مقاله ها
 
 
 
سیستم حضور و غیاب;
فیش حقوق
پاسخ دفتر تاليف كتابهاي درسي ابتدايي ومتوسطه نظري به اظهارنظر نماينده محترم آمل در مجلس شوراي اسلامي پيرامون كتاب استان‌شناسي استان تهران

باسمه تعالي

پاسخ دفتر تاليف كتاب هاي درسي ابتدايي و متوسطه نظري به اظهار نظر نماينده محترم مردم شريف آمل درمجلس شوراي اسلامي پيرامون  كتاب استان‌شناسي استان تهران

درصفحة‌ 69 كتاب استان‌شناسي استان تهران، در بخش" بيشتر بدانيم،" متن زير آمده است:

قرار گرفتن استان تهران در دامنة‌ رشته كوه‌هاي البرز و نيز پيشينة‌ تاريخي استان، مسيرهاي گردشگري فراواني را به وجود آورده است مانند :

-        مسير لار- هراز :‌ شامل جاذبه‌هاي طبيعي بسيار زيبايي مانند غارگل زرد، رودخانة‌ هراز، چشمة آب گرم لاريجان، روستاهاي لارسم و وانا و همچنين مكان‌‌هاي تاريخي مانند كاروانسراي شاه‌عباس

-        مسير شهريار:  شامل بوستان‌ها و باغهاي بسيار زيبا، اماكن زيارتي مانند مقبرة‌ لوط پيامبر و روستاهاي متعدد

-        واز ديگر مسيرها مي‌توان به مسير فشم ميگون،‌ فيروزكوه، دماوند، ورامين و ... اشاره كرد.

همان‌طور كه ملاحظه مي‌شود در متن فوق به دانش‌آموزان مسيرهايي براي گردشگري پيشنهاد شده  و هيچ اشاره‌اي به اين كه اين مسيرها در كدام استان‌ قرار دارد،‌ نشده است و اساساً موضوع تقسيمات كشوري در متن فوق مطرح نيست.

 البته نمايندة‌ محترم مجلس معتقد است كه چون در متن فوق به بعضي از اماكن متعلق به استان مازندران اشاره شده است مي‌بايست حتماً نام استان فوق ذكر مي‌شد.

    در پايان تاكيد مي‌شود كه متن موجود در كتاب درسي يادشده به معناي الحاق منطقه لار- هراز به استان تهران نيست  بلكه از اين منطقه به عنوان مسير گردشگري و با هدف معرفي جاذبه‌هاي طبيعي كه يكي از مفاهيم اساسي و كليدي در مبحث گردشگري مي‌باشد، ياد شده است.

بازگشت به ليست اخبار