پايه دوازدهم
كلاس هاي چندپايه
كتاب هاي پايه يازدهم
معرفي كتاب
چند رسانه اي
همايش ها
مقاله ها
 
 
 
نقشه جامع علمي كشور

مجموعه اي كه تحت عنوان پيش نويس نهايي نقشه جامع علمي كشور پيش روي شماست حاصل تلاش مستمر و فشرده نزديك به هزار نفر از صاحبنظران دانشگاهي و حوزوي و مديران عزصه هاي مختلف علم و فناوري كشور در طول يكسال گذشته مي باشد كه با محوريت شوراي عالي انقلاب فزهنگي انجام پذيرفته است.

دريافت فايل: نقشه جامع علمي كشور   حجم فايل 5.88 مگابايت

دفعات بازديد: 13258
تعداد بازديدكنندگان: 12634