مقاله ها
 
 
 
معرفي رشته علوم و معارف اسلامي


 

مقام معظم رهبري: "اين مدرسه (رشته) يكي از ابتكارات بسيار خوب و خيلي راهگشا بود."

اشاره: رشته علوم و معارف اسلامي يكي ازچهار رشته مصوب شاخه نظري دوره متوسطة آموزش و پرورش محسوب مي گردد. دانش آموختگان اين رشته مي توانند در حوزه هاي علميه و كليه رشته هاي علوم انساني، علوم قرآن و حديث و ... به تحصيلات تكميلي بپردازند.

آشنايي با رشته علوم و معارف اسلامي در مقطع متوسطه (كليك كنيد)

جدول دروس رشته علوم و معارف اسلامي

 

جدول دروس پايه اول متوسطه ( مشترک کليه رشته ها )
 
ساعات هفتگي تعداد واحد

نام درس

رديف

4

2+2

تعليمات ديني و قرآن (1)

1

2

2

زبان فارسي (1)

2

2
2
ادبيات فارسي (1)
3
2
2
عربي (1)
4

3

3

زبان خارجه (1)

5

3

3

مطالعات اجتماعي

6

3

5/2

فيزيك (1) و آزمايشگاه

7

3

5/2

شيمي (1) و آزمايشگاه

8

4

4

رياضي (1)

9

2

2

علوم زيستي و بهداشت

10

2

1

تربيت بدني (1)

11

  درس هاي انتخابي

2

1

 پرورشي(1)

12    

2

1

جبراني يا تكميلي

13

2

1

ساير دروس انتخابي

14

36

31

جمع واحد

 

 

 

جدول دروس پايه دوم رشته علوم و معارف اسلامي
 
ساعات هفتگي
تعداد واحد

نام درس

رديف

3

3

اصول عقايد (1)

1

2

2

 زبان فارسي (2)

2

2
2
 ادبيات فارسي (2
3
5
4
 عربي (2) ويژه رشته معارف
4

2

2

 زبان خارجه (2)

5

2

2

 تاريخ اسلام (1)

6

1

1

احكام

7

2

2

تفسير و علوم قرآني (1)

8

2

1

آشنايي با مفردات قرآن

9

2

1

قرائت و تجويد قرآن

10

4

3

جغرافيا (1)

11

2

2
جامعه شناسي (1) 

12

2

2

آمار و مدلسازي

13

2

1

تربيت بدني (2)

14

1

1

اخلاق (1)

15
2
2
آمادگي دفاعي 

16

37

31

جمع واحد

 

 

 

جدول دروس پايه سوم رشته علوم و معارف اسلامي
 

پيش‌نياز

ساعات هفتگي
تعداد واحد

نام درس

رديف

-

3

3

اصول عقايد (2)

1

-

3

2

 زبان فارسي (3) تخصصي

2

-
2
2
 ادبيات فارسي (3) تخصصي
3
عربي (2) 
6
5
 عربي (3) ويژه رشته معارف
4
-

2

2

 زبان خارجه (3)

5

-

2

2

 تاريخ اسلام (2)

6

-

2

2

رياضي ويژه علوم انساني و معارف

7

-

2

2

تفسير و علوم قرآني (2)

8

-

4

4

تاريخ ايران و جهان (1)

9

-

3

3

فلسفه و منطق

10

-

2

2

روان شناسي

11

جامعه‌شناسي
 (1)
 

2

2
جامعه شناسي (2)

12

-

2

1

فن سخنوري

13

-

2

1

تربيت بدني (3)

14
-

1

1

اخلاق (2)

15
-

38

34

جمع واحد

 

جدول دروس پيش دانشگاهي رشته علوم و معارف اسلامي

        نيمسال عنوان دروس  تعداد واحد  
اول  اخلاق (1) 1
 اصول عقايد (1) 5/1
زبان فارسي (1) 1
زبان خارجه (1)  2
ادبيات عربي (1)  5/2
منطق صوري 2
اصول فقه 2
             جمع واحد ها 12
 
دوم    اخلاق (2) 1
 اصول عقايد (2) 5/1
زبان فارسي (2) 1
زبان خارجه (2)  2
ادبيات عربي (2)  5/2
فلسفه 2
فقه 2
           جمع واحد ها 12
 

محتواي آموزشي تخصصي

راهنماهاي برنامه درسي
كتاب هاي درسي  (06 شهريور 92)

طرح نامه پژوهشي توليد راهنماي جامع برنامه درسي

 

بارم بندی درس عربی(2)
پایه دوم رشته علوم و معارف اسلامی
(15 آذر 92)

بارم بندی درس ادبیات عرب
دوره پيش‌دانشگاهي رشته علوم و معارف اسلامی
(15 آذر 92)

بارم بندي درس اخلاق سال(اول، دوم، سوم و پيش) و درس احكام

سال 92-93

(20 شهريور 1392)

به منظور برقراري ارتباط با ما مي توانيد نظرات ارزشمند و يا سؤالات خود را به نشاني پست الكترونيكي maaref@talif.sch.ir ارسال نماييد.

دفعات بازديد: 44404
تعداد بازديدكنندگان: 35955