بوم
پايه دوازدهم
كلاس هاي چندپايه
معرفي كتاب
همايش ها
مقاله ها
 
 
 
پیش نویس کتاب های درسی چهارم ابتدایی و هشتم متوسطه

به اطلاع همكاران، صاحبنظران ، معلمان و دبیران گرامي ميرساند نگاشت اوليه (غیر قابل استناد) كتاب های پایه چهارم ابتدایی و دوم دوره متوسطه اول (هشتم) جهت آشنايي بيشتر همكاران با ساختار كتاب ، در دسترس عموم قرار ميگيرند. لازم بذكر است اين کتاب ها نسخه نهايي نمي باشند و بدليل احتمال تغييرات، بهيچ وجه قابل استناد نيستند. 

شما مي توانيد نظرات و پیشنهادات خود را جهت بهبود روند تالیف کتاب ها زير  از طریق پست هاي الکترونیکی زیر  ارسال نمایید.

talif@talif.sch.ir و admin@talif.sch.ir سال چهارم ابتدایی

سال هشتم متوسطه

کتاب ریاضی کتاب ریاضی
کتاب علوم کتاب علوم
کتاب مطالعات اجتماعی کتاب زبان انگلیسی
کتاب تربیت بدنی کتاب تفکر و پژوهش (کتاب مذکور چاپ شده است)
کتاب ضمیمه هنر کتاب عربی
کتاب فارسی خوانداری کتاب آموزش مهارتهای نوشتاری (نگارش و انشا)
کتاب فارسی نوشتاری کتاب کاروفناوری- فایل1- فایل2
دفعات بازديد: 53594
تعداد بازديدكنندگان: 37333