بوم
پايه دوازدهم
كلاس هاي چندپايه
معرفي كتاب
همايش ها
مقاله ها
 
 
 
راهنماي برنامه درسي مطالعات اجتماعي دوره آموزش عمومي

پيش‌نويس راهنماي برنامه درسي مطالعات اجتماعي دوره آموزش عمومي

 گروه مطالعات اجتماعی دفتر برنامه ریزی و تآلیف کتب درسی، در حال حاضر راهنمای برنامه درسی «مطالعات اجتماعی» برای دوره آموزش عمومی (ابتدایی و راهنمایی) را تدوين نموده است.

این برنامه درسی جایگزین درس تعلیمات اجتماعی دوره ابتدایی و دروس مجزای جغرافیا، تاریخ و اجتماعی دوره راهنمایی مي‌گردد.

 دسترسي به فايل‌هاي راهنماي برنامه درسي مطالعات اجتماعي دوره آموزش عمومي 

دفعات بازديد: 12607
تعداد بازديدكنندگان: 10791