مقاله ها
 
 
 
سیستم حضور و غیاب;
فیش حقوق
نسخه نهايي 8 كتاب پايه دوازدهم بر روي سايت دفتر تاليف قرار گرفت

به اطلاع همكاران و دبیران گرامي ميرساند کتاب هاي ریاضیات گسسته، حسابان 2،  هندسه 3، کتاب کار زبان خارجی3، زبان خارجی3، عربی، زبان قرآن 3 و ریاضی و آمار 3 پايه دوازدهم در سایت دفتر جهت استفاده دبیران محترم بارگذاري شده است.

pdf کتاب در بخش كتاب هاي پايه دوازدهم است.


بازگشت به ليست اخبار