بوم
پايه دوازدهم
كلاس هاي چندپايه
معرفي كتاب
همايش ها
مقاله ها
 
 
 
كتاب هاي گوياي فارسی متوسطه

كتاب گويا اول متوسطه (هفتم)

 

نام درس

حجم فایل دانلود

فصل اول: زیبای آفرینش

مقدمه
2.61 MB
ستایش: ياد تو 
2.40 MB
درس 1: زنگ آفرینش
3.66 MB
 
 زنگ آفرینش (نمايش)
8.13 MB
 اندرز پدر
1.45 MB
 درس2: چشمه معرفت
4.57 MB
فصل دوم: شکفتن
 درس 3 نسل آينده ساز
6.36 MB
راز شكوفايي
1.05 MB
يا بهاري كه مي رسد از راه
1.68 MB
 زيبايي شكفتن
3.29 MB
كژال 11.5 MB
كژال (نمايش) 13.6 MB
فصل سوم: سبکِ زندگی
 درس 5 :قلب کوچکم را به چه کسی بدهم؟
10.0 MB
 درس 6 : علم زندگانی
3.48 MB
دعاي مادر 2.09 MB
درس7 : زندگي همين لحظه هاست
5.32 MB
روان خوانی:سفرنامهٔ اصفهان
18.4 MB
سفرنامهٔ اصفهان (نمايش) 15.4 MB
فصل چهارم: نام ها و یادها
درس 8 : نصیحت امام
3.03 MB
شوق خواندن
4.37 MB
 درس 9 :كلاس ادبيات
4.23 MB
مرواريدي در صدف
3.63 MB
مرواريدي در صدف (نمايش)
5.11 MB
زندگي حسابي
2.60 MB
زندگي حسابي (نمايش)
4.12 MB
فرزند انقلاب
3.45 MB
فرزند انقلاب (نمايش)
9.86 MB
گِل و گلُ
1.98 MB
درس 10 : عهد و پيمان 2.16 MB
عشق به مردم 1.25 MB
رفتار بهشتي 1.05 MB
رفتار بهشتي  (نمايش) 11.5 MB
گرماي محبت 5.38 MB
 گرماي محبت  (نمايش) 4.39 MB
ستارگان 6.34 MB

فصل پنجم: اسلام و انقلاب اسلامی

درس 11 : خدماتِ متقابل اسلام و ایران
5.91 MB
رستگاري
1.50 MB
درس 12 : اسوه نيكو 4.62 MB
چشمه زاينده
1.50 MB
درس 13 : امام خميني  8.83 MB
مرخصي
13.1 MB
مرخصي (نمايش)
11.3 MB

فصل ششم : ادبيات بومي

چرا زبان فارسي را دوست دارم 4.81 MB
فصل هفتم: ادبیات جهان
درس 16 :آدم آهنی و شاپرک
18.0 MB
درس 16 : ما مي توانيم
6.73 MB
ما مي توانيم (نمايش)
7.53 MB
پير دانا
12.0 MB
نيايش
1.61 MB
تیتراژ
1.25 MB

كتاب گويا دوم متوسطه (هشتم)

کتاب گویای سوم متوسطه (نهم)

دفعات بازديد: 28612
تعداد بازديدكنندگان: 24374