مقاله ها
 
 
 
راهنماي برنامه درسي مطالعات اجتماعي دوره آموزش عمومي

پيش‌نويس راهنماي برنامه درسي مطالعات اجتماعي دوره آموزش عمومي

 گروه مطالعات اجتماعی دفتر برنامه ریزی و تآلیف کتب درسی، در حال حاضر راهنمای برنامه درسی «مطالعات اجتماعی» برای دوره آموزش عمومی (ابتدایی و راهنمایی) را تدوين نموده است.

این برنامه درسی جایگزین درس تعلیمات اجتماعی دوره ابتدایی و دروس مجزای جغرافیا، تاریخ و اجتماعی دوره راهنمایی مي‌گردد.

 دسترسي به فايل‌هاي راهنماي برنامه درسي مطالعات اجتماعي دوره آموزش عمومي 

دفعات بازديد: 11311
تعداد بازديدكنندگان: 9646