پايه دوازدهم
كلاس هاي چندپايه
معرفي كتاب
چند رسانه اي
همايش ها
مقاله ها
 
 
 
كتاب هاي درسي پايه هفتم (پايه اول متوسطه اول)

كتاب هاي درسي پايه هفتم (پايه اول متوسطه اول)

عنوان

فايل كتاب

سال تحصیلی 98-97

آموزش مهارت های نوشتاری (نگارش و انشا)

كد كتاب : 101/1

(97/04/03)
فایل بخش های کتاب
PDF icon بخش اول 1.27 مگابایت
PDF icon بخش دوم 3.64 مگابایت
PDF icon بخش سوم 2.4 مگابایت
PDF icon بخش چهارم 2.23 مگابایت
PDF icon بخش پنجم 1.89 مگابایت
PDF icon بخش ششم 2.64 مگابایت
PDF icon بخش هفتم 2.5 مگابایت
PDF icon بخش هشتم 2.69 مگابایت
PDF icon بخش نهم 3.07 مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon نگارش 18.9 مگابایت


فارسي


كد كتاب : 101

(97/04/03)
فایل بخش های کتاب
PDF icon بخش اول 1.57 مگابایت
PDF icon بخش دوم 2 مگابایت
PDF icon بخش سوم 1.23 مگابایت
PDF icon بخش چهارم 1.21 مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon فارسی 4.4 مگابایت


علوم تجربي


كد كتاب : 104

(97/04/03)
فایل بخش های کتاب
PDF icon مقدمه 563.69 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 6.57 مگابایت
PDF icon بخش دوم 3.02 مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon علوم تجربی 8.96 مگابایتمطالعات اجتماعي


كد كتاب : 108

(03/04/96)
فایل بخش های کتاب
PDF icon مقدمه 863.08 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 7.91 مگابایت
PDF icon بخش دوم 4.31 مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon مطالعات اجتماعی (مدنی، جغرافیا، تاریخ) 12.05 مگابایتتفكر و سبك زندگي(ويژه دختران )

كد كتاب : 111/1
(97/04/03)
فایل کامل کتاب
PDF icon تفکر و سبک زندگی(ویژه دختران) 1.83 مگابایت


تفكر و سبك زندگي(كتاب مشترك دختران و پسران)

كد كتاب : 111
(97/04/03)
فایل بخش های کتاب
PDF icon بخش اول 2.93 مگابایت
PDF icon بخش دوم 2.63 مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon تفکر و سبک زندگی 5.08 مگابایت


 


رياضي

كد كتاب : 103
(97/04/03)
فایل بخش های کتاب
PDF icon بخش اول 4.72 مگابایت
PDF icon بخش دوم 3.35 مگابایت
PDF icon بخش سوم 6.16 مگابایت
PDF icon بخش چهارم 2.39 مگابایت
PDF icon بخش پنجم 7.76 مگابایت
PDF icon بخش ششم 1.84 مگابایت
PDF icon بخش هفتم 7.79 مگابایت
PDF icon بخش هشتم 4.25 مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon ریاضی 34.49 مگابایتفرهنگ و هنر

كد كتاب : 109
(97/04/03)
فایل بخش های کتاب
PDF icon مقدمه 644.29 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 6.36 مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon فرهنگ و هنر 6.56 مگابایتپيام هاي آسمان

كد كتاب : 105
(97/04/03)
فایل بخش های کتاب
PDF icon بخش اول 980.33 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم 7.16 مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon پیام های آسمان 7.65 مگابایتانگليسي

كد كتاب : 110
(97/04/03)
فایل کامل کتاب
PDF icon انگلیسی 9.57 مگابایت


كتاب كار انگليسي

كد كتاب : 110/1
(97/04/03)
فایل بخش های کتاب
PDF icon مقدمه 907.89 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 8.54 مگابایت
PDF icon بخش دوم 834.58 کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon کتاب کار انگلیسی 9.06 مگابایتآموزش قرآن

كد كتاب : 112
(97/04/03)
فایل کامل کتاب
PDF icon آموزش قرآن 24.02 مگابایت


عربي

كد كتاب : 114/1
(97/04/03)
فایل کامل کتاب
PDF icon عربی 6 مگابایت


کاروفناوری


كد كتاب : 102

(03/04/96)
فایل بخش های کتاب
PDF icon مقدمه 619.3 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 961.93 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم 696.79 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم 825.82 کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم 1.63 مگابایت
PDF icon بخش پنجم 1016.95 کیلوبایت
PDF icon بخش ششم 1.56 مگابایت
PDF icon بخش هفتم 1.22 مگابایت
PDF icon بخش هشتم 1.03 مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon کار وفناوری 5.9 مگابایتضمیمه پیام های آسمان ویژه اهل سنت

كد كتاب : 105/2
(97/04/03)
فایل بخش های کتاب
PDF icon مقدمه 825.92 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 4.06 مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon ضمیمه پیام های آسمان(ویژه اهل سنت) 1.96 مگابایتتعلیمات ادیان الهی و اخلاق پایه هفتم -دوره اول متوسطه-ویژه اقلیت های دینی(کلیمی،زرتشتی،مسیحی)


كد كتاب : 105/1
(27/04/96)
فایل بخش های کتاب     

       
       
بازگشت به لیست
دفعات بازديد: 490070
تعداد بازديدكنندگان: 351843