مقاله ها
 
 
 
سیستم حضور و غیاب;
فیش حقوق
کارگاه "شیوه نامه گسترش سواد آبی با محوریت کتاب انسان و محیط زیست"

کارگاه که با حضور مدیران روابط عمومی شرکت های آب منطقه ای کشور در تاریخ دوم و سوم آبان ماه برگزار ­گردید، پس از ابلاغ شیوه نامه"گسترش سواد آبی با محوریت کتاب انسان و محیط زیست" توسط مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران و با هدف تبیین ابعاد مختلف و بررسی مسائل مربوط به پیاده سازی آن در تمامی استان ها بویژه استان های پایلوت، تعریف شد.

در پنل افتتاحیه کارگاه، دکتر امانی طهرانی، مدیرکل دفتر تالیف کتب درسی ابتدایی و متوسطه نظری وزارت آموزش و پرورش :کتاب انسان و محیط زیست به عنوان قله آموزش های محیط زیستی در کتاب های درسی محسوب می شود تا آموزش و آگاهی دانش آموزان به سطح نیمه تخصصی برسد. فصل آب پیش نیاز اصلی برای سایر فصول هفتگانه این کتاب است. این کتاب، مسئله محور تدوین شده  تا تدریس آن همراه با مشارکت دانش آموزان، منجر به عمل و یادگیری موثر شود اما اثربخشی آن منوط به حمایت آن از سوی شرکای راهبردی بویژه وزارت نیرو است.

محمد فاضلی، رئیس مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی وزارت نیرو: ما برای انجام وظایف و تحقق اهداف خود نیاز به ارتباط با مردم، ذینفعان، ایجاد اعتماد و رساندن پیام های جدید به مردم داریم. آب اجتماعی ترین کالای جهان است و به صورت مستقیم و غیر مستقیم به گروه های مختلف اجتماعی مربوط می شود. کتاب انسان و محیط زیست می تواند به بستری مهم برای گسترش سواد آبی جامعه ما منجر بشود.

، سرکار خانم دکتر ببران، مدیرکل روابط عمومی و اطلاع رسانی وزرات نیرو و آقای مصطفوی، مدیرکل دفتر حفاظت و بهره‌برداری شرکت مدیریت منابع آب ایران، در رابطه با تشریح ابعاد مختلف گسترش سواد آبی در قالب فصل اول کتاب انسان و محیط زیست به طرح دیدگاه خود پرداختند.

✅تشریح شیوه نامه"گسترش سواد آبی با محوریت کتاب انسان و محیط زیست" و مراحل پیاده سازی و عملیاتی کردن آن در استان ها توسط نماینده مشاور ملی طرح (گروه مهندسی- اجتماعی آبانگاه) و معرفی کتاب، تبیین مسائل و رویکردهای وزارت آموزش و پرورش در کتاب انسان و محیط زیست و فصل اول آن، توسط خانم ها ملک محمودی و عابدینی دفتر تالیف کتب درسی، در ادامه این کارگاه دنبال شده است.

بازگشت به ليست اخبار