مقاله ها
 
 
 
سیستم حضور و غیاب;
فیش حقوق
جهت گیری های کلان و اقدامات اساسی سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي تشریح شد

 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، به مناسبت هفته دولت دکتر حیدر تورانی طی نامه ای به وزیر محترم آموزش و پرورش، سیاست ها، راهبردها و اقدامات سازمان پژوهش در شش ماهه اخیر را تشریح کرد.

در این نامه آمده است:

احتراماً؛ بدینوسیله فرصت را غنیمت شمرده، نگاهی گذرا به جهت گیری های کلان و اقدامات اساسی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در دوره مدیریتی جدید را به استحضار می رساند:

1-    تدوین و ابلاغ سیاست های راهبردی کلان سازمان:

 •    ماندگاری کتاب های درسی و اولویت دادن به تدوین و تصویب حوزه های تربیت و یادگیری، آموزش و توانمند سازی کارشناسان، معلمان و مدیران مدارس، اولیاء و ...
 •    چرخش از همسویی به انطباق تولید بسته های یادگیری با راهنمای حوزه های تربیت و یادگیری ناظر به سند برنامه درسی ملی
 •    سیاست چند تألیفی و چند رسانه ای
 •    پایدار سازی عمر کتابهای درسی (استفاده از آن برای چند سال)
 •    مرز گستری، تعامل و مشارکت بیشتر با بخش های دولتی و غیر دولتی
 •    سبک سازی و چابکی برنامه های درسی

2-   تشکیل کمیته تخصصی اشاعه و پایش برنامه درسی ملی به استناد بند 5-14 و 6-14 از سیاست های اجرایی سند برنامه درسی ملی با حضور نمایندگان معاونت های ستادی در جهت:

 •     طراحی و اجرای برنامه اشاعه برنامه درسی ملی با تأکید بر نقش مدرسه
 •     طراحی و اجرای برنامه نظارت و پایش برنامه درسی ملی در جهت تضمین کیفیت

3-  تشکیل دبیرخانه شورای صاحب نظران علوم تربیتی

 •    پیش بینی 3 نشست تخصصی در سال جاری

4-   تدوین برنامه های زیرنظام برنامه درسی براساس سند برنامه درسی ملی و راهکارهای سند تحول با تأکید بر:

 •     تدوین نظام نامه سیاست چند تألیفی و چند رسانه ای
 •     تدوین آئین نامه برنامه ویژه مدرسه
 •     تدوین نظام نامه برون سپاری و مشارکت بخش های دولتی و غیردولتی در تولید مواد آموزشی
 •     برنامه آموزش و توانمند سازی معلمان و مدیران مدارس در اجرای سند برنامه درسی ملی
 •     طراحی و تدوین نظام ارزشیابی شایسته محور و اصلاح آئین نامه های مربوطه

5-   فعال سازی شورای هماهنگی علمی سازمان در جهت:

 •      بررسی و تصویب راهنمای حوزه های تربیت و یادگیری
 •     بررسی و تصویب برنامه اجرایی اشاعه و پایش برنامه درسی ملی
 •     بررسی و تصویب نظام نامه سیاست چند تألیفی
 •     بررسی و تصویب مدل ارزشیابی از برنامه درسی و کاربست آنها
 •     بررسی و تصویب استانداردهای مربوط به تجهیزات، مواد آموزشی، و...

6-   راه اندازی دبیرخانه کرسی های تخصصی و ترویجی با پیش بینی حداقل چهار نشست در سال جاری

7-  پیش بینی همایش ملی موانع یادگیری در مدرسه ، راه حل ها و راهکارها با تأکید بر مولفه‌ برنامه درسی

8-  تشکیل جلسات ضیافت همدلی با حضور همه همکاران سازمان در جهت توسعه فرهنگ همدلی، شفافیت و اثربخشی

9-   تشکیل جلسات هماهنگی و تقریب انگاره ها در زمینه اجرای برنامه های درسی با معاونت های آموزشی، پرورشی، تربیت بدنی و ... به صورت ماهانه

10-    مدیریت بهینه پژوهش‌ها:

 •     تفویض اختیار به پژوهشگاه جهت خروج از بروکراسی بی رویه و تسهیل در انجام پژوهش‌ها
 •   اهتمام در اجرای برنامه های زیر نظام پژوهش و ارزشیابی
 •   به روز رسانی تصمیمات کلان آموزش و پرورش مبتنی بر پیوست‌های پژوهشی
 •   اولویت قرار دادن پژوهش ها در راستای اجرایی شدن اسناد تحولی بنیادین آموزش و پرورش
 •    برنامه‌ریزی در جهت کاربست نتایج حاصل از پژوهش های ملی و بین المللی (از جمله تیمز و پرلز)
 •   گسترش حوزه و قلمرو تربیت معلمان از طریق درس پژوهی و اقدام پژوهی

11-   چرخش از تولیدات کاغذی به الکترونیکی در حوزه مجلات رشد

12-  برنامه ریزی و اجرای آموزش حضوری و الکترونیکی معلمان برای کتابهای پایه دوازدهم با بهره‌گیری از ظرفیت مؤسسات آموزشی مجوز‌دار

بازگشت به ليست اخبار