بوم
پايه دوازدهم
كلاس هاي چندپايه
معرفي كتاب
همايش ها
مقاله ها
 
 
 
مسابقات قرآنی را در دانشگاه‌ها و مدارس رونق دهيم
يكی از مباحث مهمی كه می‌تواند در ترويج و نهادينه‌شدن موضوعات قرآنی در جامعه اسلامی‌مان نقش مهمی را ايفا كند، برگزاری مسابقات قرآنی در سطوح مختلف دانشگاه‌ها و مدارس كشور است.

در سال‌های اخير اگر نگاهی گذرا به مسابقات برگزار شده قرآنی در سطح دانشگاه‌ها و مدارس كشورمان بيندازيم، خواهيم ديد كه هر كدام از اين مسابقات از جنبه‌های كمی و كيفی قابل نقد و بررسی هستند، به گونه‌ای كه برخی از اين مسابقات در ارتقاء روحيه معنوی و گرايش به سمت مباحث قرآنی از قبيل حفظ و قرائت قرآن جوانان و نوجوانان دانش‌آموز و دانشجو نقش بسزايی داشته است.

از طرفی هم گرايش ذاتی مردم كشورمان به قرآن به عنوان كتاب آسمانی مسلمانان خود مويد اين نكته است كه مسئولان فرهنگی كشورمان بايد در ترويج فرهنگ دينی و قرآنی در جامعه نقش مهمی را ايفا كنند كه البته يكی از تاثير گذارترين اين راه‌ها برگزاری مسابقات قرآنی است و بهترين دوران سنی اين امر مقدس نيز دوران نوجوانی و جوانی در سطوح مدارس و دانشگاه‌ها است.

مسابقات قرانی و ايجاد وحدت و همدلی

«عباس سليمی» استاد پيشكسوت و داور بين‌المللی قرآن كريم، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری قرآنی ايران(ايكنا) درباره ضرورت برگزاری مسابقات قرآنی در دانشگاه‌ها می‌گويد: در بحث ضرورت برگزاری مسابقات بين‌المللی قرآن دانشجويان مسلمان بايد اذعان كرد كه اين اقدام از مصاديق آيات قرآن است كه مومنان را به سبقت گرفتن در امور خير و مسابقه‌گذاشتن در موضوعات مثبت و مواردی كه انسان را به خداوند نزديك می‌كند، تشويق كرده است و نفس تجمع و گردهمايی اين جوانان قرآنی می‌تواند زمينه بسيار مناسبی برای آشنايی آنان با يكديگر و ايجاد وحدت، هم‌دلی، تعامل و همكاری مثبت را فراهم كند.

 برگزاری مسابقات قرآنی

گرايش ذاتی مردم كشورمان به قرآن به عنوان كتاب آسمانی مسلمانان خود مويد اين نكته است كه مسئولان فرهنگی كشورمان بايد در ترويج فرهنگ دينی و قرآنی در جامعه نقش مهمی را ايفا كنند كه البته يكی از تاثير گذارترين اين راه‌ها برگزاری مسابقات قرآنی است

رئيس هيئت داوران دومين دوره مسابقات بين‌المللی قرآن دانشجويان مسلمان در پاسخ به اين پرسش كه اجرای چه برنامه‌های جانبی را در كنار مسابقات مناسب می‌دانيد، اظهار می‌دارد: به هر ترتيب نبايد از نظر دور بداريم كه فلسفه برگزاری اين مسابقات و محور اصلی مسابقه قرآنی، پرداختن به قرآن در ابعاد قرائت و حفظ قرآن كريم است و وجود برنامه‌های جانبی از ايجاد كسالت و خشكی برنامه‌ها جلوگيری می‌كند.

اين استاد پيشكسوت قرآنی تصريح می‌كند: تنوع در برنامه‌ها می‌تواند موجب زيبايی كار شود و برنامه‌هايی مانند نشست صميمانه دانشجويان و بحث و تبادل‌نظر درباره سوژه‌هايی كه منتهی به ارتقای امت اسلام و حل مشكلات جهان اسلام شود از خيرات و بركاتی است كه گرچه جانبی است اما اهميت فوق‌العاده‌ای دارد.

