مقاله ها
 
 
 
سیستم حضور و غیاب;
فیش حقوق
پاسخ دفترتاليف كتابهاي درسي به خبرمنتشره درفضاي مجازي درباره يكي ازفعاليتهاي كتاب سلامت و بهداشت باموضوع تماشاي فيلم ابد ويك روز

 بدنبال  پخش تصويري از  فعاليت كلاسي دانش آموزان دركتاب درسي جديد التاليف سلامت و بهداشت با موضوع تماشاي فيلم ابد و يك روز و انعكاس گسترده اين موضوع در فضاي مجازي و جرايد، سركار خانم طيبه ارشاد مسئول  گروه سلامت و تربيت بدني دفتر تاليف كتب درسي ابتدايي و نظري و همچنين سرتيم تاليف كتاب سلامت و بهداشت توضيحاتي را  به شرح ذيل ارائه نمودند.


ايشان در ابتدا بيان داشتند در راستاي تحقق اهداف برنامه درسي ملي جمهوري اسلامي ايران ، كتاب سلامت و بهداشت براي اولين بار در پايه دوازدهم كليه رشته ها به ميزان 2ساعت در هفته تاليف و  به چاپ رسيده است و موضوعات اين كتاب با توجه به نياز ها، مسائل و مشكلات سلامت جامعه به خصوص  نوجوانان ، با رويكرد مسئله محور انتخاب شده و محتواي آن با تاكيد بر رويكرد پيشگيرانه و خود مراقبتي به رشته تاليف درآمده است  و براي آموزش آن با توجه به اهميت نقش فعال فراگير در يادگيري  تلاش شده است با بهره گيري از راهبردهاي ياددهي-يادگيري سازنده گرايي بر روش هاي يادگيري فعال ،مشاركت و گفتگوي گروهي،پرسش و پاسخ، روش حل مسئله با تأكيد بر تفكر خلاق و انتقادي و بعضا ايفاي نقش تاكيد شود.

ايشان همچنين ياد اور شدند ، اگر چه در گذشته در جهت تسهيل وحدت يادگيري ، برنامه هاي درسي صرفا بر كتاب درسي متمركز بود ه اند ولي در جهان تعليم و تربيتي سيال و پوياي امروز  ،توجه انحصاري به كتاب درسي مردود بوده و  وحدت  يادگيري بايد در هر موقعيتي نظير مدرسه ، خانواده،  جامعه، تلويزيون... براي فراگير به  وقوع بپيوندد  به عبارتي ديگر  فراگير بايد قادر باشد  يادگيري و تجربيات  خود در يك موقعيت نظير  كلاس، خانواده، اجتماع و يا يك برنامه تلويزيوني را به ساير موقعيت هاي منتقل سازد تا يادگيري واقعي شكل گيرد.  با اين نگاه جامع به تعليم و تربيت ، برنامه ريزان درسي در تلاش اند تا با فراهم آوردن فرصت هاي متنوع يادگيري و انواع تعامل در درون اين نظام تعليم و تربيت ، توانايي فراگير را در وحدت بخشيدن به كل تجربيات يادگيري او تحت تاثير قرار داده و روش هاي منظمي براي برقراري ارتباط بين مدرسه و خانه، مدرسه و جامعه، مدرسه و گروه همسالان، مدرسه و توليد كنندگان تلويزيوني و .... فراهم آورند لذا در اين كتاب نيز سعي شده است از انواع فعاليت هاي يادگيري شامل گفتگوي گروهي و كلاسي، خود ارزيابي ، پژوهش در خارج از كلاس، فعاليت در خانه و  تماشاي فيلم  استفاده شود.

از همين منظر در درس دوازدهم  اين كتاب با عنوان " اعتياد به مواد مخدر و عوارض آن" ، فعاليتي تحت عنوان گفتگوي كلاسي  ارايه شده است و از دانش آموزان  خواسته مي شود با تماشاي فيلم  "ابد و يك روز "، كه موضوع اعتياد و پيامد هاي ان را  با تمركز بر زندگي خانوادگي  افراد مبتلا به تصوير مي كشد به بحث و گفتگو بنشينند و  تاثيراعتياد را بر ابعاد مختلف زندگي افراد در مقايسه با يك خانواده سالم تحليل كنند. در واقع در اين فعاليت تلاش شده است با استفاده از نمايش فيلم، فضاي ذهني مناسبي براي ورود دانش آموزان به گفتگو فراهم آيد تا با هدايت  معلم به عنوان راهنما و راهبر فرايند ياددهي- يادگيري دانش اموزان به روش حل مسئله و تفكر خلاق و انتقادي ،ابعاد مختلف پديده شوم  اعتياد را بخصوص در بعد اجتماعي آن و تاثير بر خانواده تبيين كنند.

لازم به يادآوري است  طرح ريزي فرصت هاي يادگيري مستلزم گزينش است و از انجا كه موضوع اعتياد در نگاه واقع گرايانه پديه اي شوم و تلخ در نزد همه جوامع است ، پرداختن به آن به هر شكلي در كتاب هاي درسي منتقدان خود را درپي خواهد داشت ، تصميم گيرندگان اين برنامه درسي براي به تصوير كشيدن  آسيب هاي اجتماعي ناشي از پديده شوم اعتياد و پيامد هاي ناشي از آن با تمركز بر خانواده افراد معتاد، تماشاي فيلمي اجتماعي كه به تاييد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي رسيده و برنده 9 سيمرغ بلورين در سي و چهارمين جشنواره فيلم فجر بوده است را براي دانش آموزان 18 ساله پايه دازدهم انتخاب كرده اند كه البته در سال هاي آتي به تشخيص صاحبنظران تعليم و تربيت و مخاطبان برنامه ،امكان بازنگري  اين فعاليت  وجود خواهد داشت.

خانم ارشاد در پايان  متذكر شدند كه در كتاب سلامت و بهداشت از 14 قطعه فيلم آموزشي مرتبط با موضوعات سلامت و بهداشت كه به سفارش وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي تهيه گرديده ، نيز استفاده شده است كه براي مشاهده فيلم هاي مذكور لازم است  به سامانه رشد به نشاني www. Roshd.ir   بخش فيلم هاي ويژه دانش آموزان در پايه دوازدهم مراجعه شود.

بازگشت به ليست اخبار