مقاله ها
 
 
 
نقشه جامع علمي كشور

مجموعه اي كه تحت عنوان پيش نويس نهايي نقشه جامع علمي كشور پيش روي شماست حاصل تلاش مستمر و فشرده نزديك به هزار نفر از صاحبنظران دانشگاهي و حوزوي و مديران عزصه هاي مختلف علم و فناوري كشور در طول يكسال گذشته مي باشد كه با محوريت شوراي عالي انقلاب فزهنگي انجام پذيرفته است.

دريافت فايل: نقشه جامع علمي كشور   حجم فايل 5.88 مگابايت

دفعات بازديد: 12269
تعداد بازديدكنندگان: 11657