بوم
پايه دوازدهم
كلاس هاي چندپايه
معرفي كتاب
همايش ها
مقاله ها
 
 
 
راهنماي برنامه درسي شيمي

در راستاي هماهنگ شدن هرچه بيش تر با تحولات جهاني در عرصه آموزش علوم تجربي، شوراي برنامه ريزي گروه شيمي دفتر برنامه ريزي و تاليف كتاب هاي درسي در اقدامي جمعي و با مشاركت شماري از معلمان شيمي كشور نخستين راهنماي برنامه درسي شيمي دوره‌ي متوسطه را در پاييز 1379 طراحي و توليد كرد و مورد اعتباربخشي قرار داد. اين راهنما در 17 عنوان تنظيم شده است كه شما مي توانيد با مراجعه به پايگاه اينتزنتي گروه شيمي ويرايش دوم اين راهنماي برنامه‌ي درسي را دريافت كنيد.

گروه شيمي از نقدهاي سازنده وپيشنهادهاي ارزشمند شما استقبال مي كند. با ما تماس بگيريد.

دفعات بازديد: 6641
تعداد بازديدكنندگان: 6197