بوم
پايه دوازدهم
كلاس هاي چندپايه
معرفي كتاب
همايش ها
مقاله ها
 
 
 
تندخواني; بهترين تکنيک يادگيري
تندخواني مهارت با ارزشي است و شما را قادر مي سازد تا سريع تر از آنچه که قبلا تصور مي کرديد مطالب بيشتري را فرا گيريد. البته تندخواني درهمه جا به کار نمي آيد به طور مثال براي مطالب رياضي و علمي که مسائل آن مرحله به مرحله روشن مي شود. 
باوجود اين، براي بخش هاي توصيفي چنين مطالبي نيز استفاده از تندخواني مفيد است. همچنين وقتي به عنوان کار مورد علاقه خود براي وقت گذراني و تفريح مطلبي مي خوانيد ترجيح مي دهيد با سرعت طبيعي خودتان بخوانيد. تندخواني به قصد فراگيري، مي بايد در کوتاه مدت باهدفي مشخص انجام گيرد و نه در بلند مدت. 
-  از صفحات فهرست مندرجات کتاب استفاده کنيد تا ديدي سريع و کلي از محتويات کتاب به دست آوريد، بخصوص بار اولي که از يک کتاب استفاده مي کنيد، يادداشت هايي از بخشها و قسمت هايي که بيشترين ارتباط را با مطالعه شما دارند، تهيه کنيد. 
-  مشخص کنيد تندخواني چه موقع مناسب است؟ به طور مثال اگر هدف شما دستيابي به يک نماي اجمالي از موضوع باشد تندخواني مفيد است. اما اگر به اطلاعات دقيقي نياز داريد، تندخواني صرفا براي يافتن بخش هايي از کتاب که مي بايد عمقي مطالعه شوند شما را ياري مي کند. 
-  آزمايش کنيد و ببينيد آيا تندخواني واقعا براي کتابي که مطالعه مي کنيد کاربرد دارد؟ برخي کتاب ها به درد تندخواني مي خورند (به طور مثال در شرايطي که کتاب داراي عناوين اصلي و فرعي متعددي باشند و زماني که اولين جمله هر پاراگراف بيانگر اطلاعات جامعي درباره تمام پاراگراف باشد.) 
-  تندخواني را به وسيله مروري سطحي بر عنوان هاي اصلي و فرعي، اولين و آخرين جمله پاراگراف و تمام پاراگراف هاي اول و آخر بخش ها يا فصل ها آزمايش کنيد. 
-  سعي کنيد هر عادتي را که در ارتباط با تند خواني داريد مثل "تلفظ لغات"، ترک کنيد. بسياري از ما يادگرفته ايم با سرعتي که صحبت مي کنيم کلمات را بخوانيم. درحالي که مغز ما سريع تر از زماني که لغات را بيان مي کنيم مي تواند آنها را درک کند. با اين وجود بسياري از افراد مطالب را پس از ادا کردن مي خوانند. 
-  تمرين کنيد و به جاي لغت، يک گروه از لغات را يکباره درک کنيد. در اکثر عبارات فقط يک يا دو کلمه اساسي و مهم وجود دارند و براي استنباط معني عبارت نيازي به خواندن بقيه کلمات نيست. 
-  همچنان که مهارت  در تندخواني را پرورش مي دهيد پيش از شروع به خواندن، يک برنامه کار تنظيم کنيد. به طور مثال فهرستي از سوالاتي که مي خواهيد پاسخ آنها را پيدا کنيد،  تهيه نماييد. 
سپس در حالي که به تندخواني مشغول هستيد ذهن شما به طور خودکار تمايل به ذخيره کردن اطلاعاتي دارد که پاسخگوي سوالات شماست. 
-  وقتي شما در مورد موضوع مورد نظر آمادگي ذهني داشته باشيد، مي توانيد چند دقيقه اي را صرف فهرست بندي نکات مهمي که مي دانيد بنماييد. اين کار باعث مي شود تندخواني و معلومات فعلي شما پا به پاي هم پيش بروند و به شما اين امکان را مي دهد تا از روي مطالبي که درحال حاضر مي دانيد سريع تر بگذريد. صرف دقت براي خواندن مطالبي که مي دانيد، مورد ندارد. 
-  به طور مداوم مروري به مطالب قبلي داشته باشيد. به طور مرتب به چند صفحه قبل از مطلبي که در حال خواندن آن هستيد، برگرديد و نکات اصلي را که در حال تندخواني يادگرفته ايد به خاطر آ وريد. به علاوه کنترل کنيد و ببينيد در هر نگاهي که به مطالب قبلي مي اندازيد، آيا نکته مهم و جديدي مي يابيد؟ امکان دارد بار اولي که تندخواني کرديد مطالب مهم را از قلم انداخته باشيد. 
-  به طور مرتب نگاهي به صفحات بعدي بيندازيد مگر اينکه مشغول خواندن رمان و داستان باشيد. دانستن اينکه چه مطلبي پس از اين خواهد آمد، براي حفظ توجه شما به مطلبي که درحال خواندن آن هستيد مفيد است. مطلب بعدي ممکن است دليل ترتيب و تنظيم مطالب را به صورتي که نوشته شده اند، براي شما روشن سازد.

منبع: نشريه شاپرك

دفعات بازديد: 2375
تعداد بازديدكنندگان: 2272