مقاله ها
 
 
 
سیستم حضور و غیاب;
فیش حقوق
جلسه شورای مدیران سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در مدرسه دارالفنون

جلسه شورای مدیران سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی روز یکشنبه 31  تیر ماه با هدف ارائه گزارش برنامه های 3 ماهه اول سال97 در مدرسه دارالفنون برگزار گردید . دراین جلسه آقای دکتر تورانی سرپرست سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی  بر اهمیت برنامه محوری  و ارزیابی مستمر برنامه های پیش بینی شده جهت ایجاد زمینه های تغییر هدفمند و سازنده تاکید نمودند.
1
بازگشت به ليست اخبار