پايه دوازدهم
كلاس هاي چندپايه
معرفي كتاب
چند رسانه اي
همايش ها
مقاله ها
 
 
 
كتاب اول متوسطه (هفتم)
کد کتاب
عنوان
پايه

دانلود                                         

سال تحصیلی 97-96

101.1

آموزش مهارت های نوشتاری (نگارش و انشا)

(03/04/96)

 هفتم

فایل بخش های کتاب
PDF icon مقدمه 1.26 مگابایت
PDF icon بخش اول 3.63 مگابایت
PDF icon بخش دوم 2.38 مگابایت
PDF icon بخش سوم 2.22 مگابایت
PDF icon بخش چهارم 1.88 مگابایت
PDF icon بخش پنجم 2.63 مگابایت
PDF icon بخش ششم 2.49 مگابایت
PDF icon بخش هفتم 2.69 مگابایت
PDF icon بخش هشتم 3.06 مگابایت
فایل کامل کتاب
PDF icon نگارش 18.87 مگابایت

101

فارسي

(03/04/96)

هفتم

فایل بخش های کتاب
PDF icon مقدمه 1.57 مگابایت
PDF icon بخش اول 2.18 مگابایت
PDF icon بخش دوم 1.19 مگابایت
PDF icon بخش سوم 1.19 مگابایت
فایل کامل کتاب
PDF icon فارسی 4.56 مگابایت

104

علوم تجربي

(03/04/96)

هفتم

فایل بخش های کتاب
PDF icon مقدمه 541.28 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 5.15 مگابایت
PDF icon بخش دوم 2.58 مگابایت
فایل کامل کتاب
PDF icon علوم تجربی 7.37 مگابایت

108

مطالعات اجتماعي

(03/04/96)

هفتم

فایل بخش های کتاب
PDF icon مقدمه 863.08 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 7.91 مگابایت
PDF icon بخش دوم 4.31 مگابایت
فایل کامل کتاب
PDF icon مطالعات اجتماعی (مدنی، جغرافیا، تاریخ) 12.05 مگابایت

111/1

تفكر و سبك زندگي(ويژه دختران )

(03/04/96)

هفتم

PDF icon تفکر و سبک زندگی (ویژه دختران)1.54 مگابایت

111

تفكر و سبك زندگي(كتاب مشترك دختران و پسران)

(03/04/96)

هفتم

فایل بخش های کتاب
PDF icon مقدمه 2.86 مگابایت
PDF icon بخش اول 2.54 مگابایت
فایل کامل کتاب
PDF icon تفکر و سبک زندگی (کتاب مشترک دختران و پسران) 4.98 مگابایت

 

103

رياضي

(03/04/96)

 هفتم

فایل بخش های کتاب
PDF icon مقدمه 2.34 مگابایت
PDF icon بخش اول 1.34 مگابایت
PDF icon بخش دوم 917.16 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم 896.78 کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم 1.07 مگابایت
PDF icon بخش پنجم 839.63 کیلوبایت
PDF icon بخش ششم 956 کیلوبایت
PDF icon بخش هفتم 823.02 کیلوبایت
فایل کامل کتاب
PDF icon ریاضی 5.69 مگابایت

109

فرهنگ و هنر

(03/04/96)

هفتم

فایل بخش های کتاب
PDF icon مقدمه 644.16 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 6.36 مگابایت
فایل کامل کتاب
PDF icon فرهنگ و هنر 6.56 مگابایت

105

پيام هاي آسمان

(03/04/96)
هفتم
فایل بخش های کتاب
PDF icon بخش اول 953 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم 7.07 مگابایت
فایل کامل کتاب
PDF icon پیام های آسمان 7.6 مگابایت

110

انگليسي

(03/04/96)
هفتم PDF icon انگلیسی8.99 مگابایت

110/1

كتاب كار انگليسي

(03/04/96)
هفتم
فایل بخش های کتاب
PDF icon مقدمه 876.88 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 8.11 مگابایت
PDF icon بخش دوم 810.89 کیلوبایت
فایل کامل کتاب
PDF icon کتاب کار انگلیسی 8.86 مگابایت

112

آموزش قرآن

(03/04/96)
هفتم PDF icon آموزش قرآن23.6 مگابایت

114/1

عربي

(03/04/96)
هفتم PDF icon عربی5.68 مگابایت

102

کاروفناوری

(03/04/96)
هفتم
فایل بخش های کتاب
PDF icon مقدمه 619.3 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 961.93 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم 696.79 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم 825.82 کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم 1.63 مگابایت
PDF icon بخش پنجم 1016.95 کیلوبایت
PDF icon بخش ششم 1.56 مگابایت
PDF icon بخش هفتم 1.22 مگابایت
PDF icon بخش هشتم 1.03 مگابایت
فایل کامل کتاب
PDF icon کار وفناوری 5.9 مگابایت

105.2

ضمیمه پیام های آسمان ویژه اهل سنت

(03/04/96)

هفتم

فایل بخش های کتاب
PDF icon مقدمه 800.58 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 764.78 کیلوبایت
فایل کامل کتاب
PDF icon ضمیمه پیام های آسمان 1.05 مگابایت

105.1

تعلیمات ادیان الهی و اخلاق پایه هفتم -دوره اول متوسطه-ویژه اقلیت های دینی(کلیمی،زرتشتی،مسیحی)

(27/04/96)
هفتم
فایل بخش های کتاب
PDF icon مقدمه 518.45 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 1.05 مگابایت


     

       
       
بازگشت به لیست
دفعات بازديد: 478859
تعداد بازديدكنندگان: 343451