پايه دوازدهم
كلاس هاي چندپايه
كتاب هاي پايه يازدهم
معرفي كتاب
چند رسانه اي
همايش ها
مقاله ها
 
 
 
راهنماي برنامه درسي مطالعات اجتماعي دوره آموزش عمومي

پيش‌نويس راهنماي برنامه درسي مطالعات اجتماعي دوره آموزش عمومي

 گروه مطالعات اجتماعی دفتر برنامه ریزی و تآلیف کتب درسی، در حال حاضر راهنمای برنامه درسی «مطالعات اجتماعی» برای دوره آموزش عمومی (ابتدایی و راهنمایی) را تدوين نموده است.

این برنامه درسی جایگزین درس تعلیمات اجتماعی دوره ابتدایی و دروس مجزای جغرافیا، تاریخ و اجتماعی دوره راهنمایی مي‌گردد.

 دسترسي به فايل‌هاي راهنماي برنامه درسي مطالعات اجتماعي دوره آموزش عمومي 

دفعات بازديد: 11624
تعداد بازديدكنندگان: 9925