كتاب هاي ششم دبستان
برای مشاهده pdf کتاب های روی عناوین کتاب کلیک کنید.
کد کتاب
عنوان
پايه

دانلود

34

فارسی(مهارت های خوانداری)

ششم دبستان

  1 /34 فارسی(مهارت های نوشتاری)

ششم دبستان

6/34 رياضی

ششم دبستان

4/34

آموزش قرآن

کد کتاب: 
34/4

(26/03/95)

ششم دبستان

فایل بخش های کتاب: 
 مقدمه 755.34 کیلوبایت
 بخش اول 899.08 کیلوبایت
 بخش دوم 736.38 کیلوبایت
 بخش سوم 1.09 مگابایت
 بخش چهارم 773.23 کیلوبایت
 بخش پنجم 930.6 کیلوبایت
 بخش ششم 903.51 کیلوبایت
 بخش هفتم 965.05 کیلوبایت
 بخش هشتم 873.38 کیلوبایت
 بخش نهم 758.52 کیلوبایت
 بخش دهم 571.01 کیلوبایت
 بخش یازدهم 904.65 کیلوبایت
 بخش دوازدهم 783 کیلوبایت
 بخش سیزدهم 810.12 کیلوبایت
 بخش چهاردهم 532.31 کیلوبایت
 بخش پانزدهم 3.03 مگابایت
 بخش شانزدهم 56.35 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: 
 آموزش قرآن 11.9 مگابایت
سال تحصيلي 95-96

2/34

علوم تجربی

کد کتاب:
34/2

(26/03/95)

ششم دبستان

علوم تجربی 5.42 مگابایت

سال تحصيلي 95-96

3/34 هدیه های آسمان

ششم دبستان

10/34 کتاب کارو فناوری

ششم دبستان

5/34

مطالعات اجتماعی

کد کتاب:
34/5

(26/03/95)

ششم دبستان

فایل بخش های کتاب: 
 بخش اول 9.81 مگابایت
 بخش دوم 1.56 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
سال تحصيلي 95-96

8/34 کتاب کارتفکرو پژوهش

ششم دبستان

7/34 ضمیمه هدیه های آسمان ششم دبستان ویژه اهل سنت

ششم دبستان

       
بازگشت به لیست
       
دفعات بازديد: 31615
تعداد بازديدكنندگان: 22082