9.72 مگابایت

115/1

آموزش مهارت های نوشتاری (نگارش و انشا)

(96/04/04)

دوم متوسطه

(هشتم)

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 1.31 مگابایت
PDF icon بخش اول 3.24 مگابایت
PDF icon بخش دوم 4.17 مگابایت
PDF icon بخش سوم 3.99 مگابایت
PDF icon بخش چهارم 4.34 مگابایت
PDF icon بخش پنجم 3.36 مگابایت
PDF icon بخش ششم 3.85 مگابایت
PDF icon بخش هفتم 3.71 مگابایت
PDF icon بخش هشتم 4.88 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
PDF icon نگارش 29.37 مگابایت

123

فرهنگ و هنر

(96/04/04)

دوم متوسطه

(هشتم)

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon بخش اول 5.73 مگابایت
PDF icon بخش دوم 2.98 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
PDF icon فرهنگ و هنر 8.26 مگابایت

122

مطالعات اجتماعی

(96/04/04)

 

دوم متوسطه

(هشتم)

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 613.64 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 5.87 مگابایت
PDF icon بخش دوم 3.17 مگابایت
PDF icon بخش سوم 2.76 مگابایت
PDF icon بخش چهارم 4.69 مگابایت
PDF icon بخش پنجم 1.4 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
PDF icon مطالعات اجتماعی (مدنی، تاریخ، جغرافیا) 15.84 مگابایت

125

عربی

(96/04/04)

دوم متوسطه

(هشتم)

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 791.09 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 6.95 مگابایت
PDF icon بخش دوم 656.48 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: 
PDF icon عربی 7.53 مگابایت

127

تفکر و سبک زندگی

(96/04/04)

دوم متوسطه

(هشتم)

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon بخش اول 3.23 مگابایت
PDF icon بخش دوم 2.29 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
PDF icon تفکر و سبک زندگی 4.93 مگابایت

121/1

تفکر و سبک زندگی ویژه پسران

(96/04/27)

دوم متوسطه

(هشتم)

PDF icon تفکر و سبک زندگی پایه هشتم 839.96 کیلوبایت

124

انگلیسی

(96/04/04)

دوم متوسطه

(هشتم)

فایل کامل کتاب: 
PDF icon انگلیسی 2 7.56 مگابایت

124/1

کتاب کار انگلیسی

(96/04/04)

دوم متوسطه

(هشتم)

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 697.53 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 1.98 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
PDF icon کتاب کار انگلیسی 2.28 مگابایت

126

آموزش قرآن

(96/04/04)

دوم متوسطه

(هشتم)

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 6.2 مگابایت
PDF icon بخش اول 8.09 مگابایت
PDF icon بخش دوم 4.7 مگابایت
PDF icon بخش سوم 1.94 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
PDF icon آموزش قرآن 19.38 مگابایت

119/1

ضمیمه پیام های آسمان ویژه اهل سنت

(96/04/04)

دوم متوسطه

(هشتم)

فایل کامل کتاب: 
PDF icon ضمیمه پیام های آسمان (ویژه اهل سنت) 1.43 مگابایت

119/2 تعلیمات ادیان الهی و اخلاق پایه هشتم -دوره اول متوسطه-ویژه اقلیت های دینی(کلیمی،زرتشتی،مسیحی)

(96/04/27)

هشتم
فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 2.08 مگابایت
PDF icon بخش اول 1.14 مگابایت
PDF icon بخش دوم 782.41 کیلوبایت
       
بازگشت به لیست
       
دفعات بازديد: 168054
تعداد بازديدكنندگان: 121528