مقاله ها
 
 
 
كتاب راهنماي معلم سوم ابتدايي

كتاب معلم راهنمای تدریس مطالعات اجتماعي سوم ابتدايي  01 آذر 1392

-مقدمه    
-بخش اول    
-بخش دوم    
-بخش سوم   
-بخش چهارم   


 كتاب معلم (راهنماي تدريس) علوم  سوم ابتدايي 02 آذر 1392

-مقدمه 445.77 کیلوبایت
-بخش اول 556.84 کیلوبایت
-بخش دوم 1.2 مگابایت
-بخش سوم 1.25 مگابایت


فايل پيش نويس كتاب معلم (راهنماي تدريس) رياضي سوم ابتدايي  22 مهر 1392


ضميمه كتاب راهنمای درس هنر پايه  اول تا سوم ابتدايي

فايل كلي (10/04/96)


راهنمای معلم در ارزش یابی توصیفی پايه هاي اول، دوم و سوم ابتدايي

-مقدمه 478.37 کیلوبایت
-بخش اول 498.71 کیلوبایت
-بخش دوم 554.26 کیلوبایت
-بخش سوم 976.56 کیلوبایت
-بخش چهارم 1.28 مگابایت
-بخش پنجم 1.19 مگابایت
-بخش ششم 773.01 کیلوبایت
-بخش هفتم 1.51 مگابایت
-بخش هشتم 1.15 مگابایت
-بخش نهم 965.04 کیلوبایت


راهنمای تدریس فارسی پايه سوم ابتدايي

فايل اول - فايل دوم


ضمیمه کتاب تربیت بدنی دوره ابتدایی ویژه معلمان پایه سوم

فايل كلي


كتاب معلم (راهنماي تدريس) هديه هاي آسمان سوم ابتدايي

-مقدمه 495.99 کیلوبایت
-بخش اول 754.72 کیلوبایت
-بخش دوم 588.48 کیلوبایت
-بخش سوم 648.95 کیلوبایت
-بخش چهارم 530.22 کیلوبایت
-بخش پنجم 628.37 کیلوبایت
-بخش ششم 613.62 کیلوبایت
-بخش هفتم 612.44 کیلوبایت


دفعات بازديد: 202572
تعداد بازديدكنندگان: 148335