سليمی می‌گويد: برنامه‌های جانبی بايد به شكلی مديريت شوند كه در درجه اول محور مسابقات را تحت شعاع خود قرار ندهد و از سوی ديگر تراكم برنامه‌های جانبی موجب خستگی مهمانان نشود و با يك كارشناسی دقيق در كنار مسابقات از اين برنامه‌ها بهره‌برداری شود.

وی در توصيه به جوانان شركت‌كننده در مسابقات قرآنی می‌گويد: نكته مهم در اين بحث بعد معنوی امور است و جوانان قرآنی دقت داشته باشند كه بر اساس روايات و فرمايشات گوهربار امام معصوم(ع) نفس تلاوت و حفظ قرآن كريم يك نعمت آسمانی است كه به راحتی به هر فردی اعطا نخواهد شد، پس بايد قدرشناس اين نعمت باشند و هدف آنان به طور صرف قصد قربت الهی و نزديك شدن به خدا و برخوردار شدن از انوار الهی باشد.

سليمی می‌گويد: دانشجويان شركت‌كننده در مسابقات بين‌المللی قرآن بدانند كه سخنگويان خداوند بزرگ در روی زمين هستند و چه در اين مسابقات حائز رتبه شوند و يا هيچ رتبه‌ای كسب نكنند همه آنان قهرمانان قرآنی هستند و مورد تشويق و تكريم جامعه مسلمانان جهان قرار می‌گيرند.

 عباس سليمی:

بر اساس روايات و فرمايشات گوهربار امام معصوم(ع) نفس تلاوت و حفظ قرآن كريم يك نعمت آسمانی است كه به راحتی به هر فردی اعطا نخواهد شد،

رئيس هيئت داوران دومين دوره مسابقات بين‌المللی قرآن دانشجويان مسلمان در ادامه با اشاره به اهميت و ضرورت برگزاری اين مسابقات قرآنی، تصريح می‌كند: در ارتباط با اهميت و ضرورت برگزاری مسابقات قرآن بايد به دو نكته توجه كرد، اول موضوع مسابقه كه عبارت است از قرآن كريم به عنوان اشرف مطالب و موضوعات علم امكان و مقدس‌ترين كتاب جهان كه از تحريف مغرضان در امان مانده و با اراده خداوند بزرگ به عنوان دستورالعمل هدايت بشر می‌تواند مورد بهره‌برداری همه حقيقت‌جويان قرار گيرد.

دوم افرادی كه در اين مسابقات حضور دارند جمعی از بهترين جوانان و اميدهای آينده امت اسلام در جای جای كره زمين محسوب می‌شوند كه به خاطر برخورداری از بهار عمرشان، نزد انديشمندان جايگاه ويژه‌ای دارند و اميدهای فراوانی به آن‌ها بسته شده كه در آينده به عنوان دانش‌پژوه با قرار گرفتن در جايگاه‌های مديريتی، بخشی از مشكلات جامعه جهانی را حل كنند.

از ديگر مواردی كه مويد اهميت وجودی مسابقات قرآن كريم در سطح داخلی و بين‌المللی است "اشاعه فرهنگ قرآنی" در جامعه می باشد.

اشاعه فرهنگ قرآنی

«محمد خواجوی» رييس سازمان دارالقرآن‌الكريم در نشست «بررسی ابعاد گوناگون دومين دوره مسابقات بين‌المللی قرآن دانشجويان مسلمان»درباره ضرورت برگزاری مسابقات بين‌المللی قرآن چنين می‌گويد: ضرورت‌های متعددی را می‌توان برای برگزاری مسابقات بين‌المللی قرآن دانشجويان مسلمان برشمرد و از آن جمله می‌توان به نقش اين مسابقات در اشاعه فرهنگ قرآنی، تاكيد دين اسلام بر كار خير و جنبه‌های سياسی اين همايش بين‌المللی كه گواه سياست منطبق بر ديانت ايران است، اشاره كرد.

