بوم
پايه دوازدهم
كلاس هاي چندپايه
معرفي كتاب
همايش ها
مقاله ها
 
 
 
رويكردي نوين به نظام آموزشي مدارس ابتدايي‌
منيره سادات علوي مجد- آموزگار مدرسه شهيد جوادنيا

در هزاره سوم ميلادي و در شرايطي كه رويكرد نظام ارتباطي - اطلاعي جهان به سمت استفاده از تكنولوژي‌هايي نظير اينترنت، ماهواره و سيستم‌هاي ديجيتال و الكترونيك سوق داده شده و رويكرد كلي به ساختن انساني جديد در فضاي متفاوت دست يازيده است، تغيير در نظام آموزشي و متناسب ساختن آموزش‌ها برمبناي تكنولوژي‌هاي ارتباطي --- اطلاعاتي جديد يك نياز و ضرورت اجتناب ناپذير است.‌
در اين راستا نظام آموزشي كشور بايد با نگرش جديد و سيستماتيك با اين مسأله، تكنولوژي‌هاي آموزشي خود را به روز كرده و با استفاده از ابزارهاي جديد در ارتقاي سطح آموزش اهتمام ورزد. با اين رويكرد انجام تكاليف تنها نوشتن از متن كتاب درسي، ديكته و حفظ مطالب نيست، بلكه بايد همزمان با پيشرفت علم در وسايل كمك آموزشي و بهره‌گيري از آن نيز استفاده لازم شود.
استفاده از كامپيوتر و سي‌دي‌هاي آموزشي متناسب و حتي بازيهاي كامپيوتري به پيشرفت دروس كمك خواهد كرد. و در كنار آن بايد شرايطي را در مدارس ايجاد كرد تا دانش‌آموزان با دسترسي به شبكه اينترنت كه امروزه روستاهاي كشور را در نورديده، امكان جست‌وجو و تحقيق را در مورد مواد درسي و آموزشي خود به دست آورده و به اطلاعات خود بيفزايند.
به نظر مي‌رسد سيستم‌هاي ديجيتال و الكترونيكي رفته رفته در حال تغيير فضاي نوشتاري برروي كاغذ بوده و طي سال‌هاي آينده دانش‌آموزان ما نياز دارند تا مكاتبات و حتي مطالعات خود را نه از طريق ورق و كاغذ بلكه از طريق سيستم‌هاي الكترونيكي و در فضاي وب انجام دهند.
همچنانكه در حال حاضر جاي اغلب كتابها و روزنامه‌ها را سايت‌ها، و بلاگها و... پر كرده است و استقبال بسيار خوبي از سوي مخاطبان و كاربران اين سيستم‌ها انجام مي‌گيرد.
در اين راستا فضاهاي مجازي آموزش كه در حال حاضر در دانشگاه‌ها و مراكز عالي كشور ما نيز انجام مي‌گيرد به سمت و سوي مدارسي نيز سوق داده شده و سخنراني، سمينار، كنفرانس از طريق ويدئو كنفرانس‌ها و سيستم هاي پيشرفته‌تر امكان‌پذير است. لذا توصيه مي‌شود به جاي تكليف درسي و محفوظات فراوان كه بعضاً باعث خستگي و دلزدگي دانش‌آموزان مي‌شود، شرايط و امكاناتي در خانه و مدرسه فراهم شود تا تكاليف درسي با وسايل الكترونيكي و ابزارهاي جدي انجام پذيرد.
به نظر مي‌رسد علاوه بر رويكرد به تكنولوژي‌هاي نوين آموزش، روش‌هاي تدريس معلمان به‌ويژه در مقاطع ابتدايي و راهنمايي نيز بايد دستخوش تغييرات عمده شود. طبق تعريف يونسكو مدرسه ساختماني است كه به محل سكونت بچه نزديك است. اين تعريف دو بعد دارد يعني اين نزديكي هم از نظر مسافت و هم از نظر شكل و كيفيت خواهد بود. لذا فراهم ساختن محيطي امن، آرام، همراه با شادابي لازم از ملزومات اين مدرسه است. استفاده از وسايل بازي، امكانات ورزشي، رنگ‌آميزي شاد، همراه با معلمان خوشرو، خوش‌پوش و... كه تداعي محبت پدرومادر را داشته باشد، يك امر اجتناب‌ناپذير است.

از سوي ديگر به نظر كارشناسان آنچه امروزه در نظام آموزشي كشورهاي توسعه‌يافته منسوخ شده و درحال حاضر در كشور ما مورد استفاده قرار مي‌گيرد شيوه سنتي ارايه تكليف از سوي معلمان به‌ويژه در مقطع ابتدايي است. در كشورهاي توسعه‌يافته كودك تنها بايد در مدرسه درس بخواند و بس.
يعني مدرسه صرفاً جايي براي درس خواندن و تمرين كردن است درحالي كه خانه جاي بازي و استراحت است و لذا نبايد با تحميل كردن مشق شب فضاي امن خانه را براي كودكان به فضايي پراسترس و خسته‌كننده تبديل كنيم. زيرا در بسياري از نقاط جهان دانش‌آموزان مقاطع ابتدايي در مدرسه درس مي‌خوانند و هنگام بازگشت به خانه هيچ كاري ندارند.
درحالي كه در كشور ما همه تكاليف در خانه انجام مي‌شود. با اين تفاصيل توصيه مي‌شود هم معلمان و هم دانش‌آموزان به جاي كار طاقت‌فرساي مشق و تكاليف شب به استفاده هرچه بهتر و بيشتر با ابزارها و تكنولوژي‌هاي روز آموزشي سوق داده شوند.‌
علاوه بر موارد فوق برقراري رابطه عاطفي مناسب ميان دانش‌آموزان و معلم، دلگرم ساختن و اميدوار كردن دانش‌آموز، هماهنگي مدرسه و خانه، توجه به تفاوت‌هاي فردي كودكان، متناسب بودن حجم تكاليف با زمان انجام و سن كودك، تنبيه و تشويق، به موقع، ايجاد حس رقابت، ايجاد روش‌هاي جذاب و نوين آموزشي، آشنايي با شخصيت‌هاي برجسته علمي و فرهنگي، اهميت و كاربرد مواد درسي در زندگي، پيدا كردن علل افت تحصيلي و بسياري از موارد ديگر مي‌تواند در رويكردهاي نوين و كارآمد در امر آموزش به ما كمك كند.

منبع: روزنامه اطلاعات

دفعات بازديد: 5346
تعداد بازديدكنندگان: 5024