مقاله ها
 
 
 
سیستم حضور و غیاب;
فیش حقوق
اعتبارسنجی30عنوان کتابِ پایه دوازدهم رشته نظری

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، قوشچی اظهار کرد: اعتبار سنجی از کتب جدید التالیف توسط گروه بررسی محتوای آموزشی وپرورشی استان با همکاری دبیران وهنرآموزان توانمند از طریق سامانه اعتبار سنجی انجام می پذیرد.

وی افزود: در این برنامه بیش از 70نفرازدبیران  وهنرآموزان معرفی شده پس از ورود به سامانه الکترونیکی اعتبارسنجی و ثبت نام ، به فایل کتب مزبور و پرسشنامه مربوط دسترسی پیدا کرده و ضمن پاسخگویی به پرسشنامه، نظرات خورد را با هدف شناخت کاستی های احتمالی محتواهای آموزشی کتاب های نو نگاشت و افزایش رضایت مندی و قابلیت اجرا در کلاس درس را به صورت توضیحی ثبت می نمایند.

وبه این ترتیب  تالیف و اعتبارسنجی همزمان، از طریق این سامانه انجام می‌گیرد و نظرات بلافاصله در اختیار مؤلفان و برنامه‌ریزان قرار می‌گیرد تا همزمان با پایان پیش تالیف ، نظرات اصلاحی از محتوای کتاب تالیف شده در اختیارگروه ها قرار گرفته و در اجرای سراسری محتوای تولید شده، تغییر و تعدیل‌های مورد نظر اعمال شده باشد.

بازگشت به ليست اخبار