بوم
پايه دوازدهم
كلاس هاي چندپايه
معرفي كتاب
چند رسانه اي
همايش ها
مقاله ها
 
 
 
فرايند تدوين برنامه درسي

براي دسترسي به متن هركدام از مراحل «فرايند تدوين برنامه درسي» بر روي عنوان موردنظر كليك نماييد.

1- تدوين برنامه فايل Pdf حجم فايل 278K

2- طراحي برنامه درسي فايل Pdf حجم فايل 615K

3- ارزشيابي فايل Pdf حجم فايل 260K

4- اجرا فايل Pdf حجم فايل 262K

دفعات بازديد: 3037
تعداد بازديدكنندگان: 2836