 معرفی فرهنگ قرآنی ايران

معرفی دست‌آوردهای انقلاب اسلامی، معرفی شخصيت‌های برجسته قرآنی كشور و نمايش فعاليت‌های مثبت و كارآمد مراكز موفق قرآنی در كشور به شركت‌كنندگان مسابقات بين‌المللی قرآن دانشجويان مسلمان می‌تواند در معرفی فرهنگ قرآنی ايران به جهانيان موثر باشد

رئيس سازمان دارالقرآن‌الكريم مسابقات قرآن دانشجويان مسلمان را زمينه‌ای برای بسط فرهنگ اسلامی ايران عنوان می‌كند و می‌گويد: شركت‌كنندگان در اين مسابقات به طور قطع با حضور در كشور اسلامی ايران با فرهنگ تشيع، دست‌آوردهای انقلاب اسلامی، فرهنگ غنی ايران و جايگاه قرآن كريم در حكومت‌داری و نظام جمهوری اسلامی ايران آشنا خواهند شد.

بدون شك برگزاری مسابقات بين‌المللی قرآن دانش‌آموزی و دانشجويی در كشورمان در ابعاد مختلف می‌تواند مفيد و با اهميت باشد كه در اين باره «مهدی قره‌شيخ‌لو» معاون پشتيبانی و فن‌آوری اطلاعات سازمان دارالقرآن‌الكريم، برگزاری مسابقات بين‌المللی قرآن دانشجويان مسلمان در ايران را فرصتی برای به تصوير كشيدن توان‌مندی‌های ايران به ساير ملل عنوان و تاكيد می‌كند: معرفی دست‌آوردهای انقلاب اسلامی، معرفی شخصيت‌های برجسته قرآنی كشور و نمايش فعاليت‌های مثبت و كارآمد مراكز موفق قرآنی در كشور به شركت‌كنندگان مسابقات بين‌المللی قرآن دانشجويان مسلمان می‌تواند در معرفی فرهنگ قرآنی ايران به جهانيان موثر باشد.

وی لازمه اثرگذاری مطلوب مسابقات بين‌المللی قرآن دانشجويان مسلمان كه يك فعاليت عظيم فرهنگی در كشور است را برنامه‌ريزی متقن و مدون برگزاركنندگان عنوان و اظهار می‌دارد: برگزاركنندگان بايد با تشكيل تيم كارشناسی و بحث و فكر در زمينه برگزاری مسابقات، ابعاد مختلف را ارزيابی و به تاثيرگذاری مضاعف اين اقدام فرهنگی‌ ــ ‌قرآنی كمك كنند تا مسابقات به رفع تكليف و برگزاری صرف مبدل نشود.

تاثير برگزاری مسابقات بين المللی قرآن

وی با اشاره به ارزش قرآن كريم و جايگاه مأنوسان با كلام وحی در كشور و نظام جمهوری اسلامی می‌گويد: كيفيت برگزاری مسابقات و توجه به جايگاه منتسبان به قرآن كريم از جمله قاريان، حافظان، استادان و پيشكسوتان قرآنی در كشور ايران در حين برگزاری مسابقات می‌تواند نقطه قوتی برای كشور ايران محسوب شود.

معاون پشتيبانی و فن‌آوری اطلاعات سازمان دارالقرآن‌الكريم می گويد: از ديگر مواردی كه بر جايگاه رفيع قرآن كريم در نظام جمهوری اسلامی ايران صحه می‌گذارد برگزاری باشكوه و درجه يك مسابقات از حيث نظم، كيفيت، اطلاع‌رسانی و فضاسازی قرآنی خواهد بود.

منبع: خبرگزاري فرآني ايران

دفعات بازديد: 3755
تعداد بازديدكنندگان: 3618