بوم
پايه دوازدهم
كلاس هاي چندپايه
معرفي كتاب
همايش ها
مقاله ها
 
 
 
نقشه جامع علمي كشور

مجموعه اي كه تحت عنوان پيش نويس نهايي نقشه جامع علمي كشور پيش روي شماست حاصل تلاش مستمر و فشرده نزديك به هزار نفر از صاحبنظران دانشگاهي و حوزوي و مديران عزصه هاي مختلف علم و فناوري كشور در طول يكسال گذشته مي باشد كه با محوريت شوراي عالي انقلاب فزهنگي انجام پذيرفته است.

دريافت فايل: نقشه جامع علمي كشور   حجم فايل 5.88 مگابايت

دفعات بازديد: 14181
تعداد بازديدكنندگان: 13540